Bildet viser forsiden av rapporten til Common Sense, i tillegg til litt grafikk som vises på en svak måte.

Amerikanske tenåringer underholdes av skjerm ni timer hver dag

Daglig skjermbruk med underholdning har økt med en time fra 2015 til 2021 blant amerikanske tweens og to timer blant amerikanske tenåringer, viser en undersøkelse fra organisasjonen Common Sense. Barna underholdes mest av filmer.

Undersøkelsen viser også at skjermbruken øker med barnets alder og at gutter sitter oftere foran skjermen enn jenter.

Her er tallene for 2021:

Barn i alderen 8-12 år (tweens)

Hvis man kun ser på underholdningsmessig bruk, altså ikke lekser eller innkjøp av togbilletter, så benytter amerikanske tweens skjermen over fem timer daglig:

  • Jenter: 4:55 timer
  • Gutter: 6:11 timer
  • Tweens samlet: 5:33 timer
Barn i alderen 13-18 år (tenåringer)

Hvis man kun ser på underholdningsmessig bruk, så benytter amerikanske tenåringer skjermen neste ni timer daglig:

  • Tenåringsjenter: 8:02 timer
  • Tenåringsgutter: 9:16 timer
  • Tenåringer samlet: 8:39 timer

Både blant tweens og tenåringer ser man altså at gutter bruker skjermen mer enn jentene.

Rike barn bruker skjermen sjeldnere

Undersøkelsen viser også at barn med fattige foreldre sitter flere timer foran skjermen enn barn med rike foreldre. Man kan anta at det skyldes at rike foreldre kan betale for flere fritidsaktiviteter.

Å se videoer er mest populært

Barna bruker skjermen mest til å se på TV eller se nettfilmer. Ganske populært er det også å game. Deretter kommer sosiale medier. Men etter disse tre store aktivitetene er resten ganske upopulært.

Siden det å se filmer er det som er mest populært, er det forståelig at amerikanske barn mener at Youtube er den kanalen som de helst ikke vil miste.  Det er 32 prosent som sier de helst ikke vil miste Youtube, mens det er kun 6 prosent som sier helst ikke vil miste Facebook. Tiktok og Instagram er like viktige (13 prosent), mens Snapchat er det 20 prosent av barna som sier at de helst ikke vil miste.

De tre viktigste kanalene for amerikanske barn er altså Youtube, Snapchat og Tiktok, se grafikk side 31 i undersøkelsen.

Det er bare 34 prosent av tenåringene som sier at de liker sosiale medier veldig godt («a lot»). Dette kan sammenlignes med 62 prosent som liker veldig godt å se videoer. Det er altså ikke bare i tidsbruk at videoer vinner over sosiale medier.

Hvordan står det til med lesingen?

Barna bruker en halv time hver dag på å lese noe på nett, for eksempel magasiner eller bøker. Da er ikke lekser inkludert. 33 prosent av tweens liker veldig godt å lese hver dag. Dette synker til 23 prosent blant tenåringene. Men i antall minutter leser tweens akkurat like lenge som tenåringene: 34 minutter hver dag. Man kan spekulere i hvorfor ikke tenåringene leser mer enn de yngre barna, kanskje en årsak er at de blir mer lekselesing med alderen og at fritidslesingen dermed ikke får blomstre.

Ett av fem barn lytter til podkast en gang i uken.

Hvor mange barn har smarttelefon?

I USA har 31 prosent av åtteåringene smarttelefon (2021). Dette øker til 91 prosent blant fjortenåringene.

Hva med norske forhold?

Det er kulturforskjeller mellom USA og Norge, derfor kan ikke den amerikanske undersøkelsen direkte overføres på norske forhold. Når man skal sammenligne tall, må man også ta høyde for hvilket år den enkelte undersøkelse ble gjennomført. Man må være spesielt oppmerksom periodene før, under og etter koronapandemien. Det er naturlig at skjermvanene endret seg under pandemien når barna måtte holde seg mer innendørs og ikke kunne delta i idrett og lignende.

Medietilsynet publiserte en undersøkelse i 2020. Der kom det frem at halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier.

Barnevakten publiserte en undersøkelse i 2020 hvor det kom frem at 7 av 10 foreldre mener barn under 13 år ikke bør være på sosiale medier. Barnevakten publiserte også i 2021 en undersøkelse. Der kom det frem at foreldre ønsker å begrense førskolebarns skjermbruk.

I en undersøkelse fra NRK kom det frem i 2019 at trettenåringer bruker skjermen nesten seks timer hver dag.

Les også:

Vis Forskning