Voksne etterspør og kjøper seksualiserte bilder av tenåringer

De siste årene har politiet registrert en økning med tilfeller der voksne etterspør og kjøper seksualiserte bilder og video fra tenåringer, ifølge en ny rapport fra Kripos.

Egenprodusert overgrepsmateriale

Kripos har nylig lansert rapporten Barn som selger egenprodusert overgrepsmateriale (lenke til rapport)Her kommer det frem at politiet har registrert en økning med ungdom som blir tilbudt penger for egenprodusert overgrepsmateriale.

Med det menes ungdom som selger seksualiserte bilder og filmer av seg selv til andre på internett. Fremstillinger som seksualiserer barn, er definert som overgrepsmateriale, jf. straffeloven § 311

I tillegg viser Medietilsynet sine undersøkelser at omtrent 1,5 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år har fått betalt for å sende nakenbilde-selfier.

Det er ulovlig å motta fremstillinger som seksualiserer barn ifølge Straffeloven – og dermed blir fenomenet i denne sammenheng, omtalt som seksuelle overgrep, der ungdommene regnes som offeret selv om bilder og video er delt på eget initiativ.

Kripos gjør i rapporten obs på at dette kan være ungdom som er i en sårbar posisjon for eksempel med behov for bekreftelse – og der konsekvensene for bildedelingen kan eskalere.

Ny rapport fra Kripos: Barn som selger egenprodusert overgrepsmateriale

Deler nakenbilder og nakenvideoer på Snapchat

Kontakt mellom ungdom og den som søker denne type innhold opprettes på digitale plattformer som for eksempel Snapchat, Omegle og Yubo, skriver Kripos i rapporten.

Det hender også at kontakten etableres på nettsider som markedsfører seg som «online sugar dating networks». Noen gjerningspersoner forklarer at de bruker Instagram for å «finne jenter som ser pene ut», for deretter å legge dem til på Snapchat.

Fornærmede kan også være en pådriver og ha et ønske om å selge egenprodusert materiale, og søker aktivt etter en «sugardaddy» på digitale plattformer.

Det seksualiserte materialet deles som oftest på Snapchat, og betalingen går ofte via Vipps eller forskjellige former for gavekort. Materialet består hovedsakelig av seksualiserte videoer og bilder som fornærmede tar av seg selv. Noen fornærmede finner videoer eller bilder av andre på internett og sender disse i stedet. Flere fornærmede samarbeider ved å dele egnede bilder med hverandre.

Gjerningspersonene er i hovedsak menn og er eldre enn avsenderen av bildene. Mange av gjerningspersonene er kjent for politiet fra før, flere av dem for seksuallovbrudd. Gjerningspersonene har ofte flere ofre.

De fornærmede er som hovedregel jenter, og er ofte i alderen 13–16 år. De fleste forklarer at motivasjonen for å selge egenprodusert overgrepsmateriale er «spenning og lettjente penger». En annen motivasjon er behovet for bekreftelse.

Starter forsiktig, men eskalerer til det verre

Det som starter med et bilde eller en video kan raskt eskalere til det verre, ifølge rapporten fra Kripos. I noen tilfeller sendes mer og mer bilder, enten fordi mottakeren maser og blir pågående, eller fordi ungdommene selv ønsker å tjene mer penger.

Andre ganger kan mottakeren begynne med seksuell utpressing og true med å dele bildene med offerets venner og familie hvis ikke bildedelingen fortsetter.

En tredje eskalering er at det blir avtalt fysiske møter for betaling av seksuelle tjenester.

Ser ikke på seg selv som ofre

Få som er i denne situasjonen tar kontakt med politiet selv. Politiet blir som regel innblandet ved at foreldrene anmelder forholdet etter å ha oppdaget hyppige kontotransaksjoner eller ved at barna har fått nye eiendeler.

I andre tilfeller har ungdommene betrodd seg til venner, helsesykepleiere eller andre voksne utenfor familien. Men sjelden sier ungdommen ifra til foreldrene sine direkte.

Mange av ungdommene, som i disse tilfellene er ofre, ser ikke seg selv som det. Tvert imot opplever de at de har klart å lure voksne til å betale dem penger.

Selv om det seksuelle materialet er sendt frivillig, vil noen av ungdommene senere i livet kunne oppleve psykiske belastninger på grunn av usikkerhet knyttet til hva som har skjedd med materialet, eller ved at de blir utsatt for utpressing, står det i rapporten fra Kripos

I tillegg er disse ungdommene i fare for å bli utsatt for nye overgrep.

«Provoserende og trist»

Det er provoserende og trist at voksne etterspør seksualisert innhold fra barn og tilbyr betaling for det, mener Kjellaug Tonheim Tønnesen som er faglig leder i stiftelsen Barnevakten.

Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i Barnevakten.

– Samtidig er det verdt å merke seg at noen tenåringer også bevisst utnytter etterspørselen og aktivt skaffer seg «kunder» for å tjene penger på å selge seksualisert innhold. Dette gjelder heldigvis kun en liten prosentandel av norske tenåringer, og sårbare tenåringer som mangler omsorgsfulle og tydelige voksne i livene sine er nok ekstra utsatt, sier Tønnesen.

En del av tenåringsjentene som selger seksualisert innhold sier at de er ute etter bekreftelse, presiserer Tønnesen.

– Dette utfordrer alle oss foresatte og voksne som jobber med barn til å ta et spesielt ansvar for de som kanskje mangler gode og trygge voksne i livene sine. Snakk med barn og tenåringer om livet på nett og vær en de kan komme til også med det kjipe i livet. Alle trenger tilhørighet og å bli sett og tatt vare på, en god selvfølelse gir dessuten gode filtre og sunn motstandskraft overfor destruktive og risikable handlinger, avslutter Tønnesen.

Straffbart å motta seksualisert innhold av barn

Anskaffelse og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn, er straffbart, ifølge straffeloven § 311 c), og straffes med bot eller fengsel på inntil tre år, står det i Kripos-rapporten.

I tilfeller der voksne betaler barn under 14 år for å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang, er handlingen å anse som voldtekt, jf. straffeloven § 299 b), og straffes med fengsel på inntil ti år.

Les også: