Hvilke personopplysninger samler Microsoft Bing inn om barna dine?

Det finnes alternativer til Google-søk. Microsoft har en søkemotor som heter Bing, den kombinerer tradisjonelt internettsøk med den kunstige intelligensen ChatGPT. Les om aldergrense og hva som samles inn av personopplysninger av Bing.

Det finnes mange søkemotorer i tillegg til Google. En av dem heter Bing og eies av Microsoft. Bing tilbyr både tradisjonelt internettsøk og den kunstige intelligensen ChatGPT. Tjenestene samler inn personopplysninger, les om det lenger ned.

Slik virker Bing chat

På nettsiden Bing kan du velge mellom å spørre kunstig intelligens eller søke på tradisjonelt vis. Det er menyknappen «Chat» som gir deg mulighet til å spørre kunstig intelligens om svar. Det er den mye omtalte ChatGPT som svarer deg.

Vi spurte den om det er risikabelt å benytte «My AI» i Snapchat, for også der er det ChatGPT som svarer.  Bing, altså ChatGPT, svarte slik du ser i bildet under. Den kopierte setninger fra ulike nettsider, blant annet fra Barnevakten. Den omformulerte også noen setninger hentet fra ulike nettsider.

Da ChatGPT kom i 2022, var den oppdatert frem til året før. Men den ChatGPT-en som ligger inne i Bing, benytter også ferske nettsider for å formulere svar til deg.

Slik kommer du i gang med Bing

For å bruke Bing og den kunstige intelligensen som ligger der, må du ha en Microsoft-konto. Ved opprettelsen av kontoen må du fylle inn fødselsdato og år. Du må også godkjenne tjenesteavtalen som er på snaue 16.000 ord, og personvernavtalen som er på 3.500 ord og personvern for unge som er på rundt 3.000 ord. I tillegg finnes vilkår for å bruke Bing, 1.600 ord.

Vilkårene kommer med en advarsel: «Du skal ikke stole på onlinetjenestene, og du skal ikke bruke onlinetjenestene til å få råd av noe slag. Din bruk av onlinetjenestene skjer på eget ansvar.»

Du må i tillegg love å følge «Regler for god oppførsel».  Du har ikke lov til å bruke tjenestene til å skade deg selv eller andre. Det er heller ikke lov å dele villedende innhold. (Men Microsofts egen kunstige intelligens har altså lov til det…)

Vi skrev en fødselsdato som tilsvarer et barn på ti år. Dermed fikk vi dette skjermbildet som spurte om vi er et barn eller er en forelder:

Personvernerklæringen til Microsoft sier: «Når samtykke eller godkjenning fra foreldre/foresatte er gitt, blir barnets konto behandlet på stort sett samme måte som andre kontoer.»

Du må som forelder selv ha opprettet en Microsoft-konto for å motta e-post fra barnet, der du samtykker.

Som forelder har du da samtykket til alle tjenestene som krever Microsoft-konto, ikke bare Bing. Det betyr at Microsoft, Bing og den kunstige intelligensen ChatGPT kan samle inn personopplysninger om deg og ditt barn fra deres tjenester.

Det finnes en del foreldreinnstillinger for Microsoft i denne appen. Les også om foreldreinnstillinger her.

Microsoft kan for øvrig ikke vite om et barn under 13 år har løyet på alderen for å slippe å koble inn foreldrenes samtykke.

Samtykket gjør det lovlig å samle inn personopplysninger fra barn

Det er ulovlig for selskaper å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år med mindre man får samtykke fra foreldrene.

Det finnes en del apper og sosiale medier som har satt 13 år som absolutt aldersgrense i sine vilkår, da kan ikke foreldrene gi samtykke til yngre barn. Microsoft har derimot valgt å gi foreldre anledning til å gi samtykke.

Bing samler inn personopplysninger

Personvernerklæringen sier at når du foretar et søk i Bing, samler den inn:

 • Den geografiske posisjonen din
 • IP-adressen din
 • Unike ID-er i informasjonskapsler
 • Nettleseroppsettet ditt
 • Dato og klokkeslett
 • Hva du skriver i søket

Vi stilte den kunstige intelligensen noen spørsmål, den skrev blant annet dette: «Chat-modusen samler også inn mer personopplysninger enn søkemotoren, for å kunne gi deg en mer personlig og engasjerende opplevelse.» Man kan ikke alltid stole på kunstig intelligens, men det kan altså være at den kunstige intelligensen samler inn flere personopplysninger enn hva som gjøres ved vanlige søk.

Microsoft-ansatte lytter til stemmen din

Bruker du stemmen din for å søke, blir stemmen din sendt til Microsoft, stemmen blir altså ikke kun behandlet isolert inne i nettleseren, appen eller telefonen. Man kunne tenke seg at telefonen klarte å gjøre om stemmen din til tekst og at kun teksten ble sendt videre til Microsoft. Men det er altså stemmeopptaket som blir sendt videre.

Microsoft skriver at deres ansatte kan lytte til stemmen din for å forbedre tjenestene, dersom du har gitt samtykke til det. Spørsmålet er om du har gitt et slikt samtykke uten å legge merke til det.

Har du sagt ok til at Microsoft kan lytte til stemmen din, blir opptakene liggende i opp til to år på Microsofts server. Faktisk kan stemmen din bli liggende hos Microsoft til opplæringsbruk til evig tid: «Hvis vi sampler et stemmeklipp, kan det hende at vi holder det i mer enn to år, slik at vi kan fortsette å trene og forbedre talegjenkjenningsmodellene våre.»

Barnevakten har lett i informasjonen til Microsoft, men vi fant ikke opplysninger om hvordan eller hvor man gir tillatelse til at Microsoft kan lytte til stemmen. Det kan være at du får et slikt spørsmål når du starter opp maskinen første gang.

Hva står i skoleavtalene?

Å benytte en søketjeneste eller kunstig intelligens kan medføre at man berøres av tonnevis med vilkårstekster og at det samles inn mange personopplysninger. I skolene benyttes det digitale løsninger fra Google, Apple og Microsoft. Det virker som en uoverkommelig oppgave for en kommune eller lærer å vite til det fulle hva som samles inn av personopplysninger og hvilken aldersgrense og samtykkekrav som er oppgitt i vilkårene.

Det er to veier rundt forbudet mot å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år. Den ene muligheten er at foreldrene gir samtykke. Den andre muligheten er når det finnes et såkalt behandlingsgrunnlag i loven, det er et slags unntak som for eksempel skoler kan benytte seg av. Da kan barna ledes inn i en del digitale utdanningsløsninger uten at skolen må spørre foreldrene om lov.

Men det betyr ikke nødvendigvis at skolen kan bryte alderen som en app har satt i sine vilkår. For app-tilbydere har rett til å sette sine vilkår, for eksempel en absolutt alder. En lærer har neppe lov til å be elever på tolv år benytte ChatGPT som har aldersgrense 13 år sine vilkår, disse vilkårene sier i tillegg at barn under 18 år må ha samtykke fra sine foreldre.

Og her begynner det å bli komplisert. Man kan bruke ChatGPT på denne nettsiden , altså utenfor Bing, og da gjelder vilkårene som sier 13 år og 18 år. Men man kan også bruke ChatGPT innenfor Bing, da trykker man som nevnt på Bings menyknapp som heter Chat. Når man benytter ChatGPT på Bing-nettsiden, sier ikke vilkårene noe om aldersgrense, men Bing/Microsoft må sørge for samtykke fra foreldrene til barn under 13 år.

Vi tar det en gang til:

 • ChatGPT utenfor Bing har aldersgrense i vilkårene.
 • ChatGPT på Bing-siden har ikke aldersgrense i vilkårene.

Ta et skikkelig magedrag med frisk luft, for vi er ikke ferdig med nerdete problemstillinger: I tillegg til hva loven sier, og hva vilkårene sier, finnes det egne vilkår som datagigantene inngår med skoleeierne. Når for eksempel Google inngår avtale om elevløsninger, lover selskapet å ikke samle inn like mange personopplysninger fra elevene slik de vanligvis gjør med alle oss andre. Men hva sier Microsofts skoleavtale om Bing og ChatGPT? Det har vi ikke fått undersøkt ennå. Men vi har foreslått for myndighetene at slike skoleavtaler skal skrives på norsk, i ett dokument og at teksten skal ligge tilgjengelig for foreldrene.

Hva menes med ytterligere informasjon?

Personvernerklæringen til Microsoft sier (Barnevaktens utfeting):

«Hvis du bruker Bing-skrivebord eller Bing-verktøylinje og velger å delta i Bings opplevelses- og forbedringsprogram, samler vi også inn ytterligere informasjon om hvordan du bruker disse Bing-appene, for eksempel adressen til nettstedene du besøker, for å forbedre søkerangering og -relevans.»

Personvernerklæringen gir kun et eksempel og ikke en uttømmende liste over hva som samles inn. Hva er denne «ytterligere informasjonen» som samles inn?

Regjeringens strategi: Tjenestekatalog

I regjeringens nye digitale strategi for skolene står det at staten skal lage en tjenestekatalog for de appene som benyttes i skolen. Forhåpentligvis vil den om noen år avdekke hva hver app samler inn av personopplysninger og hvilke apper som utløser spørsmål om samtykke fra foreldrene.

Men hvor går grensen for hva slags eller hvor mange personopplysninger som elevene må gi fra seg til undervisningsappene? Staten bør opplyse om hvor man setter grensen for hvilke personopplysninger, eller hvor mange, en skoleapp eller skoleløsning samler inn. I dag skjer dette i det skjulte i kommunene som foretar en vurdering av skoleapper.

Er det nulltoleranse? Sier man nei til en skoleapp hvis den samler inn fornavnet til eleven? Eller mener man at fornavn og etternavn er innafor, mens søkehistorikk er å gå for langt? Eller har hver kommune ulik oppfatning av hva som er akseptabelt å samle inn? Barnevakten foreslår felles retningslinjer for hvor grensen skal gå for skoleappenes innsamling av personopplysninger.

Mer om personvernet i Microsoft og Bing

Disse personvernsidene sier at Microsoft samler inn mer enn Bing-listen vi viste over:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Fødselsdag
 • Hvordan du bruker Microsofts produkter og tjenester
 • Hvilke nettsider du besøker
 • Hvilke spill du spiller
 • «Noen ganger får vi også data om deg fra andre.»
 • «Når vi bruker disse opplysningene, kan vi koble sammen opplysninger fra flere kilder.»

Det står også: «Hvis du bruker et Microsoft-produkt på skolen, kan det hende vi innhenter informasjon om deg fra læreren eller skolen din.»

Videre står det: «Vi bruker ikke e-postmeldingene, menneske-til-menneske-chat, filene dine eller annet personlig innhold til å gi deg målrettede annonser.»

Dette er skrevet på en tvetydig måte av amerikanske advokater. Setningen åpner for at Microsoft kan bruke dine private samtaler og filer til alt mulig annet enn reklame, for eksempel for å forme svar når du spør den kunstige intelligensen om noe. Altså at det du skriver i chat til en venn kan påvirke hvordan den kunstige intelligensen vinkler sine svar dagen etter.

Søkeloggen slettes ikke

Personvernerklæringen sier også at når du er pålogget en Microsoft-konto, kan du tømme søkeloggen: «Hvis du tømmer loggen, blir den ikke vist på Søkelogg-nettstedet. Informasjonen slettes derimot ikke fra søkeloggene våre, som oppbevares og avidentifiseres i henhold til beskrivelsen ovenfor, eller i henhold til instruksjonene dine på instrumentbordet for personvern.»

Det står også: «Hvis du er logget på en Microsoft-konto for jobb eller skole ved hjelp av Microsoft Søk i Bing, kan du eksportere Microsoft Søk i søkeloggen for Bing, men du kan ikke slette den. Tjenesteadministratoren i Microsoft Søk i Bing kan se aggregert søkelogg på tvers av alle bedriftsbrukere, men kan ikke se bestemte søk av brukeren.»

Hva dette egentlig betyr, er ikke lett å forstå, men det virker som at sjefen din kan snoke i hva ansatte søker etter, uten å se hvilken ansatt som har søkt etter hva. Og at det samme gjelder dataansvarlig på skolen.

Nettleseren til Microsoft heter Microsoft Edge. Personvernerklæringen sier:

«Microsoft Edge samler inn og bruker data fra søkeaktiviteten din på nettet, inkludert nettsteder Microsoft ikke eier eller opererer, for å forbedre Microsoft-tjenester, for eksempel Microsoft Edge, Microsoft Bing og Microsoft News. Disse dataene kan inkludere søkespørringen, søkeresultatene som vises for deg, demografisk informasjon som er en del av søkeresultatene, og samhandlingen du har med disse søkeresultatene, for eksempel koblingene du klikker.»

Noe må en nettleser samle inn for i det hele tatt fungere, men det er vanskelig å tolke hva avsnittet over egentlig betyr. Det står at Microsoft samler inn hvordan du bruker nettleseren, for å forbedre andre tjenester, slik som nyhetstjenesten til Microsoft. Man samler altså inn mer enn hva som må til for at nettleseren skal fungere. Her må bare gjette: Det kan hende at Microsoft teller opp hvor mange brukere som er opptatt av et bestemt emne akkurat nå, og gir så beskjed til nyhetsredaksjonen å lage artikler om det. Eller det kan bety at bare fordi du søkte etter fiskepudding, så vil Microsoft vise deg redaksjonelle nyheter om fisk de neste dagene. Vi vet ikke.

Underleverandører får vite informasjon om sidene du besøker

Starter du å bruke nettleseren Edge, vises den vanlige popupen om bruk av cookies. Du kan si ja til alt av informasjonskapsler, eller du kan avslå, eller du kan velge å «behandle valgene». Vi valgte å behandle valgene.

 Der sto det at Microsoft lar underleverandører samle inn informasjon om sidene du besøker, for å forbedre Microsofts tjenester eller «nettsteder som ikke eies eller drives av Microsoft.» Man teller for eksempel hvor mange klikk du bruker for å utføre en oppgave.

Det står også: «Vi og tredjeparter bruker informasjonskapsler for sosiale medier til å vise deg annonser og innhold basert på profilene dine på sosiale medier og på aktiviteten din på nettstedene våre. De brukes til å koble aktiviteten din på nettstedene våre til profilene dine på sosiale medier, slik at annonsene og innholdet du ser på nettstedene våre og på sosiale medier, bedre gjenspeiler interessene dine.»

Persondata går altså begge veier mellom sosiale medier og Microsoft.

Oppsummert
 • I Snapchat og ChatGPT er aldersgrensen 13 år. Barn under 18 år må ha samtykke fra foreldre. Det er ikke et samtykke som skal sendes inn i appen, men må ordnes hjemme muntlig. Det er ikke mulig å gi samtykke til at barn under 13 år kan bruke appen.
 • Å bruke Bing, eller ChatGPT i Bing, ser derimot ikke ut til å ha en tydelig aldersgrense i vilkårene, men Microsoft må etter loven sørge for samtykke fra foreldrene dersom barn under 13 år skal benytte tjenestene.
 • Enten ChatGPT brukes utenfor eller innenfor Bing, samler den inn personopplysninger.
 • Man bør ikke dele hemmeligheter med en kunstig intelligens, for du snakker ikke bare med en maskin, men også med et globalt dataselskap som benytter det du skriver til å påvirke deg i neste runde.
 • Det er usikkert om læreren kan be elever under 13 år benytte Bing uten samtykke fra foreldrene. Det spørs hvilke avtaler skoleeieren har med ulike datagiganter.
Les også