Foreslår aldersgrense for å benytte telefon i Frankrike

Barn bør ikke ha telefoner med tilgang til internett før de er 13 år. Dette er et av forslagene fra franske fagfolk.

President Macron (bildet over) opprettet en kommisjon i januar 2024 som skulle komme med forslag til retningslinjer for barns bruk av internett. Her er svaret fra kommisjonen:

Forslag fra fransk kommisjon
  • Opp til 6 år: Skjermer bør være sterkt begrenset, for eksempel i barnehager.
  • Opp til 11 år: Ingen telefoner.
  • Fra 11 år: Telefoner uten internett.
  • Fra 13 år: Barn kan ha smarttelefon, men ikke tilgang til sosiale apper.
  • Fra 15 år: Barn kan ha tilgang til etiske sosiale apper (ikke-kommersielle sosiale apper, for eksempel Mastodon eller BlueSky).
  • Opp til 18 år: Børn bør ikke benytte kommersielle sosiale apper. Det betyr at apper som Tiktok, Snapchat og Instagram stenges for alle barn.

Den franske gruppen har en lang rekke forslag, hovedtanken ser ut til å være at barn bør ha en gradvis tilvenning til skjermer og internett.

Forskerne og ekspertene snakket med 100 fagpersoner  og 150 ungdommer.

Kommisjonen skriver at det vokser frem en vitenskapelig konsensus om skadevirkningene, slik som mangel på søvn, mangel på fysisk aktivitet, utvikling av nærsynthet og barnekriminalitet.

Fagfolkene skriver også at foreldreinnstillinger ikke må ses på som gode nok tiltak for å beskytte barn.

Frankrike har fra sommeren 2023 hatt aldersgrense 15 år for sosiale medier. Under den alderen må foreldrene i tilfelle samtykke.

Du finner rapporten på fransk her.

Hovedbilde øverst: Shutterstock / Victor Velter.

Les også