Foto: Shutterstock / Sonluna. Bildet viser en gutt med en datamaskin.

Startside: Medievold og hva foreldre bør vite

FORELDRE: Her har vi samlet artikler om vold i filmer, spill, apper og nyhetssendinger. Hvordan blir barn påvirket og hva kan foreldre gjøre for å beskytte dem?

Barn har rett til å bli beskyttet mot medievold

FNs barnekonvensjon, som Norge støtter, sier at barn har rett til beskyttelse mot skadelig medieinnhold. Samtidig har barn rett til å orientere seg i samfunnet og skaffe seg informasjon. Dette er to rettigheter som må vektes mot hverandre ut fra barnets alder og modenhet.

For å sikre barnets sunne utvikling har samfunnet satt opp regler som skal beskytte barn mot tilgang til blant annet vold i mediene.

Hva som er skadelig medieinnhold er det i mange tilfeller delte meninger om, og barn og foreldre kan ha ulike meninger og ulike tålegrenser på det som gjelder vold i filmer, spill, dokumentarer, nyheter og ellers på nett.

Nedenfor finner du lenker til Barnevaktens artikler om medievold. Først noen punkter:

 • Mareritt: Vold i spill og filmer kan føre til at barn kan bli skremt, få mareritt eller begynne å engste seg.
 • Ekte: Vold som enten er ekte (nyheter) eller som ser ekte ut (spillefilmer) er mer skremmende enn vold som utføres av fantasifigurer. Ekte vold kan også forekomme i innslag i sosiale medier.
 • Uenige: Forskere er uenige om barn kan bli voldelige av å se vold i spill eller filmer.
 • Aldersgrenser: Anbefalte aldersgrenser for spill og filmer tar hensyn til graden av vold. I kanaler der det er brukerne selv som deler innslag, kan det mangle anbefalt aldersgrense, det står bare at foreldrene bør følge med. Andre ganger kan det stå høyeste aldersgrense nettopp fordi man ikke vet hva som vil bli delt når kanalen ikke er under redaksjonell styring.
 • Filter: Foreldre kan filtrere vekk en del vold ved å benytte foreldreinnstillinger i strømmetjenester, konsoller, apper og spill.
 • Husregler: Foreldre kan også innføre husregler hjemme som sier hvilke aldersgrenser som barnet skal følge.
 • Foreldre kan også gjøre avtale med foreldrene til enkelte av barnas venner om hvilke aldersgrenser som skal følges når barna besøker hverandre.
 • Challenges: Utfordringer som spres i sosiale medier kan noen ganger være farlige å utføre.
 • Klasserom: Det er regler for hva lærere kan vise av filmer i klasserommet.
 • Skolefilter: Det er regler for hva som kan vises på elevskjermer.
 • Offentlig rom: Det er regler for hva som kan vises i det offentlige rom, man kan for eksempel ikke vise voldsfilmer på skjermer i butikker dersom det er barn i butikken.

Se lenker nedenfor som utdyper disse poengene.

Vold og beskyttelsesloven

Vold i spill

Vold i nyheter

Vold på elevskjermer

Vold i reklame eller redaksjonelle innslag

Vold i filmer og serier

Vold i sosiale medier

Vold og tekniske foreldreinnstillinger

Vold og hva myndighetene gjør

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Sonluna.)

Artikkelen ble publisert 2. november 2021 og er blitt oppdatert senere.