Foto: Shutterstock / Syda Productions. Bildet viser en gutt som gjør lekser med nettbrett. Moren sitter i sofaen lenger bak i stuen.

Annenhver forelder klarer ikke følge opp barnets digitale skoleliv

UNDERSØKELSE: Manglende opplæring gjør det vanskelig for foreldre å involvere seg i barnets digitale skoleliv. Skolen gir god informasjon om hvem som skal betale dersom elevens skolemaskin går i stykker. Men dette er foreldrene minst opptatt av. Foreldrene er mest opptatt av pedagogikk, mobbing og personvern.

Våren 2022 sier 52 prosent av foreldre at de ikke har fått opplæring i bruk barnets skolemaskin, ifølge en undersøkelse fra FUG.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og selvstendig organ for Kunnskapsdepartementet.

FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker.

Foto: FUG. Bildet viser Marius Chramer.

– Skolen har forandret læringsopplegget i rekordfart uten å koble foreldrene på. Vi kan ikke lenger gå i sekken, finne ukeplanen, finne boka og hjelpe til, sier FUG-leder Marius Chramer (bildet).

Nå har alle elever skolemaskin

FUGs undersøkelse heter «Digitalerisering i skolen». Over 1000 foreldre ble spurt digitalt av Opinion. 100 prosent av foreldrene svarte at deres barn har fått maskin fra skolen. For et halvt år siden var tallet omkring 80 prosent, ifølge en undersøkelse fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo.

Sviktende informasjon fra skolen

Bildet viser forsiden av undersøkelsen til FUG.

80 prosent av foreldrene svarer i FUGs undersøkelse at barna bruker skolemaskinen også hjemme. Men foreldrene mangler informasjon og opplæring. Kun 1 av 4 foreldre har fått vite hvem de kan kontakte for å få hjelp til å bruke skolemaskinen,

Bare 15 prosent av foreldrene sier at de har fått informasjon om hvilke pedagogiske valg og vurderinger skolen har gjort før de nye læringsmidlene ble delt ut. Like få har fått vite hvilke chattekanaler skolen benytter og hvilke rutiner skolen har for disse.

2 av 3 foreldre har ikke fått vite hvordan de kan logge seg inn på skolemaskinen.

Gir mest informasjon om erstatningsansvar

7 av 10 opplever lite samarbeid med skolen om opplæringen. Halvparten av foreldrene mener at skolen gir mest informasjon om erstatningsansvar når barna får pc eller nettbrett.

Utbytte av digitalt læringsarbeid

75 prosent av foreldrene opplever at barna har godt utbytte av det digitale læringsarbeidet – mot 16 prosent som i
liten grad opplever dette.

Foreldre er opptatt av pedagogikk

Foto: Shutterstock / insta_photos. Bildet viser en pappa som hjelper sin dateter med leksene, på bordet er en PC.

Det som opptar foreldre aller mest, er at det skal ligge gode pedagogiske vurderinger til grunn for digitaliseringen. Over halvparten av foreldrene mener dette.

Nesten like mange er opptatt av å forebygge mobbing. Mange er også opptatt av personvern (43 prosent).

Færrest er opptatt av at de ikke blir erstatningspliktige hvis enheten skades eller ødelegges (16 prosent). Her er det altså stort sprik i hva skolen er opptatt av å informere om og hva foreldrene mener er viktig.

36 prosent av foreldrene er opptatt av at elevene skal være er godt sikret mot skadelig innhold. Siden 8 av 10 foreldre sier at skolemaskinene brukes også hjemme, er et opplagt oppfølgingsspørsmål: Virker skjermfilteret også når skolemaskinen logger seg på hjemme-wifien?

Du finner FUGs foreldreundersøkelse her. Selve rapporten (PDF) kan lastes ned her.

Les også