Barn under 13 år skal beskyttes litt bedre på Youtube

«Made for kids»: Nye lover presser Youtube til å beskytte barn bedre, derfor innfører selskapet nye retningslinjer nå i januar 2020.

Alle som legger ut filmklipp på Youtube, må nå merke innslagene dersom de er laget for barn. Da vil Youtube blant annet gjøre dette:

 • Stenge kommentarfeltet under innslaget
 • Ikke samle inn personopplysninger fra de som ser innslaget
 • Stenge direktechat
 • Ikke vise persontilpasset reklame
 • Ikke gi seerne mulighet til å benytte «se senere»-knapp eller «lagre til spilleliste»
 • Fjerne knapp for donasjoner
 • Fjerne muligheten for å kjøpe Super Stickers
Youtube må følge loven

Endringen skjer fordi Youtube må følge amerikanske lover. Youtube skriver: «Starting in January, we will limit the data we collect on made for kids content to comply with the law.» Endringen er altså ikke indre motivert fra selskapet, men man tilpasser seg ytre regler «required by the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) and/or other applicable laws».

Både nye og gamle innslag må merkes

Foto: Barnevakten

Endringen gjelder ikke bare nye filmklipp, men også klipp som allerede ligger ute. Kanaler på Youtube som har mange innslag rettet mot barn, kan derfor ha en stor jobb foran seg når de skal merke alle gamle filmklipp. Dette må gjøres i det som heter Youtube Studio, funksjonen virker ikke i det som heter Creator Studio Classic.

Er det snakk om en ren barnekanal, kan kanalen merke hele kanalen med ett klikk. Da vil samtlige filmklipp, både gamle og nye, bli merket med at de er laget for barn. Deretter kan kanalen gå inn i enkeltvideoer og eventuelt avmerke de som er ment for voksne.

Hver gang man skal legge ut en ny video, blir man tvunget til å sette kryss i en rute for å fortelle om videoen er ment for voksne eller barn.

Youtube skriver i e-post til norske kanaler: «Skaperne kjenner sitt eget innhold best, og de bør selv stå for klassifiseringen.»

Youtube vil i tillegg bruke kunstig intelligens for selv å merke filmklipp som er rettet mot barn:

«Vi bruker også maskinlæring til å gjenkjenne denne typen innhold, men skaperne kan oppdatere klassifikasjonen som er lagt inn av systemene våre, hvis de mener den er feil.»

Det ser altså ut til at hvis kanaleieren ikke løfter en finger for å merke sine innslag, vil innslagene likevel bli klassifisert ved hjelp av Youtubes systemer.

I fete bokstaver skriver Youtube: «Vi overskriver endringer bare hvis vi oppdager feil eller uriktig bruk.»

Ifølge en informasjonsvideo fra Youtube kan kanaleieren protestere mot Youtubes automatiske klassifsering ved å klikke på «Send feedback»-lenken i Youtube Studio.

I videoen og informasjonen for øvrig forteller Youtube at det vil ta noe tid før alt faller på plass: «You may see some small changes as we experiment and refine our systems over the next few months.»

Barn vil fremdeles kunne se innslag som ikke er laget spesielt for barn

Det gjenstår å se hvordan de nye retningslinjene vil virke i praksis. Innslag med for eksempel gamle scoringer av fotballhelter har ikke barn som målgruppe. Barn vil fremdeles kunne se slike videoer, og i slike innslag vil det fremdeles være kommentarfelt og persontilpasset reklame.

Hvordan avgjør man hvilke innslag som er laget for barn?

Youtube er ikke en nøytral part når det gjelder å tolke lover, men man må anta at selskapet har konferert nøye med jurister som har fortalt hvordan man kan etterleve loven. Youtube forklarer i informasjonsvideoen hvilke faktorer man skal vurdere før man merker en video:

 • Temaet i videoen
 • Om målgruppen er barn
 • Er skuespillerne eller modellene barn?
 • Inneholder videoen karakterer, kjendiser eller leker som appellerer til barn?
 • Bruker man med hensikt et språk som gjør at barn skal forstå?
 • Inneholder innslaget aktiviteter som appellerer til barn, slik som leking eller enkle sanger, eller enkel undervisning som er ment for barn?
 • Inneholder videoen sanger, fortellinger som barn liker?

Dette er ikke en utømmende liste.

Youtube sier i videoen at kanaleieren bør kontakte advokat dersom kanaleieren er usikker på hvordan innslagene skal merkes.

Hvor gammel er man når man blir kalt «et barn»?

Youtube sier i informasjonsvideoen at alle under 13 år er definert som barn i USA, og at alderen kan være høyere i andre land.

Hva med barn som har Youtube-kanal?

Foreldre bør følge opp sine barn som legger ut videoer på Youtube slik at man følger lovene. Det er for eksempel norske regler som gjelder for rettigheter ved bruk av andres bilder og filmer. Eller merking av innslagene når det gjelder plasseringsreklame. Norske innslag må også aldersmerkes.

Mer informasjon

Google eier Youtube. Les mer i Google hjelpeartikler og filmer:

Barnevakten anbefaler Youtube Kids

Youtube har tidligere laget appen Youtube Kids hvor foreldre kan styre hva barna kan se. Barnevakten anbefaler denne appen for de yngste barna. Målgruppen er opp til 13 år med hovedvekt på alderen 3-9 år.

 

Bli medlem av Barnevakten