Foto: Dan Ruben Aakre

Politiet styrker nettvett-arbeidet

Politiet er i gang med å styrke lokalt nettvett-arbeid – med Barnevakten og IT-bedriften Easify som partnere. Barnevaktens råd og veiledning blir tatt i bruk av politiet for å forebygge nettkriminalitet blant barn og unge i flere kommuner i Norge. Lier kommune er først ut.

Sør-Øst Politidistrikt inviterte Barnevakten til å bli med i et pilotprosjekt i 2018. Man ville teste hvordan politirådsmodellen kan styrke samarbeidet i lokalsamfunnet mellom offentlig sektor, næringslivet og frivillig sektor i et forebyggende spor. Det skulle blant annet bety bedre oppvekstmiljø for barn og unge. 

Barnevaktens rolle var å gi politirådet økt kompetanse til å forebygge nettkriminalitet og ruste blant barn og unge til å bruke nettet på en trygg og bevisst måte. Piloten ble gjennomført i Lier og Midt-Telemark kommuner i 2018 til 2020, i hovedsak med kurs i nettvett for foreldre, lærere og elever. Nå er politiets evalueringsrapport fra pilotprosjektet ferdig. Den konkluderer blant annet med at politiet ønsker å utvide modellen til flere kommuner.  

Foto: Dan Ruben Bredvei Aakre.
Anne Strand er prosjektleder i Sør-Øst Politidistrikt.

– Vi inviterte Barnevakten inn i pilotprosjektet fordi vi ser at kvaliteten på det Barnevakten gjør er i tråd med hva politiet mener er beste praksis på området. Barnevakten blir blant annet trukket frem som et forebyggende tiltak ved politihøyskolens etter- og videreutdanningskurs i forebyggende politiarbeid, sier Anne Strand som er prosjektleder i Sør-Øst Politidistrikt. Hun fortsetter:

– Barnevakten dekker alle målgrupper, alt fra pedagogiske ledere i skolen, lærere, foreldre og elever. Samtidig bistår de med en verdifull rådgivningstjeneste og har kompetansen som trengs, de er også oppdatert både på nasjonal og internasjonal forskning, trender og utviklingstrekk. Med dagens ressurser og prioriteringer i politiet er ikke dette noe vi klarer å henge med på, den digitale utviklingen skjer for raskt. Beklageligvis brukes de digitale plattformene hos ungdom og barn  til å utføre ulike former for straffbare forhold eller annen uønsket atferd.

Les mer om politirådsmodellen her.
   

Egge skole først ut  

Foreldre og lærere fra første og andre klasse ved Egge skole i Lier var de første som fikk besøk av Barnevakten da pilotprosjektet startet opp. Foredraget handlet om nettvett, med særlig fokus på hvordan lærere og foreldre kan samarbeide for å få til en god digital oppstart for barna som er på vei inn i den digitale verden.  

 

Bildet: Frode Rensel fra Barnevakten holdt foredrag på Egge skole i september 2019. Bildet viser fra venstre Frode Rensel (Barnevakten), Anne Strand (forebyggende enhet), Pål Sørensen (politikontakt) og Mette M. Justad (rektor). Foto: Dan Ruben Bredvei Aakre.
Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

 

Det er gjerne 8-12-års alderen barna går fra mer passiv til aktiv og skapende mediebruk. Det øker risikoen for å bli utsatt for ubehagelige og straffbare handlinger med bruk av nett som for eksempel mobbing, utestenging og andre krevende problemstillinger. Ved å starte samtalen med foreldre og lærere allerede fra 1. trinn, kan vi være med å skape bevissthet og gode holdninger før problemene oppstår, sier daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.  

Barnevakten holdt nettvett-kurs for foreldre og lærere i 1. og 2. trinn ved alle de 12 grunnskolene i Lier som en del av pilotprosjektet. Det ble også holdt kurs for foreldre og elever på 4. trinn og 8. trinn på ungdomsskolen. På grunn av koronapandemien måtte noen av de planlagte foredragene i ungdomsskolen utgå.  

Barnevakten har fra før holdt foredrag på skoler i Lier, men gjennom politirådsmodellen blir dette nå satt inn i et helhetlig kommunalt arbeid der tiltaket blir kontinuerlig og omfatter alle foreldre og lærere i kommunen.   

Viderefører samarbeidet  

Nå er pilotprosjektet ferdig og politirådsmodellen går inn i driftsfase med Barnevakten som en integrert del av tiltakspakken i politirådet i kommunen. Barnevakten skal blant annet ha egne kursdager med lærerne i kommunen for å øke deres kompetanse til å undervise i nettvett og styrke samarbeidet med foreldregruppen. Dette skjer i tillegg til å samle foreldre i ulike klassetrinn på kveldstid.  

Gunn Cecilie Ringdal er ordfører (H) i Lier kommune. Foto: Lier kommune.

  – Jeg er glad for at vi kan fortsette vårt arbeid med å styrke barn og foreldres nettvett for å gjøre barna våre trygge i digitale rom, sier Gunn Cecilie Ringdal som er ordfører (H) i Lier kommune.

I samarbeidet med Barnevakten ønsker politirådet i Lier å forebygge ved å:  

  • Gi foreldre økt kunnskap om hvordan de kan gi barna godt nettvett.   
  • Øke lærernes kompetanse om digital dømmekraft.   
  • Forebygge nettkriminalitet blant barn og unge i kommunen.    
  • Øke elevenes kompetanse om digital dømmekraft.  

Foredragene fra Barnevakten vil til høsten holdes på skolene i Lier. Men dersom pandemien ikke er over, vil foredragenes holdes digitalt.     

Næringslivet sponser nettvett-satsingen 

Trange kommunebudsjetter gjør det krevende for Lier kommune å investere i forebyggende arbeid som ikke direkte er lovpålagt fra nasjonale myndigheter. Gjennom politirådsmodellen er styrket samarbeid med næringslivet en at hensiktene. I Lier har nærligslivet sett at forebygging av nettkriminalitet blant barn og unge er et nødvendig satsingsområde, og den lokale IT-bedriften Easify har derfor gått inn med midler i prosjektet og sponser store deler av kostnadene for kommunen i en oppstartsfase.  

Eksporteres til flere kommuner  

Barnevaktens rolle i politirådsmodellen i Lier er nå evaluert og politiet jobber for at flere kommuner i Sør-Øst politidistrikt skal implementere modellen. Det pågår dialog med Vest-Telemark komme og Vinje kommer.    

Les mer om «Digital oppstart» og bestill her.

 

Les også:

Politiet ber skolene blokkere nettsider