Foto: Barnevakten / Shutterstock

Planlegger slåsskamper via nettet

Det hender tenåringer bruker nettet til å planlegge slåsskamper eller for å selge alkohol. Barnevaktens budskap er at foreldre ikke må la seg lamme av det negative som finnes på nettet. Det er viktig at barn får med seg alt det positive som finnes der ute. Ikke dra ut hovedsikringen.

Barnevakten er opptatt av å vise at nettet har både positive og negative sider for barn og unge. Noen ganger kan det bli vel mye fokus på hva som er negativt. De siste dagene nå i juni 2020 har politiet advart både mot Hoppemannen i Fortnite og mot at unge jenter legger ut prislister for salg av nakenfilmer. Og videre fortalte Medietilsynet at tenåringer arrangerer slåsskamper og salg av alkohol.

En risiko ved å bare legge vekt på det negative er at enkelte foreldre kan nekte barna det meste av det digitale livet. Men la oss likevel fortelle hva Medietilsynet har funnet ut i sin undersøkelse Barn og medier 2020.

«Tre av ti 13-18-åringer har sett innhold eller diskusjoner om planlegging av slåsskamper og salg av alkohol på nett det siste året», sier rapporten.

Undersøkelsen viser også at én av fire har sett det samme med hasj eller marihuana.

Voldsvideoer og tilbud om narkotika foregår primært på Snapchat, men også på Instagram, forklarer Kjersti Rønholt til Medietilsynet, hun er fungerende seksjonsleder for politiets tilstedeværelse på internett.

Mener sosiale medier-aktører må rydde opp

Tilsynet mener det er problematisk at områder som ellers er strengt regulert får spillerom på nett. Ungdom forteller at de bruker filter-effekter på bilder og filmer, med blant annet hasj eller marihuana, på Snapchat.

– Aktører som Snapchat, Tiktok og Instagram må ta ansvar ved å fjerne filtre for ulovlige rusmidler, og blokkere og kaste ut brukere som deler videoer om slåssing eller tilbyr alkohol eller narkotika på deres plattformer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Hun etterlyser også nasjonale tiltak:

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Vi etterlyser en nasjonal strategi på området barn og medier. En slik plan kan gi myndighetene mer kraft i arbeidet med å trygge barn og unge på nett, og samtidig bidra til å få sosiale medier-aktørene til å ta sitt samfunnsansvar på alvor.

Tenåringer ser hatmeldinger og selvskading

Undersøkelsen til Medietilsynet viser at mellom 16 og 30 prosent av tenåringene har sett dette på nettet det siste året:

  • Skremmende bilder med vold mot mennesker eller dyr
  • Hatmeldinger mot bestemte grupper i samfunnet
  • Måter å være svært tynn på
  • Slåsskamper eller planlegging av slike
  • Selvskading
  • Salg av narkotika

Se fullstendige tekster og prosenter i undersøkelsen.

Når det gjelder for eksempel «Måter å være svært tynn på», er det 15 prosent av gutter i alderen 13-14 år som har sett dette. Tilsvarende tall for jenter var 40 prosent. Så kan man spekulere i om det skyldes at jenter har oppsøkt slike temaer oftere enn gutter eller om algoritmene har sendt dem dit.

Slåsskamp-prosenten øker med alderen, blant 17-18-åringer var det 37 prosent som hadde sett slike klipp på nettet eller hadde lest planlegging av slåsskamper.

Behold fatningen
Faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

– Man kan bli oppgitt som forelder over hva som finnes på nettet, men det gjelder å ikke bli hysterisk og stenge barna ute fra alt digitalt. Det viktigste vi kan gjøre er å vise interesse, bygge inn gode holdninger og verdier og lære dem å ta smarte valg. Å se andres barn og unge er også viktig. Ikke alle barn har trygge voksne som backer og ser, og kan lett bli offer både for å rote seg bort i negativ aktivitet via nett, og for selv å bli pådriver for dette, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Samtidig er det selvsagt forskjell på en åtteåring og en fjortenåring, forklarer hun:

– Barnevaktens råd er å benytte seg av innholdsfilter og diverse foreldreinnstillinger for de yngste barna og så slippe mer og mer opp desto eldre barna blir. Men hele veien er det viktig at foreldre viser positiv interesse og snakker med barna sine om både gleder og utfordringer på nett. Derfor er det verdifullt at Medietilsynet jevnlig kommer med oppdaterte og relevante tall på tingenes tilstand, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen. Hun fortsetter:

– Vi setter stor pris på at Medietilsynets er tydelige på at her trengs det en nasjonal strategi for å bedre trygge barn og unge, og for å stille strengere krav til at sosiale-medier aktørene tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Håndteringskompetanse

Tonheim Tønnesen mener det er viktig å gi foreldre, barn og unge håndteringskompetanse slik at de vet hva de skal gjøre, hvem man skal varsle og at noen tar ansvar. Innhold man er vitne til på nett og i sosiale medier som er kriminelt eller grenser til ulovlig, bør rapporteres til politiet. Dette kan gjøres via politiets nettpatruljer som nå er på de fleste sosiale medier, eller via tips.politiet.no.

Les også

Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.