Tenåringsjenter ønsker seg bedre selvtillit og kroppsbilde

Nesten halvparten av norske jenter 10 - 17 år ønsker et mer positivt syn på egen kropp ifølge en undersøkelse utført av Syno på oppdrag fra Dove. Over 4 av 10 jenter over 14 år sier også at de føler seg mindre vakre etter å ha sett bilder av venner på sosiale medier. Jenter blir mer selvkritiske med alderen.

Dove har gjennom Syno undersøkt hvilke tanker norske jenter i alderen 10 – 17 har om kropp, utseende og påvirkning fra sosiale medier.

Totalt 556 jenter deltok i undersøkelsen og svarte på en rekke påstander. En av påstandene var:

«Om de skulle ønske at de hadde mer selvtillit til eget kroppsbilde».

Nesten 48 prosent var litt eller svært enige i påstanden over. Nesten 1 av 4 var misfornøyd med at de ikke kunne se ut som de gjorde på sosiale medier, og samme andel foretrakk utseendet sitt når bildet var blitt redigert på et eller annet vis.

Til kontrast ønsket nesten halvparten av jentene i undersøkelsen «at de kunne ha brydd seg mindre om hvordan andre oppfattet dem». 28 prosent oppga også at negative tilbakemeldinger gjorde at de ønsket å endre på eget utseende.

Mer selvkritiske med alderen

En rekke påstander ble satt frem for aldersgruppene med jenter 10 – 13 år og 14 – 17 år. Noen av svarprosentene kan tolkes som at jenter blir mer kritiske til egen kropp og selvbilde med alderen.

  • Omtrent 18 prosent av jenter 10 – 13 år var litt eller svært enig i påstanden «når jeg ikke får likes føler jeg meg ikke vakker». 33 prosent i alderen 14 – 17 år mente det samme
  • Omtrent 22 prosent av jenter 10 – 13 år var litt eller svært enig i påstanden «jeg føler meg mindre vakker når jeg ser bilder av venner på sosiale medier». 42 prosent i alderen 14 – 17 år mente det samme
  • 27 prosent av jenter 10 – 13 år skulle ønske at de kunne dele hva de ville på sosiale medier uten å frykte andres reaksjoner. 44 prosent i alderen 14 – 17 år mente det samme

Bruker filtre og apper for å se bedre ut

Jentene som deltok i undersøkelsen ble også spurt om hvorvidt de ville gjøre endringer når de skulle ta et bilde av seg selv. Nesten halvparten svarte at de ville ha brukt filtre og nesten 1 av 4 ville ha brukt en app for å redigere bildet.

Nesten 3 av 4 ville også ha forsøkt å ta bilder om igjen til de endte opp med et bilde hvor de opplevde at de så «perfekte» ut.

Når det gjelder redigering av utseendet (redigere digitalt hofter, nese, øyne, hud og så videre) sa majoriteten av jentene at de ikke hadde gjort det eller kun en sjelden gang.

Noen flere oppga at de hadde endret på utseendet fysisk (ordnet håret, klær, sminke og så videre):

  • Omtrent 33 prosent av jenter 10 – 13 år hadde brukt sminke i forbindelse med en selfie. 47 prosent i alderen 14 – 17 år mente det samme
  • Omtrent halvparten av jenter 10 – 13 år hadde ordnet håret i forbindelse med en selfie. 65 prosent i alderen 14 – 17 år mente det samme

Rundt 1 av 5 jenter 10 – 13 år hadde gjort noe med måten magen så ut, mot nesten 47 prosent i alderen 14 – 17 år som hadde gjort dette. Omtrent 10 prosent av jenter 10 – 13 år gjorde også noe med måten brystene så ut mot nesten 23 prosent i alderen 14 – 17 år som hadde gjort dette.

I den eldste aldersgruppen var det også vanlig å endre måten ansiktet så ut når man skulle ta ta en selfie, og rundt 27 prosent endret på måten mellomrommet ved lårene så ut.

Tiktok og Snapchat er størst

Jentene ble også spurt om hvilke sosiale medier de brukte. Aller størst var Tiktok (75 prosent) og Youtube (68,6 prosent). Deretter var Snapchat (65 prosent) og Instagram mest brukt (38,6 prosent). Skjermtiden økte også kraftig med alderen.

  • Rundt 20 prosent i aldersgruppen 10 – 13 år brukte sosiale medier mer enn 3 timer per dag mot 51,4 prosent av 10 – 17-åringene
  • Omtrent like mange i hver aldersgruppe (rundt 23 prosent) brukte sosiale medier mellom 2 – 3 timer hver dag

Til opplysning så bidrar Dove inn i et samarbeid med Barnevakten – «Prosjekt for bedre selvfølelse». Blant annet har vi lansert Confident Me – en ressurs for å hjelpe elever til å bedre selvfølelse gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning. Les mer om dette her.

Basert på undersøkelsen utført av Syno International, Norge 2021 (Alder: 10-17 år).

Les også:

(Alle foto: IULIIA GUSEVA / Shutterstock)


Flere tips hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.