Foto: Skjermbilder fra nettmøte

Myndighetene skal sørge for en trygg digital oppvekst

Barn og unge skal få en tryggere digital oppvekst, har regjeringen bestemt. I dag er det mange statlige aktører som gjør innsats på feltet som en del av mange andre oppgaver. Medietilsynet har fått ansvar for å koordinere den statlige innsatsen og kalte inn til et nettmøte som du kan se nedenfor.

Startskudd for ny strategi for trygg digital oppvekst

I stortingsmeldingen om barn og digital kultur varslet regjeringen at man skal lage en nasjonal stategi for en trygg digital oppvekst. I meldingen sa regjeringen også at den statlige innsatsen på feltet skal samordnes ved å gi barne- og familieministeren et overordnet koordineringsansvar. I praksis er det Medietilsynet som får ansvaret for å koordinere innsatsen på det utøvende, publikumsrettede nivået.

Medietilsynet derfor inviterte 14. april flere statlige aktører og andre gjester til et nettmøte – et startskudd for å lage en strategi for trygg digital oppvekst.

Disse deltok i møtet:

 • Statsråd Kjell Ingolf Ropstad fra Barne- og familiedepartementet
 • Direktør Mari Velsand i Medietilsynet
 • Live Nelvik (forelder og fra NRK)
 • Psykolog Peder Kjøs
 • Ungdomsrepresentant fra Kors på halsen Ella Fyhn
 • Barneombudet Inga Bejer Engh
 • Helsedirektoratet ved Adélie Dorseuil fra DigiUng
 • Datatilsynet ved direktør Bjørn Erik Thon
 • Skadelighetsutvalget ved leder Jon Wessel Aas
 • Utdanningsdirektoratet ved avdelingsdirektør Øystein Nilsen
 • Kripos ved politioverbetjent Hanne Andreassen
 • Avdelingsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet

(Hovedbildet viser skjermbilder av en del av deltakerne.)

Innsatsområder for strategien

Medietilsynet har satt opp disse innsatsområdene for strategien:

 • Øke barn og unges kunnskap og håndteringskompetanse på digitale flater.
 • Beskytte barn mot skadelig innhold, reklame og kommersiell utnyttelse.
 • Forebygge internettbasert vold, overgrep, mobbing, krenkelser og trakassering.
 • Sikre og tilgjengeliggjøre kunnskap, forskning og evaluering av innsatsen.
 • Legge til rette for god koordinering og styring.
 • Sikre barn og unges medvirkning.

Prosessen videre består blant annet i at Medietilsynet skal gjennomføre spørreundersøkelse samt hente innspill fra barn og unge. Utkast til strategi skal være ferdig i midten av juni 2021.