Hvorfor blir jenter forfulgt og hetset når de spiller dataspill?

Færre jenter spiller dataspill sammenlignet med gutter ifølge undersøkelser. En av årsakene er hets og trakassering som går direkte på kjønn.

Annonse


 

20 prosent av jenter i alderen 9 – 10 år som spiller dataspill, blir ofte lei seg av stygge kommentarer når de spiller, ifølge Medietilsynets siste undersøkelse (Barn og Medier, 2022). Selv om eksperterter trekker frem flere årsaker til at færre jenter spiller dataspill sammenlignet med gutter, er ukultur i spillmiljøet trukket frem som en medvirkende faktor.

– Både gutter og jenter kan oppleve hets, men den største forskjellen for jenter er at kommentarene går rett på kjønn og seksuelle bemerkelser. Gutter får gjerne kommentarer om at de ikke er gode nok i spillet, men jentene blir bedt om å gå tilbake på kjøkkenet og påpekt at de er dårlige fordi de er jenter, sier Marie Lunde som er prosjektleder for Inkludering av jenter i datakultur i Ungdom og Fritid.

Foto: Marie Lunde, prosjektleder inkludering av jenter i datakultur (foto: privat)

Ugreie kommentarer kommer ikke bare fra motstanderne i lagbaserte spill. I mange skytespill blir det automatisk dannet lag med tilfeldige spillere hvor jenter kan oppleve hets fra egne lagkamerater.

– Ungdommene i mitt prosjektarbeid forteller også om mannlige spillere som snoker etter personlig informasjon når de oppdager at de spiller med en jente. For eksempel ved å kontakte jentene på en annen plattform eller sosialt medium utenom spillet. Og flere synes at det er ubehagelig å bli sporet opp og kontaktet på denne måten. Spesielt yngre jenter er utsatt, mener Lunde.

I det kommende året er Lunde i gang med et prosjekt for å øke jenteandelen og ikke-binære på fritidsklubber som har et gaming-tilbud. De vil undersøke mer om hva som må til for å bryte barrierer slik at flere jenter møter opp.

Inn på guttenes område

Men hvorfor er jenter mer utsatt for hets når de spiller? Tradisjonelt har spilling vært et guttefenomen som jentene nå trer inn på. Og det skaper dårlig stemning, sier Lunde.

– Særlig i skytespill er det vanlig at jenter får mye kjeft. Mange gutter tviler også på at jentene mestrer spillet bare fordi de er jenter. I tillegg er det et aspekt med hvordan spillene er laget, gjerne med jentekarakterer som er fremstilt på en seksualisert eller nedverdigende måte, forklarer Lunde.

Hun advarer samtidig mot å generalisere og trekker frem at det også finnes gode holdninger og rollemodeller både på gutte- og jentesiden i spillingen.

– En av suksesskriteriene for at jenter holder på spillingen er gode rollemodeller. Dette kan være personer som står opp for dem når de utsettes for hets, eller rapporterer krenkelser og ugrei oppførsel til moderatorer og spillutviklerne, påpeker Lunde.

Fysiske møteplasser motvirker hets

For å snu på holdninger og trygge jenter som spiller dataspill, mener Lunde at det er viktig å skape fysiske møteplasser for dataspillende ungdom.

– Jenter som utsettes for hets sitter gjerne alene foran en skjerm og mangler jevnaldrende og voksne å henvende seg til. Ved å skape fysiske møteplasser på fritidsklubben eller biblioteket kan man lage trygge rammer og stille med støttende voksne, sier Lunde.

Det samme gjelder for den som utøver hets, mener Lunde. Ettersom alle møteplasser kan lage retningslinjer for å håndtere dårlige holdninger og oppførsel.

– I vår organisasjon legger vi vekt på ungdomsmedvirkning. De unge selv bør få være med på å utarbeide og medvirke egne tilbud. Og det er gjerne ungdommen selv som er kjappe på ballen med å foreslå regler som har nulltoleranse for mobbing og hets. I tillegg er mange opptatt av verdien av å fremsnakke andre. Ved å la unge selv få utforme og eie slike retningslinjer er det større sannsynlighet for at de selv etterlever dem, mener Lunde.

Hva må til for å trygge jenter?

På dataspill-treff er det som oftest en overvekt av gutter, men i løpet av neste år håper Lunde at de klarer å lande en veileder for hvordan man kan tilrettelegge for at flere dataspillende jenter  opplever inkludering.

– En egen ungdomsgruppe er med på å utforme og prøve ut forskjellige tiltak. Det kan for eksempel være dannelse av egne jentekvelder eller egne jentelag på de ulike fritidsklubbene rundt omkring i landet. Her må vi rett og slett bare teste ut og se hva som fungerer og hva som ikke gjør det, sier Lunde.

For at flere jenter skal møte opp må det oppleves som trygt, tilgjengelig og relevant for dem, mener Lunde.

Vi har en tro på at jenter som allerede spiller kan bli løftet frem som forbilder for andre jenter som deler interessen. De kan være ambassadører slik at flere ser på gaming som en verdifull og anerkjent fritidsaktivitet for alle, forteller Lunde.

Les mer:

Foto øverst: Shutterstock/OHishiapply

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.