Foto: Shutterstock / Barnevakten. Bildet viser en gutt med et skjermbrett, en klokke er montert inn i bildet.

Skjermtid ødelegger ikke barns opplevde livskvalitet

Når barna får tak i denne forskningsrapporten, kan de lettere argumentere for å game enda en time selv om det er leggetid.

Det er en positiv sammenheng mellom unges selvrapporterte livskvalitet og tiden de bruker på nett, viser ny forskning utført blant annet av Universitetet i Oslo.

Over 1000 barn ble spurt i alderen 9–17 år, den typiske respondenten var litt over 13 år gammel.

FIGUREN: Norske barn sitter mer foran skjermen enn barn i andre europeiske land. Samtidig scorer norske barn høyere på livskvalitet. Legg merke til at y-aksen for livskvalitet er kappet og starter på 6 poeng i figuren over, forskjellen mellom landene er altså ikke så stor som figuren kan gi inntrykk av.

– Funnene våre tyder på at for barn og unge som har en støttende familie- og skolekontekst, er mye skjermtid positivt, heller enn negativt, for god livskvalitet, sier forsker Ní Bhroin til nettstedet Forskning.

– Det er i større grad det som skjer utenfor skjermtiden, som avgjør trivsel, sier Elisabeth Staksrud til Aftenposten, hun er en av de fem forskerne bak undersøkelsen.

Subjektiv måling av livskvalitet

Det er barnas opplevde livskvalitet som er samlet inn, altså hva barnet selv har krysset av på en skala fra 0 (verst mulig liv) til 10 (best mulig liv). Alternativet er mer objektive statistikker som for eksempel hvor mange barn som bruker medisiner mot depresjoner eller hva slags type boliger barn bor i eller hvor mye forurensing det er der barna bor eller hvor ofte de er sammen med resten av familien eller om det er fritidstilbud og lav kriminalitet lokalt.

Man kan for øvrig regne med at kultur og levestandard påvirker den subjektive opplevelsen av livskvalitet.

Forskningsrapporten med flere land i grafikken finner du her.

En tidligere forskningsrapport som bygger på de samme tallene.

Oppdatering 1. aug 2022: En annen forskningsrapport sier at spilletid har ingen innvirkning på livskvaliteten, skriver BBC.

Les også


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.