Undersøkelse avslører store svakheter i den digitale grunnskolen

Stortinget har bestemt at elever ikke skal se skadelig innhold på skoleskjermene. Men en undersøkelse viser at 100 av 103 kommuner bryter stortingsvedtaket.

IT-konsulent Christer Veland Aas fra selskapet Climbr står sammen med forfatter og medieviter Maja Lunde bak en undersøkelse som kartlegger den digitale skolen. Undersøkelsen har tittelen «Foreldreundersøkelsen om digitalisering av grunnskolen» og er utarbeidet i samarbeid med «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen».

Undersøkelsen fikk svar fra 372 personer fra hele landet. Dette er i stor grad foreldre som har barn i grunnskolen fra 1. trinn til 10. trinn.

Bildet: Christer Veland Aas i Climbr.

– Mange foreldre har fått beskjed om at filtre er på plass og at alt er i orden, men når de selv setter seg ned og tester barnas digitale enheter, oppdager de at dette ikke stemmer. Foreldrene får sjokk når de ser hvilke sider barna faktisk kommer inn på, sier Veland Aas.

Det er vanlig at elevmaskiner tas med hjem
 • 8 av 10 foreldre forteller at nettbrett eller andre datamaskiner tas med hjem fra skolen.
 • 2 av 3 av foreldre melder at det er utfordringer knyttet til at elevmaskinene tas med hjem.
Stor frustrasjon blant foreldre

Fritekstsvar fra over 150 foreldre viser stor frustrasjon ved hjemsending av elevemaskiner:

 • Mangel på filter.
 • Mangel på foreldrekontroll.
 • Mangel på innsikt i hva barna ser på de digitale enhetene og hva de brukes til.
 • Mangel på kontroll over tidsbruken.
 • Vanskelig for foreldrene å få oversikt over de digitale leksene.
 • Krevende å få gjort lekser fordi barna hele tiden blir distrahert av andre fristelser på den digitale enheten.
 • Opplever å bli overkjørt av skolen.
Ikke noe filter

Fritekstsvarene forteller om virkeligheten i norsk skole. En forelder oppdaget at pc-en som barnet hadde fått med hjem fra skolen, ikke hadde noe filter mot skadelig innhold. Foreldrene ba om passord slik at de selv kunne legge inn filter. Skolen svarte da at det fikk ikke foreldrene, for 10-åringen har rett til et privatliv, mente skolen.

En annen forelder vil gjerne kunne ha kontroll på hvilke spill eller apper barnet laster ned på skolemaskinen. Men det var umulig.

Skadelig innhold
 • I 100 av 103 kommuner kan elevene se ulike typer skadelig innhold på skoleenhetene.
 • Undersøkelsen indikerer at 7 av 10 skoler ikke har filter på elevmaskinene eller ikke har informert foreldrene om dette.
 • 4 av 10 foreldre svarte at det er mulig å få pornografisk innhold etter et søk på skolemaskinen.

I pressemeldingen skriver Veland Aas:

«Blant innhold som nevnes er vold, sex, porno, selvmord, dyremishandling, tortur og krig. En del av foreldrene har også levert inn bilder av tester de har gjort på barnas enheter og disse testene viser at 42 prosent får opp pornobilder når de søker i Google.»

Barnekonvensjonen
Medieviter og forfatter Maja Lunde. Foto: Wikipedia / Heike Huslage-Koch.

– Barnekonvensjonens artikkel 17 sier at barn har rett på beskyttelse mot innhold som er skadelig for barns velferd. Mange foreldre er flinke til å installere filtre og foreldrekontroller på barnas maskiner, men på skolenes egne digitale enheter er det få begrensinger. Dette er klare brudd på barnas rettigheter, sier forfatter og medieviter Maja Lunde.

Svakt personvern
 • Over halvparten av foreldrene vet ikke om barnets personvern er ivaretatt på skolen.
 • 1 av 4 forteller at barnet deres har samme passord som andre elever i klassen.
Reklame på skolemaskinene
 • Kun 1 av 10 svarer at det ikke er reklame på skolemaskinene. Resten svarer enten bekreftende at det er reklame, eller at de ikke vet.
 • I undersøkelsen ble foreldrene bedt om å gå inn på VG.no på barnets skolemaskin og se om det var reklame der. 8 av 10 svarte ja. De ble også bedt om å sjekke Youtube på skolemaskinen. 8 av 10 svarte at det ble vist reklame der.

Fra undersøkelsen:

At så mange som 81 % får opp reklame på skolens digitale enhet er et klart lovbrudd.

Climbr gjorde også egne tester av skolemaskiner når det gjelder reklame, skadelig innhold, sporing og lignende. Testene viser det samme som resultatene fra foreldreundersøkelsen.

Christer As skriver dette i undersøkelsens rapport:

«Skoledigitaliseringen, slik den fungerer i dag, bryter med en rekke lover: Skolen skal være reklamefri. Barn har krav på personvern. Skolen skal være gratis. Barn har krav på beskyttelse mot skadelige innhold. Videre har foreldrene rett til å ta avgjørelser på vegne av barna i private spørsmål.»

Han skriver at det er behov for en statlig styring og en hurtig opprydning innen hele feltet.

Bakerst i rapporten finner du alle fritekstsvarene fra foreldrene, det er nyttig lesning når du vil sette deg inn i digitale utfordringer som finnes i norske skoler.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i Barnevakten som har som visjon at barn og unge skal være trygge og bevisste på nettet.

– Denne undersøkelsen stemmer overens med våre erfaringer i møte med foreldre. Barnevakten har lenge etterlyst sterkere statlige tiltak fordi kommunene ikke makter, eller ikke vil, følge regler og retningslinjer som skal beskytte elevene. Det er også trist at det er foreldre som selv må bruke tid og krefter på å gjennomføre en slik undersøkelse som myndighetene selv burde ha utført. Barnevakten vil følge opp funnene i undersøkelsen i møte med KS og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for digitaliseringen i skolene, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

Les mer

Startside om skolefilter

Filtertips til skoleeiere

Osloforeldre kan sikre skolenettbrettet

Barnevaktens artikler som handler om skole

Startside om nettvett-forskning

Må foreldre erstatte skolemaskinen?

Klarer ikke følge opp barnas digitale skoleliv