Barnevakten ga nettvettråd til ministeren

Den nye barne- og familieministeren Kjersti Toppe har ansvaret for regjeringens arbeid med å trygge barn på nett. Mandag besøkte hun hovedkontoret til Barnevakten i Bergen for å lytte til Barnevaktens erfaringer. Hun fikk også noen klare utfordringer.

Før Solberg-regjeringen gikk av i høst, vedtok den en ny nasjonal plan for å trygge barn på nett. Barnevakten og mange andre aktører har gitt sine bidrag til strategien som for første gang tar mål av seg å samle statlig initiativ på tvers av departementer. Innsatsen skal bidra til at barn som vokser opp i Norge, kan bruke internett og samtidig bli beskyttet mot skadelig innhold.

Da den nye Støre-regjeringen ble innsatt i høst, ba Barnevakten om et møte med den nye barne- og familieministeren Kjersti Toppe for å utfordre henne til å raskt ta tak i strategien og planlegge tiltak og ny politikk som bidrar til en tryggere hverdag for barn og unge på nettet.

Mandag 22. november 2021 kom Kjersti Toppe på en times besøk på hovedkontoret til Barnevakten for å lytte til Barnevaktens perspektiv og bli oppdatert.

Foto: Barnevakten

Bildet: Barnevakten er en ideell stiftelse innen nettvett og barns digitale liv. Fra venstre: Kjellaug Tonheim Tønnesen (faglig leder i Barnevakten), Kjersti Toppe (barne- og familieminister), Leif Gunnar Vestbøstad Vik (daglig leder i Barnevakten) og Sveinung Nesheim (salg- og markedsleder i Barnevakten).

– Vi setter stor pris på at Kjersti Toppe kommer hit for å høre våre erfaringer, sier daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik. Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye regjeringen.

I møte ble Toppe utfordret til å jobbe aktivt for å påvirke norske og internasjonale medieselskaper til å ta barn og unge på alvor når de utvikler medieprodukter for barn. Norske myndigheter kan gjennom lovverket stille krav til norske bedrifter at de plikter å ta etiske vurderinger når de utvikler produkter spill, apper og annen medierelatert teknologi rettet mot barn.

– En slik aktiv politikk i Norge vil også kunne være med å påvirke internasjonale selskap som opererer i EU og USA, sier Vik.

Barnevakten ønsker også at norske myndigheter legger mer til rette for nettvett-satsing i lokalsamfunn rundt om i hele Norge i samarbeid mellom ideelle og offentlige aktører som for eksempel skoler.

– Barnevakten har bidratt i en pilot i Lier kommune gjennom politirådsmodellen. Her samarbeider vi med næringslivet, politiet og de kommunale etatene for å dele kunnskap, ha fokus på livsmestring på nett og forebygge nettkriminalitet hvor barn og unge kan bli berørt på begge sider av bordet. Erfaringene fra Lier kan være spennende å ta med inn i andre kommmuner. Når nettvett settes i et større system blir det lettere å forebygge på lang sikt, sa Vik i møte med barne- og familieministeren.

Les også: