Barnas telefoner kan benyttes til spionering

Nok en gang tilbys en funksjon som gjør det mulig for foreldre å lytte til barnas samtaler på skolen, hjemme hos venner eller på lekeplassen.

Vi så det med de første barneklokkene som hadde kamera og mikrofon, foreldrene kunne sitte med sin egen telefon og tyvlytte til hvem barna snakket med. Men så forsvant den funksjonen fra det norske markedet.

Senere viste det seg at det var lett å kjøpe lignende barneklokker i utenlandske nettbutikker.

Og nå tilbys det også en app som gjør at man ikke behøver å kjøpe en klokke, man kan spionere gjennom barnets telefon. Appen heter Find My Kids.

Ulovlig å benytte lyttefunksjonen

Hensikten med funksjonen er ikke at man skal kunne lytte til læreren på skolen eller barnas venner eller foreldre. Poenget er at man skal kunne lytte hvis man tror barnet er i en farlig situasjon og barnet ikke svarer. Hensikten er god.

Men fristelsen kan bli for stor for enkelte foreldre, kanskje begynner man å lytte til hva læreren underviser om eller hva naboens barn sier.

Norsk lov sier at det ikke er lov til å bruke teknisk utstyr til å lytte til samtaler man selv ikke deltar i. Strafferammen er to års fengsel.

Selskapet bak appen skriver at «Find My Kids» er den mest populære appen i Googles app-butikk, i kategorien «foreldre». Millioner av foreldre har lastet ned appen.

Barnevakten stilte spørsmål til appselskapet om lovligheten av lyttefunksjonen. Selskapets advokat, Timur Nikitin, svarer at appen kanskje skal utstyres med en varsellyd og melding på skjermen slik at barnet oppdager når foreldrene lytter. Videre planlegges det at mikrofonen skal være mindre sensitiv i lyttemodus.

I tillegg nevner han at vilkårene i appen sier at det ikke er lov å bruke appen til å skade andre eller bryte folks rett til privatliv.

Lyttefunksjonen alene er antagelig ikke ulovlig. Slik er det også med droner, fotoapparater og sverd. De er ikke ulovlige i seg selv. Det er hvordan man bruker dem, som kan være kriminelt. Det samme gjelder din egen telefon som du har med deg på jobben, det er ulovlig å sette den i opptak og «glemme» den på møtebordet mens du tar en tur på wc.

Barnekonvensjonen gir barn rett til privatliv

Barnekonvensjonen sier: «Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.»

Vanligvis tolker man dette til at barnet har stigende rett til privatliv når det gjelder foreldrenes innblanding. Foreldre kan for eksempel ha kamera på barnets soverom de aller første leveårene for å sjekke om barnet gråter om natten. Men foreldre skal ikke lese meldingene eller dagboken til for eksempel tenåringen. Et unntak er hvis foreldrene har mistanke om at barnet er i en skadelig situasjon eller er i ferd med å skade andre.

Bildene øverst er hentet fra reklamen for appen.

Les også:

Hva velger du? Barneklokke eller telefon?

Når bør barn få mobiltelefon?

Barnevaktens startside om privatliv og overvåking

Hvordan stille inn en Iphone for barn

Hvordan stille inn mobiltelefoner for barn

Behov for barnevennlige telefoner


Flere tips hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.