Foto: Shutterstock

Spørsmålene som foreldre kan stille om skoleløsningen

Foreldre har lite innsyn i hva som foregår i de digitale undervisningsløsningene i grunnskolen. Kan elevene chatte med fremmede på skolen? Hvilke personopplysninger blir samlet inn og hvem kan se disse opplysningene? Vi har laget en liste med spørsmål som foreldre kan stille til sin skole.

Det er som regel kommunen som har ansvaret for den digitale plattformen som elevene boltrer seg i, det er i den elevene chatter, diskuterer oppgaver, sender inn lekser, surfer på nettet, ser filmer og så videre.

Barnevakten er positiv til bruk av skoleløsninger, det er viktig at barn bruker datamaskiner og apper i undervisningen.  Samtidig innebærer skoleløsninger risiko som alle bør ha et bevisst forhold til.

Mulige farer i skoleløsninger:

 • Elevens personvern
 • Familiens personvern
 • Skadelig innhold
 • Farlige kontakter
 • Kommersiell påvirkning
 • Påvirkning fra kunstig intelligens

La oss se på noe av dette:

Sviktende personvern

Undersøkelser fra Datatilsynet at det kan være sviktende personvern i skoleløsningene.  Datatilsynet har derfor laget en veileder for skoler som skal innføre digital skoleløsning.

Tilsynet er mest opptatt av elevens personvern, men man kan stille spørsmål om også familiens personvern. Elever kan for eksempel dele familiebilder inne i skoleløsningen uten at foreldre vet det.

Uansett sier Datatilsynet at foreldrene har krav på lettfattelig informasjon. Men hva betyr det? Barnevakten etterlyser en veileder som skolene kan følge når de skal informere foreldrene om skoleløsningen og personvern.

Elevens sikkerhet

Men det handler ikke bare om personvern. Det handler også om elevenes sikkerhet. For eksempel: Hvem kan kontakte barnet ditt i skoleløsningen? I noen kommuner kan femtenåringer fra fremmede skoler starte chat med tiåringer på andre skoler, uten at foreldrene vet det.

Elevers første møte med porno kan skje på skolen med skolens datamaskiner. Hvilke grep har skolen gjort for å redusere skremmende innslag på skoleskjermene? Dette er et av mange spørsmål som foreldre kan lure på, men som er utenfor Datatilsynets ansvarsområde.

Kommersiell påvirkning

En digital skoleløsning betyr også at elevene påvirkes kommersielt når de blir utsatt for en bestemt hovedleverandør i år etter år. Elevene blir Googles eller Apples bestevenner. Skoleløsningene griper altså inn i elevenes liv på ulike måter, også kommersielt.

Hvordan forholde seg til skoleløsningen

Nedenfor er en del spørsmål som skolene bør kunne svare på og sende til foreldrene angående den digitale skoleløsningen. Det er ikke en fullstendig liste, men den dekker mye. Ved å få svar på spørsmålene kan foreldre selv ta stilling til hvordan deres barn bør forholde seg til de ulike delene i skoleløsningene.

Hvis skolen for eksempel informerer om at eldre elever kan kontakte ditt barn, da kan du gi råd til dine barn om at de må være forsiktige med å svare. Hvilket råd du skal gi, er opp til deg, men du bør ha krav om å bli informert om mulighetene og risikoene i skoleløsningen.

Det er lærerne som treffer foreldrene oftest. Skoleieren, altså kommunen, opplever ikke foreldrenes bekymring like tett på. Lærere har tusen oppgaver og kan ikke makte å svare på alle slags spørsmål om skoleløsningen. Men skoleeieren, som har kjøpt inn skoleløsningen, bør kunne svare.

Listen nedenfor er til hjelp også for skolene slik at de på en lettfattelig måte kan informere foreldrene. Spørsmål og svar er en pedagogisk måte å informere på.

Barnevakten mener at alle skoler bør kunne gi åpen informasjon om skoleløsningene, det bør ligge tilgjengelig på skolens nettsider.

Spørsmål som foreldre kan stille om skoleløsninger

1) AVTALE

a) Har skolen fulgt rettledningen til Datatilsynet ved innførsel av skoleløsning?

b) Kan foreldre få fullstendig kopi av avtalen med hovedleverandøren til skoleløsningen, for eksempel Googles skoleløsning, på norsk?

De færreste foreldre kommer til å lese avtalen. Men ved å stille dette spørsmålet, tvinges skolen til å sjekke om den har fått tak i alle avtaletekstene, noe som er vanskelig med for eksempel Google, ifølge Datatilsynet. Har ikke kommunen en komplett avtale, har den heller ikke kontroll på skoleløsningen.

c) Er det hull i avtalen som foreldrene bør kjenne til, for eksempel at nettleseren eller lignende i skoleløsningen ikke er omfattet av avtalen med leverandøren?

Et tenkt eksempel: Leverandøren lover i avtalen at man ikke skal overvåke elevene eller sende dem persontilpasset reklame. Men så er leverandørens nettleser holdt utenfor avtalen og da er det fritt frem der.

d) Hva slags avtaler gjør skolen med apper som ikke er omfattet av skoleløsningavtalen, men som likevel tilbys elevene?

e) Hvilke kjøreregler har skolen dersom lærere ønsker å be elevene laste ned apper som ikke tilhører skoleløsningen?

f) Benyttes apper fra autoritære land eller fra leverandører som har fått databøter?

g) Foreldre må ofte signere avtale om å erstatte skolemaskiner som går i stykker. Har skolen noen løfter å gi til foreldrene i retur når det gjelder personvern, risiko for skremmende skjerminntrykk, risiko for kommersiell påvirkning, risiko for å bli kontaktet av fremmede, og så videre?

2) SE OG DELE

a) Hvem kan se/dele hva i skoleløsningen? Metadata, chat, personopplysninger, skoleoppgaver, kommentarer, bilder, anmerkninger, nettleser, historikk, og så videre for:

 • Lærere
 • Andre ansatte
 • Elever
 • Leverandøren
 • Foreldre
 • Tredjeparter
 • Etater eller andre

Kan foreldre få en tabell over dette?

b) Benyttes fingeravtrykk? Hvis ja: Havner fingeravtrykket andre steder en kun på enheten?

3) FILTER

a) Har skolen installert filter mot skremmende og negativt innhold på nettet?

b) Er filteret spesielt utviklet for barn?

c) Hva heter filteret og leverandøren?

d) Hvor ofte blir filteret oppdatert og hva dekker filteret?

e) Benytter skolen også politiets liste?

f) Virker filteret også når eleven er pålogget hjemmefra?

g) Virker filteret også når eleven ikke er pålogget skoleløsningen?

h) Har skolen skriftlige planer for hvordan reagere på hendelser som kan oppstå, for eksempel når elever opplever noe negativt i skoleløsningen?

h) Hvilke kjøreregler har skolen når det gjelder aldersgrenser ved apper som elevene blir bedt om å benytte?

4) CHAT

a) Hvem kan kontakte eleven i skoleløsningen? E-post, chat osv. Lærer, ansatte, elever fra andre klasser eller skoler?

b) Hvem kan eleven kontakte i skoleløsningen?

c) Har skolen moderatorer som følger med i skoleløsningene, for eksempel der det er chat eller mulighet til å dele filmer? I tilfelle, hva er deres arbeidstid og oppdrag?

5) DATA

a) Hva slags metadata samles inn for hver elev? Innloggingsdata, nettleserhistorikk, lokasjon, osv.

b) Hvilke tiltak har skoleløsningen og skolen ellers når det gjelder sikker datalagring?

c) Ifølge Datatilsynet behøver ikke skoleeier å be om samtykke fra foreldrene ved skoleløsningens kjernetjenester. Har skolen innhentet foreldresamtykke ved tilleggstjenester som samler inn personopplysninger?

d) Er det mulig å dele familiebilder i klassens intranett uten at foreldrene gir tillatelse? Hva er skolens tanker om dette?

e) Hva skjer når barna bruker skolemaskinen hjemme? Hvilke avtaler mot overvåking og persontilpasset reklame gjelder da?

f) Benyttes ansiktsgjenkjenning fra eksterne kameraer, for eksempel ved oppmøte eller tilgang til rom?

g) Benyttes skolemaskinkamera til ansiktstolkning eller stemmetolkning?

h) Benyttes det overvåkingskameraer?

i) Utsettes elevene for kunstig intelligens? Bidrar kunstig intelligens til å velge ut oppgaver til den enkelte elev? Gir kunstig intelligens forslag til læreren i form av karakterer eller tiltak?

j) Bidrar skoleløsningen til en profilering av hver elev?

k) Hvilke sletterutiner har skolen når elever slutter?

l) Hva slettes når eleven har sluttet?

m) Hva er søkbart etter at eleven har sluttet?

6) PÅVIRKNING 

a) Hva er skolens tanker om at elevene blir utsatt for en bestemt kommersiell leverandør i skoleløsningen, kanskje gjennom ti års skolegang?

b) Har skolen tiltak for å begrense reklame og annen kommersiell påvirkning i skoleløsningens kanaler slik som i apper og bruk av nettet?

c) Benytter elevene en søkemotor som er rigget for å gi kommersielle svar, for eksempel som ofte vise nettbutikker som de første treffene?

7) HJEMMESKOLE

a) Hvilke kjøreregler har skolen for hjemmeskole? Er det for eksempel frivillig å slå på kamera når eleven sitter hjemme?

b) Kan foreldrene benytte seg av foreldreinnstillinger i skolemaskinen eller skolenettbrettet som eleven tar med hjem? I tilfelle, kan foreldrene få informasjon om mulige innstillinger som gjør enheten tryggere å bruke hjemme?

8) ID-TYVERI

a) Det hender at elever logger seg på en klassekamerats skolekonto og utgir seg for å være denne. Det kan også være søsken som gjør dette. Har skolen retningslinjer og/eller datasystemer som hindrer at uvedkommende kan bruke andres skolekontoer?

9) SAMARBEID

a) Er skolens foreldre, for eksempel FAU, invitert med i et samarbeid om den digitale utviklingen i skolen?

b) Hvem kan foreldre kontakte om tekniske spørsmål i skoleløsningen og skolemaskiner?

Er din skole god til å informere?

Opplever du som forelder at din skole er god til å informere om skoleløsningen? Send gjerne et tips til sjur@barnevakten.no

Les også


Bli medlem av Barnevakten og hold deg oppdatert med tips og råd