Vanskelig å holde aldersgrenser?

En undersøkelse blant 8 - 11-åringer viser at mange barn spiller spill med 16- og 18-årsgrense. Samtidig sier flere av barna at aldersgrenser på spill er passelige eller kunne vært strengere.

«TV2 hjelper deg junior» hadde denne høsten en episode om aldersgrenser på spill hvor blant annet Barnevakten bidro med råd. I en undersøkelse gjennomført av serieskaperne kommer det frem hva barna spiller, samt deres holdninger til aldersgrenser.

Totalt 424 barn mellom 8 – 11 år svarte på en rekke spørsmål i undersøkelsen. Angående det å overholde aldersgrenser forteller:

  • 80 prosent at de spiller spill med 12-årsgrense
  • 37 prosent at de spiller spill med 16-årsgrense
  • Nesten 25 prosent at de spiller spill med 18-årsgrense

Flertallet i undersøkelsen er riktignok 11 år, og når det gjelder hvor ofte barna spiller spill med høy aldersgrense, så er det de færreste som spiller 16, og 18-årsgrense spill ofte. De fleste oppgir at de spiller slike spill noen ganger.

Grafikk: Barnevakten

Undersøkelsen viser lignende trekk med Barn og Medier-undersøkelsen som gjennomføres av Medietilsynet. Blant barn 9 – 10 år, er det rundt 20 prosent som har spilt spill med 18-årsgrense. Blant barn mellom 11 – 12 år, er det 36 prosent som har spilt slike spill. Det er flest gutter som spiller spill med 18-årsgrense (Barn og Medier, 2020).

Enige med aldersgrensene

Mange av barna i undersøkelsen fra TV2 hjelper deg junior, mener at at aldersgrensene er passe (53 prosent) eller kunne vært strengere (5,5 prosent). Omtrent 2 av 10 mener at aldersgrenser på spill er for strenge.

I undersøkelsen ble barna også spurt om hvilken kjennskap de har til aldersgrenser på spill. Serieskaperne spurte barna hvilken aldersgrense de trodde skytespillet Fortnite hadde fått. Flertallet (85 prosent) svarte riktig om at spillet har 12-årsgrense.

Serieskaperne spurte også barna om hvor ofte de spiller på data og mobil:

  • Omtrent 6 av 10 spiller hver dag
  • Omtrent 3 av 10 spiller en gang i blant
  • Mindre enn 1 av 10 spiller sjelden eller aldri

Minecraft og Roblox er mest populært

Til tross for at en del barn oppgir at de spiller spill med høy aldersgrense, ligger Minecraft og Roblox på topp når barna blir spurt om hvilke spill som er favorittene. Begge disse spillene har fått anbefalt aldersgrense 7 år fra PEGI.

Det kan indikere at i hvert fall blant de yngste, så spilles det oftest spill som er innenfor eller nær egen aldersgrense. Fortnite, FIFA og Among Us ble også nevnt på topplisten av spill.

Ifølge PEGI fikk flertallet av spillene som ble gitt ut i 2020 aldersgrense 12 år eller lavere. Kun en av fem spill fikk enten 16- eller 18-årsgrense. Over halvparten av alle spill som ble gitt ut fikk 7 årsgrense eller lavere.

Det betyr at de aller fleste spillene som gis ut, har en relativt lav aldersgrense. I tillegg til aldersgrense på spill blir spill også tildelt innholdsmerker som begrunner aldersgrensen. Det kan være innholdsmerker for seksuelt innhold, vold, ufint språk, kjøp, diskriminering og så ivdere.

Innholdsmerkingen som brukes mest er vold (1100 tildelinger av dette innholdsmerket) og ufint språk i spill (539 tildelinger). Mange spill har også kjøpemuligheter (362 tildelinger).

TV 2 hjelper deg junior er en serie på TV 2 der to barn «tester produkter, besøker fabrikker og krever svar fra ansvarlige voksne».

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.