Elevundersøkelsen 2020: Digital mobbing økte litt under koronaen

Sammenlignet med året før viser den siste elevundersøkelsen en liten økning i antall elever som mobbes digitalt. I syvende trinn er økningen 0,8 prosent. Økningen er størst på de laveste trinnene, men økningen er ikke veldig stor og fortsatt er det slik at det er mer mobbing i skolegården enn digitalt.

5,8 prosent av elever fra femte trinn til ut videregående skole blir mobbet i en eller annen form to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen høsten 2020. Dette tilsvarer 26.652 elever. Av disse er det 2,2 prosent som opplever mobbing digitalt flere ganger i måneden. Det er en liten økning i antallet elever som mobbes digitalt, sammenlignet med året før.

Når det gjelder syvende trinn, har mobbingen i flere år ligget på litt over syv prosent, før det hoppet opp til 7,5 prosent i 2020. Digital mobbing i syvende trinn gikk fra 2,1 prosent i 2019 til 2,9 prosent i 2020, altså en økning på 0,8 prosentpoeng. Disse tallene finner du her.

En liten oppsummering før du leser videre:

 • Det er en økning i antall elever som mobbes digitalt, men denne er liten, og økningen er på de laveste trinnene.
 • Antall elever som sier at de blir mobbet synker med alder.
 • De aller fleste som blir mobbet digitalt blir mobbet av noen de ikke kjenner fra før, eller noen de kjenner som går på en annen skole.
 • Det er vanligst å bli mobbet tradisjonelt, altså i skolegården, og ikke på nett.
 • Få sier selv at de mobber andre digitalt.

Spørsmålstillingen i undersøkelsen er slik: «Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?» Her er noen nøkkeltall:

 • 2,2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2019. Økningen er på de laveste trinnene.
 • Omtrent 44 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.
 • 40 prosent av de som rapporterer om digital mobbing, blir mobbet av noen de ikke kjenner. 28,1 prosent blir mobbet av noen som ikke går på skolen, men som de kjenner. En del av økningen i digital mobbing fra 2019 er altså knyttet til mobbing utenfor skolen.

I rapporten påpekes det at økningen i digital mobbing i mindre grad dreier seg om elever som går på samme skole. I stedet er det en økning i antall elever som blir mobbet av elever fra andre skoler, eller noen som de ikke kjenner.

Det er vanligere å bli mobbet i skolegården enn på nett. 4,5 prosent oppgir at de blir mobbet av elever på skolen, sammenlignet med 2.2 prosent som sier at de blir mobbet på nett.

Mest nettmobbing på de laveste trinnene

Elevundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som gjennomføres årlig fra 5. trinn til siste året på videregående skole. 459.511 elever svarte på undersøkelsen høsten 2020. Antallet elever som oppgir at de mobbes digitalt er høyest på 5.trinn. Deretter synker svarprosenten jo eldre barna blir.

Sammenlignet med året før, er det en økning i digital mobbing på de yngste trinnene frem til 9.trinn.

Det er en større andel jenter enn gutter som oppgir at de er digitalt mobbet på 7. – 9. trinn.

Hva slags nettmobbing?

Elevundersøkelsen stiller ferdige spørsmål til elevene som de må ta stilling til:

 • 72,9 prosent sier at de er blitt kalt stygge ting og ertet
 • 37,1 prosent sier at de er blitt holdt utenfor og baksnakket
 • 32,1 prosent sier at noen spredte ting på nettet som såret meg

Det er en litt større andel jenter enn gutter som oppgir at de er digitalt mobbet gjennom å bli kalt stygge ting og ertet på 7. til 9. trinn.

Få sier at de mobber andre digitalt

I undersøkelsen blir også elevene spurt om de selv har mobbet andre digitalt. Svært få, kun 0,6 prosent sier at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller mer.

Det er bare noen promille av barna som mener de har holdt andre utenfor, baksnakket eller har spredd noe sårende. 

Flesteparten av barna som sier at de mobber andre, oppgir at de mobber noen de ikke kjenner (44 prosent) eller andre utenom egen skole, men som de kjenner (30 prosent).

Les hele rapporten her. Alle tabeller og figurer over er skjermbilder fra undersøkelsen: Mobbing og arbeidsro i skolen 2020.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.

Vis Forskning