Filtertips for skoleeiere som skal skjule skadelig innhold på elevskjermene

I Norge er skolene pliktige til skjule skadelige innslag på elevenes skjermer. Et opplagt grep er å installere et innholdsfilter. En engelsk organisasjon har laget tips til hva et slikt filter skal fjerne.

Organisasjonen «UK Safer Internet Centre» har laget en oversikt over hva et skolefilter bør dekke og hvilke funksjoner det bør ha.

Dette bør et skolefilter minimum dekke:

 • Diskriminering
 • Rusmisbruk
 • Ekstremisme og terrorisme
 • Porno
 • Piratvirksomhet
 • Selvskading
 • Vold

Filteret bør også være oppdatert med politiets liste over skadelige nettsider, skriver «UK Safer Internet Centre» som består av tre organisasjoner: Childnet InternationalInternet Watch Foundation og SWGf som alle arbeider for trygg og ansvarlig bruk av teknologi for barn og unge.

Her er er noen av funksjoner som et skolefilter bør ha:

 • Ulik innstilling for ulike klassetrinn.
 • Forsvar mot elever som prøver å omgå filteret, hvis elever bruker for eksempel VPN.
 • Skolen må kunne blokkere nettsteder selv.
 • Ikke bare blokkere fra en ferdig liste med nettsteder, men også kunne forstå innhold fra nettsteder som ikke står på listen.
 • Leverandøren av filteret må kunne forklare filterets blokkeringsprinsipper.
 • Filteret må kunne sjekke også apper, ikke bare nettsider.
 • Må kunne forstå språk som benyttes av elevene.
 • Må virke også når eleven bruker skolemaskinen hjemme.

Utfyllende sjekklister finnes på denne nettsiden fra organisasjonen.

Man kan teste skolens filter via en av organisasjonens nettsider:

Bildet viser en nettside fra England hvor man kan teste skolefilter.

 

Som du ser av nedtrekkslisten i bildet over, finnes det mange leverandører av skjermfilter. Slike filtere kan også i mange tilfeller skreddersys av den enkelte skole. Barnevakten har ikke brukt denne filtertesten, si gjerne fra til oss om hva resultatet på din skole ble, hvis testen også virker for norske skoler.

Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i Barnevakten.

– Det hadde vært fint om norske skolemyndigheter selv lagde en slik testside for skoleeiere. Da kunne både skolene og foreldrene sjekke hvor godt skjermfilter skolen har, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen som er faglig leder i Barnevakten.

Påbudt å skjule skadelig innhold

I Norge sier retningslinjene at skolene må skjule skadelig innhold på skjermene, med et spesielt krav overfor barn opp til og med 4. trinn. Utdanningsdirektoratet skriver: «Det innholdet barn møter på nett, i barnehagen og på skolen må være tilpasset deres nivå og ikke på noen måte fremstå skadelig for dem.»

Teoretisk er det mulig å skjule skadelig innhold uten filter, det er hvis læreren sitter ved siden av eleven og bestemmer hvilke nettsteder og apper som eleven skal besøke. Men i praksis er det en vanskelig oppgave når det er mange elever i en klasse og alle skal ut på nettet samtidig for å løse oppgaver.

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for skolene om hvordan skjule skadelig innhold. Informasjon og lenke til den finner du her.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Gorodenkoff)

Les også