Foto: Shutterstock.com

Skolebesøk

Nå er det på tide å bestille foredrag og skolebesøk fra Barnevakten igjen. Etter gjeldende koronaregler er det mulig. Etter 12. oktober kan dere også sette opp digitale foreldremøter med Barnevakten.

Foreldrekveld i barnehagen

OGSÅ DIGITALE FOREDRAG: Med våre dialogbaserte foredrag ønsker vi å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Konferanser/fagdager

Lærere og andre fagfolk som jobber med barn har behov for kunnskap om barn og mediebruk og reflektere rundt hvordan barn oppøver digital dømmekraft og hvordan vi som voksne setter gode rammer rundt barnas nettbruk. Dette kan vi bira med inn i ditt fagmiljø, der vi også deler av vår erfaringsbaserte kompetanse.

Digital temakveld

Ønsker du å samle foreldrene på din skole til en digital temakveld om barn og mediebruk?

Confident Me

Jobber du i skolen? Prøv læringsressurs som bevisstgjør elevene på kroppsbilde og selvfølelse.

Invitasjonsmaler

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Evaluering

For at våre skolebesøk og temakvelder skal oppleves mest mulig relevant og nyttig, ønsker vi tilbakemelding på hvordan du opplevde et besøk av Barnevakten.