Ikke alle barn har råd til å game

Mangel på utstyr gjør det vanskelig for barn fra lavinntektsfamilier å delta på gamingaktiviteter, ifølge ny rapport. Dette skaper større sannsynlighet for utenforskap, sier Bjørn David Bancel Vik i Redd Barna.

En ny rapport fra Norsk Filminstitutt og Kantar, viser at hele 96 prosent av barn i alderen 7 – 14 år spiller dataspill, (I strømmen av innhold, 2023). De aller fleste av barna sier at det sosiale aspektet ved spilling er viktigst. Og ved økende alder blir dette bare viktigere.

Noen funn fra rapporten:

  • Det å kunne spille er viktig for det sosiale
  • Hva slags spill som spilles påvirker hvem barna er sammen med
  • Spilling erstatter fysiske møter

1000 barn og foreldre deltok i undersøkelsen. I tillegg ble det gjennomført 30 kvalitative intervjuer. Her kommer det frem at barna har mindre kontakt med venner som liker andre typer spill enn det de selv liker, eller venner som kun har tilgang til et bestemt utvalg med spill eller konsoller.

Med andre ord: Det venner har av utstyr, påvirker hvem barna er sammen med.

Spill blir også en viktig sosial aktivitet, og kan i flere tilfeller erstatte det å møtes fysisk. Samtidig kan mangel på utstyr gjøre det vanskelig for barn fra lavinntektsfamilier å delta på lik linje som andre barn.

Eller som en gutt som ble intervjuet i undersøkelsen sier:

– Vennene mine spiller mest Minecraft, men jeg mangler en datamaskin. (…), men jeg er på Discord-gruppen til vennene mine som spiller Minecraft, så jeg er bare med i samtalen og ikke spillingen (gutt 14 år).

Øker sannsynlighet for utenforskap

Bjørn David Bancel Vik i Redd Barna har blant annet ansvar for å arrangere spillarrangementer for barn og unge. Enten gjennom allerede eksisterende fritidstilbud for barn og unge, eller ved å skape nye.

Også han er bekymret for barn i lavinntektsfamilier.

– Det blir litt som å dra på fotballtreninga og ikke kunne være med på laget. Man blir stående igjen på sidelinjen og se på. Vi vet at deltakelse på fritidsaktiviteter er viktig for alle, og forskning peker på mangel av dette som risikofaktor for utenforskap i samfunnet, sier Vik.

Bilde av: Bjørn David Bancel Vik (foto: Redd Barna)

Han trekker frem spill som en utbredt fritidsaktivitet blant mange barn og unge. Samtidig koster aktiviteten for de som skal være med. Unge legger også merke til hva de andre har. Spillutstyr kan med andre ord innebære en form for prestisje.

– Noen former for spilling krever ikke så mye utstyr, for eksempel dersom man spiller på en mobiltelefon. I andre tilfeller kan det bli ganske så dyrt dersom vennegjengen benytter seg av den nyeste spillkonsollen til 6000 kroner og en TV-skjerm lagt oppå det igjen. Det blir et nærmest umulig regnestykke for en lavinntektsfamilie som allerede strever med grunnleggende behov og innkjøp som mat og klær, påpeker Vik.

Flere lavinntektsfamilier, mer utenforskap

I dyrtid med økte matpriser, drivstoffkostnader og høyere lånerente, er det flere familier som strever enn før, forteller Vik. Også dette slår inn på unges mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

– Her er det en del av oppveksten som blir utilgjengelig for mange barn. Barnekonvensjonen sier samtidig at alle barn og unge har rett til å delta i lek og fritid. Naturligvis er dataspill et relevant felt også her med den utbredelsen som gaming har fått. Her ligger det et ansvar hos politikere og kommuner for å legge til rette for tiltak som treffer også familier som er berørt av økonomi, mener Vik.

Han påpeker at fritidsklubber, biblioteker og andre fysiske møteplasser er viktige dersom de tilbyr gaming-utstyr som alle kan disponere.

– Og så klart er slike fysiske arenaer viktige også på andre områder. Med trygge voksne til stede kan man skape et helt annet gamingrom enn det som foregår hjemme. Blant annet med mulighet for å skape rammer for trygge spillmiljø. Vi vet at det er flere terskler for unge å delta i gaming. Det kan være jenter som blir utsatt for hets, eller andre som trakasseres på grunn av legning, etnisitet og så videre. Men når man spiller og ser hverandre fysisk, behandler man også hverandre annerledes, sier Vik.

Les mer:

Foto: Ralf Geithe / Shutterstock


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.