Foto: Shutterstock / Barnevakten

Shoutout i sosiale medier – dette bør foreldre vite

Gleden kan være stor for et barn hvis en influenser nevner barnets navn i en livesending. Men det koster penger. Og nå hermer enkelte barn etter influenserne og ber selv om penger.

Lettvint betalingsløsning for shoutout

De profesjonelle influenserne på Tik Tok og Youtube kan be folk sende dem digitale klistremerker i chatten. Det er forskjellige priser på slike klistremerker og influenseren kommer med ulike løfter etter hva klistremerket koster. Sender du et kostbart klistremerke i chatten, bør du forvente ekstra oppmerksomhet fra influenseren i livesendingen slik at du får dine femten sekunder med berømthet.

Youtube og andre kanaler har laget betalingsordninger som de profesjonelle influenserne kan be tilhengerne benytte seg av når det gjelder chat-klistremerker. For hvert klistremerke som sendes i chatten, går noen av pengene til influenseren og noen til kanalen.

Shoutout hos mikroinfluensere

Fenomenet shoutout har spredd seg til mindre aktører som ikke har anledning til å benytte betalingsordningene som er laget for de profesjonelle influenserne. Da kan mikroinfluenseren, for eksempel en aktiv tenåring i nabolaget, be chatdeltakerne sende penger via Vipps. Barn under 15 år kan ha Vipps-konto som kan overvåkes av foreldrene gjennom nettbanken til barnet.

Det kan altså hende at ditt barn har betalt for digitale klistremerker, kanskje flere ganger fordi det er ikke alltid at influensere holder sine løfter.

Eller det motsatte kan ha skjedd, det kan hende at barnet ditt har fått penger fra andre ved å love dem motytelser. NRK forteller at populære elever på en ungdomssskole i Bergen solgte shoutouts for fem kroner stykket.

Det er bare fantasien som setter grenser for dette fenomenet – det handler i grunnen om å ta betalt for en eller annen tjeneste. Motytelsen er som regel å gi oppmerksomhet. Er man kreativ, kan man for eksempel lage et lotteri eller ta imot betaling for å svare på en utfordring, det siste kan ofte kan være litt risikabelt eller flaut. Men – det er ikke all slik handel som er lovlig, se lenger ned.

Hvor mange barn kjøper shoutout?

NRK Super har en app som heter Svar-o-meter og som henvender seg til barn med spørreundersøkelser. 77 prosent av brukerne svarer at de er mellom åtte og tolv år (2017), det kan være også en del voksne blant brukerne. Forleden stilte man spørsmål om shoutout og fikk inn drøye 19.000 svar.

Appen viste at:

  • 19 prosent av barna følger brukere som tar betalt for shoutout.
  • 6 prosent av barna har betalt for shoutout.
  • 69 prosent mener det burde være forbudt å ta betalt for shoutout.
  • 73 prosent mener shoutouts er dumt eller teit.
Bedrifter annonserer via shoutouts

Det er ikke bare seerne av livesendingen som kjøper seg oppmerksomhet på denne måten, også bedrifter kjøper shoutout hos influensere. Shoutouten behøver ikke være muntlig fra influenserens side, men kan være en reklametekst som blandes inn når influenseren sprer et nytt innlegg i sosiale medier. Dermed kan det være vrient for barn å forstå hva som er reklame og hva som er influenserens egne meninger.

Barnevakten fant en shoutout-megler som viser hva prisen er for shoutout for bedrifter. Prisen er eksempelvis mellom 10 dollar og 700 dollar for influensere som har mellom 150.000 og 19 millioner følgere. Bedrifter kan betale megleren for å bringe sin shoutout, altså sin reklametekst, videre til en passende influenser. Hvis influenseren ikke vil reklamere for bedriften, forsøker megleren å finne en annen influenser.

Er shoutout lovlig?

Kan influensere be om penger fra barn? Kan barn be om penger fra andre barn? Vi stilte en rekke slike spørsmål til Aline Schøn Papetti som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet. Svarene viser at det er ikke helt fritt frem. Tilsynet fraråder influensere å selge shoutouts dersom følgerne er mindreårige.

Foto: Forbrukertilsynet
Aline Schøn Papetti er juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet.

Papetti forklarte først at Forbrukertilsynet fører tilsyn med markedsføringsloven og at loven gjelder handlinger foretatt i næringsvirksomhet. Forbudet mot å rette direkte kjøpsoppfordringer til barn gjelder dermed bare for næringsdrivende.

Hun forklarte videre:

«Influensere vil i mange tilfeller regnes som næringsdrivende og derfor være omfattet av reglene. Hvorvidt andre som tar betalt for shoutouts anses som næringsdrivende beror på en konkret vurdering. Det er imidlertid begrensninger knyttet til mindreåriges adgang til å drive næringsvirksomhet, jf. reglene i vergemålsloven.

Hvorvidt shoutouts er lovlige eller ikke, vil fra vårt ståsted derfor bero på om handlingen foretas i næringsvirksomhet, samt på innholdet i denne. Direkte kjøpsfordringer mot barn er som kjent forbudt, videre kan shoutouts som spiller på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit være i strid med loven. Dette kan typisk være tilfellet hvis man hevder at vedkommende vil falle utenfor miljøet, stå uten venner eller lignende hvis man ikke følger oppfordringen fra influenseren om shoutout.

Når det gjelder konkurranser knyttet til shoutouts rettet mot barn, så kan dette reise spørsmål etter bestemmelsene om urimelig handelspraksis. Her er det lett at barna blir revet med. For eksempel vil det fort kunne være i strid med loven å ha direktesendinger hvor det er en begrenset periode for deltakelse og premien er spesielt forlokkende (eksempelvis at man kan vinne en dag med influenseren). Vi kan også nevne at det vil være forbudt å avholde en konkurranse med premier, uten å utdele premiene som beskrives eller noe rimelig tilsvarende. De tilfeller hvor barn betaler for shoutouts kan også være en urimelig handelspraksis selv om det ikke regnes som en direkte kjøpsoppfordring.

Vi vil derfor fraråde influencere med mindreårige følgere til å drive med shoutouts. Hvis vi mottar klager på dette, vil vi gjøre en streng vurdering.

Når det gjelder spørsmål knyttet til merking av shoutouts som reklame, vil hovedregelen være at innlegg på vegne av næringsdrivende må merkes som reklame, med mindre det følger av sammenhengen at det er reklame. På sosiale medier er det en sammenblanding mellom personlige innlegg og markedsføringsinnlegg, slik at det blir vanskeligere å oppdage hvilke innlegg som er markedsføring. Slike innlegg bør derfor merkes tydelig som reklame eller annonse.»

Kan barn tjene egne penger?

Barn har lov til å tjene penger, det er for eksempel helt lovlig at et barn tar betalt for å klippe plenen hos naboen. Men det er ikke bare å ringe på døren til naboen og tilby egenfanget fisk, da må man ha tillatelse fra lokalt fiskesalgslag og Fiskeridirektoratet. Og inntekter fra små lotterier kan ikke gå til privatpersoner, ifølge Lotteritilsynet som også informerer om regler for basar. Læringskurven kan bli bratt for barn som er gründere.

Les også

Kjøpepresset øker på Youtube med Super Stickers

Barn blir manipulert av influensere

Politiet advarer mot pengemas i Tik Tok

Barn forstår ikke hva som er reklame

Bli medlem av Barnevakten