Jon Wessel-Aas. Foto: Skjermdump fra regjeringens sending

Regjeringen fikk forslag om hvordan beskytte barn mot skadelig medieinnhold

En NOU-utredning med overskriften "Barneliv foran, bak og i skjermen" ble i dag overlevert regjeringen fra Medieskadelighetsutvalget. Statsrådene Raja og Ropstad tok imot.

Den fullstendige overskriften på utredningen er: «Barneliv foran, bak og i skjermen — Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold».

Utredningen fra Medieskadelighetsutvalget er på 221 A4-sider, den er så fersk at ingen i Barnevakten har rukket å lese den ennå. Men her er lenke til NOU 2021:3 hvis du vil lese selv.

Utredningen skal være til hjelp for regjeringen som ønsker å styrke innsatsen for å sikre barn en trygg digital oppvekst. Ropstad fikk nylig ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid innen dette feltet.

Utvalget bak utredningen fikk for snart to år siden i oppgave å finne ut hva man vet om barns skadevirkninger av ulike typer medieinnhold. I tillegg skulle utvalget gi ideer som kan gi barn bedre beskyttelse mot skadelig innhold i digitale medier.

Arbeidet har vært ledet av advokat Jon Wessel-Aas. Bildet øverst er skjermdump fra regjeringens sending. Kort sagt har ikke utvalget funnet noen enkle løsninger, ifølge Wessel-Aas. Utvalget anbefaler ikke nye lover som primære tiltak, men anbefaler at alle aktører, deriblant foreldrene, må bidra på sin måte.

Å utruste barna slik at de navigerer utenom skadelig innhold og slik at de vet hva de skal gjøre hvis de kommer over skadelig innhold, var hovedtiltakene som ble nevnt under overrekkelsen.

Hva er skadelig? Det har vært lite forskning og mest antagelser, forklarte Wessel-Aas og manet til mer forskning. NOU-en har for øvrig en liste med forskningslitteratur, for deg som er ekstra interessert.

På fredag kommer Regjeringens strategi for å trygge barn og unges digitale liv. Blant annet skal regjeringen stille plattformene mer til ansvar.

Ropstad fikk spørsmål fra lokalavisen Budstikka om regjeringen også skal stille krav til skolesjefene og hva som elever kan se på skolemaskinene. Ropstad svarte blant annet at det finnes et veiledningshefte som skoleeierne kan følge slik at skdelig innhold begrenses. Skolene kan innstallere filter og stenge tilgangen til enkelte sider. Det er også viktig at skoler og foreldre har god dialog sammen og at lærere har digital kompetanse.

Blant mange samtalepartnere som utvalget har hatt, er også Barnevakten som møtte utvalget i januar 2020.

På side 109 i utredningen finner du hva utvalget anbefaler, her forkortet av Barnevakten:
 • Skille mellom kortvarig og langvarig risiko for skade.
 • Tidligere seksualundervisning.
 • Styrking av digital kompetanse i skole og barnehage.
 • Øke foresattes kompetanse til å veilede barna.
 • Foreldrenes kunnskap om barns mediebruk knyttet til seksualitet må bli bedre.
 • Skolehelsetjenesten og skolen må ha bedre kunnskap om ungdom og sosiale medier.
 • Skolen må gi elevene bedre kunnskap om kildekritikk, reklame og algoritmer.
 • Alderstilpasset informasjon om selvskadings- og selvmordsinnhold på internett. Håndteringskompetanse kan være et stikkord her.
 • Kunnskap om personvern bør styrkes blant barn og unge.
 • Barn og unge må få bedre kunnskap og håndteringskompetanse om digital mobbing, hatefulle og ekstreme ytringer på nett og i sosiale medier.
 • Utvalget anbefaler ikke å innføre et generelt og landsdekkende mobilforbud på skolen.
 • Politiet må informere mer om hva som er ulovlig og hvordan man kan anmelde.
 • Plattformene må gi bedre informasjon og ha bedre rapporteringsmuligheter.
 • Forskning på barns mediebruk og medieinnhold bør styrkes, spesielt når det gjelder seksualisert innhold, hatefulle ytringer, digital mobbing og ekstremt innhold.
 • Myndighetene må gi bedre informasjon om regelverket og håndheve det tydelig.
 • Myndighetene bør samarbeide med medieaktører og andre samfunnsaktører om opplysningskampanjer med målsetning om å informere om god mediebruk og digital dømmekraft, og å hindre barn i selv å delta i ulovlige aktiviteter på nettet.

Les mer

LÆRINGSRESSURSER:
PORNO OG NAKENBILDER:

SKOLE: