Storkommune ber foreldre om å holde aldersgrensen på sosiale medier

For andre året på rad har Øygarden kommune sendt ut informasjonsskriv til alle foreldre. Målet er å støtte foreldrene som vil utsette barns debut på sosiale medier.

Rett vest for Bergen ligger Øygarden kommune med ca. 39 000 innbyggere. Foreldrene på de 21 barne- og ungdomsskolene har alle fått informasjonsskriv med en anbefaling for barnas bruk av sosiale medier. Her står det blant annet følgende:

– Derfor ønsker vi å oppfordre foreldre til å reflektere over bruken av sosiale medier hos barn i grunnskolen, og vi kommer med en klar anbefaling om at man legger vekt på å holde aldersgrensen. I Norge har sosiale medier 13 års-aldersgrense.

Det er andre året på rad at kommunen sender ut en slik anbefaling, forteller ordfører og trebarnsfar Tom Georg Indrevik.

– Det handler om å sette en standard. Vi som kommune kan ikke pålegge noen å etterfølge dette, men vi kan være tydelige for hva som gjelder i Norge, og her er det satt en 13-årsgrense for bruk av sosiale medier, sier Indrevik.

Foto: Kjell Andersland (ordfører Tom Georg Indrevik)

Han håper at foreldre som står i en skvis om å tillate eller nekte sosiale medier vil kunne oppleve støtte gjennom kommunens initiativ.

– Her ønsker vi å hjelpe foreldre i deres rolle med å unngå at barn under 13 år debuterer tidlig på sosiale medier. I tillegg, dersom det skulle oppstå uønskede hendelser, så har vi vært tydelige fra starten av i vår rolle som skoleeier, forteller Indrevik.

Ikke fått kritikk

Til tross for at grensesetting for bruk av sosiale medier først og fremst er et foreldreansvar, har ikke ordføreren erfart negative tilbakemeldinger.

– Det er sikkert noen som reagerer på at vi går så tydelig ut med vår anbefaling. Samtidig er vi i det offentlige og som skoleeier pliktig til å gi informasjon, på samme måte som vi formidler retningslinjer som gjelder for fraværsregler og meldeplikt. Det vil alltid være noen som er uenig enten det er regler for sykling til skolen eller anbefalinger for bruk av sosiale medier, mener Indrevik.

Ordføreren nevner også utenforskap og at foreldre blir presset til å gi etter når andre barn slipper til tidlig.

– Presset merkes når andre i klassen får lov. Her håper jeg at vi kan bidra med en motvekt. Samtidig er ikke dette et regelverk som vi har funnet på lokalt, det er utarbeidet av nasjonale myndigheter. Interessant nok diskutere vi ikke aldersgrensen for å kjøre bil, men for bruk av sosiale medier har det gjerne vært en glidende tilnærming, påpeker Indrevik.

Dette presset som foreldre kjenner på kommer også frem i en undersøkelse som nylig er blitt utført av Medietilsynet. 4 av 10 unge som bruker sosiale medier, sier at de ville følt seg utenfor om de ikke hadde vært til stede på de samme sosiale mediene som sine venner.

Uro, mobbing og ulovlig bildedeling

I skrivet fra kommunen kommer det også frem at uønskede hendelser i skolen har oppstått via bruk av sosiale medier. Der står det blant annet:

– Mange barn i Øygarden kommune har opplevd vanskelige hendelser knyttet til sosiale medier, også noen alvorlige hendelser der politiet har vært involvert.

Som eksempler nevnes uro, konflikter, mobbing, utestenging og ulovlig bildedeling. Derfor utheves følgende:

– Jo yngre barna er, jo vanskeligere er det for dem å forstå hvordan de skal oppføre seg på nett. Derfor er det en fordel å utsette bruken av sosiale medier så lenge som mulig.

Indrevik mener at det er god grunn til å vente til man er 13 år for å bruke sosiale medier.

– Unge kan bli utsatt for inntrykk og påvirkning som ikke er ønskelig og som unge ikke er klare for å håndtere ennå. Derfor er det satt en aldersgrense, og vi har et felles ansvar for å overholde den, forteller Indrevik.

Ordføreren heller ikke nødvendigvis mot en heving av aldersgrensen for sosiale medier.

– Problemet er vel først og fremst at man ikke overholder den aldersgrensen som allerede er der, avslutter Indrevik.

Les mer:

Hovedbilde: Silvia Moraleja / Shutterstock


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.