Nytt spillsenter for barn har både brettspill og tømmerhogst på menyen

Frivilligsentralen i Sauherad har åpnet et nytt spillsenter for barn og unge. Men dataspillingen er ikke hovedgrunnen til at barna møter opp.

I omtrent alle norske byer er det fotballbaner og idrettsanlegg. Det er altså nok av fysiske møteplasser for barn og unge som er opptatt av den typen aktiviteter. For dem som trekker mot dataspill derimot, er det ikke alltid like mye å velge fra.

Heldigvis dukker det opp stadig nye «spillhus», altså fysiske møteplasser der barn og unge kan møtes for å spille sammen.

Daglig leder Marianne Bothner Kanstad.

– Interessant nok ser vi at det er spilldelen som trekker barna hit, men når de først er her, velger flere bort skjermen til fordel for sjakk og brettspill samt voksenkontakt. Noen sier for eksempel at spillingen kan de gjøre hjemme. Derfor er det kanskje først og fremst relasjonen som er viktigst for disse barna, både voksenkontakt og at de møter venner fysisk, mener daglig leder Marianne Bothner Kanstad som står som ansvarlig for dette prosjektet.

Barn og unge fra alle faser og kår dukker opp. Spillsenteret i Midt-Telemark-kommune holder åpent tre ettermiddager i uken og driftes av frivillige. Det er barne- og ungdomsskolen i nærmiljøet som sokner til frivillighetshuset.

Kanstad håper på å skape flere kveldsaktiviteter med konkurranser og LAN der barna kan møte opp og spille med hverandre.

– Vi ser også at barn som ikke er sammen på skolen finner felles interesser når de møter opp her. Det blir et rom for fellesskap og inkludering på en annen måte kontra de sosiale skillelinjene som foregår i skolegården.

Skjermfri tid og det å etablere gode vaner også en del av opplegget, forklarer Kanstad.

– Når barna møter opp, starter vi med et felles måltid. Her er det ikke lov med skjerm, og ingen får lov til å sitte på mobil. Og på den måten blir det rom for å prates ansikt til ansikt. Etter det er barna fri til å gyve løs på skjermen. På høst- og vinterstid forsøker vi også å skape kos på forskjellige måter, som for eksempel ved å tenne fyr i peisen og at vi har lune sofakroker, sier Kanstad.

Vil gjøre barn og unge selvstendige

Et av målene med spillsenteret er å gi barn og unge muligheten til å utfolde seg på en arena som de kan føle seg trygge. Og med det lære å ta ansvar, presiserer Kanstad.

– Og her er det i stor grad barna selv som setter reglene for spillingen. For eksempel, så har barna laget regler for hva de må gjøre dersom det blir krangling når de spiller. Her må spillkontrollene legges bort en gitt tid til stemningen roer seg, forteller Kanstad.

Ryddingen må også barna stå for selv, sier Kanstad, som nekter å ta rollen som «hushjelp». Og ved å få ansvarsoppgaver lærer barna å ta ansvar for eget liv.

– Vi jobber også med å få opp en spikkebod. Så da kan barna bevege seg fra å hogge og bygge i todimensjonale Minecraft, til å bli inspirert og lage noe fysisk ved å spikke etterpå. Her må barna selv bli med ut og hogge ned trærne som skal brukes i trearbeidet. Det handler for oss om å kombinere livet på og utenfor skjerm, mener Kanstad.

Frivilligsentralen organiserer jevnlig turer ut i mark og skog sammen med barna som kommer innom.

Mye positivt med spillingen

Kanstad ser ikke nødvendigvis på seg selv som noen ekspert på gaming. Men hun er allikevel tydelig på at det er mye positivt med spilling.

– Konkurranse, at barna samarbeider, er kreative og lærer. Det er mye som er bra med dataspill og dette er jo noe nesten alle barn gjør i disse dager. Kanskje må det også en holdningsendring til blant oss voksne, slik at vi ser og anerkjenner også det positive med gamingen, mener Kanstad.

Til å bygge opp spillhuset har frivilligsentralen fått midler fra Gjensidige stiftelsen og bidrag fra lokale bedrifter som Power og Fagmøbler.

Lokalene er pyntet opp med gamingstoler og ratt til bilspill, Nintendo Switch-konsoller er også kjøpt inn med spill der barna kan være i bevegelse og i tillegg til annet tradisjonelt gaming-utstyr.

– Vi vil jo oppfordre barna til å være fysisk aktive selv om de spiller. Men vi har ikke tilgang til en massiv gymsal som barna kan løpe rundt og leke i. Som en mellomløsning vil vi teste ut en del spill som oppfordrer til fysisk aktivitet, sier Kanstad.

Spillhus – det nye trekkplasteret for barn og unge

Ifølge Medietilsynet sine undersøkelser spiller omtrent alle barn. Ja hele 96 prosent av guttene og 76 prosent av jenter (Barn og Medier, 2020).

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at for noen foregår gamingen først og fremst på barnerommet.

Det dukker stadig opp nye spillhus og gamingrom. For eksempel Spillhuset i Bærum og gamingrom på Nøkkeland skole i Moss.

Dette kan være en fin arena for at spillinteresserte barn og unge kan møtes. Og forhåpentligvis vil flere og flere kommuner og aktører tilby denne type møtesteder.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.