Nytt opplæringsverktøy lærer barn å avsløre reklame

Barn og unge eksponeres for mye reklame enten det er på sosiale medier, spill eller til og med på skolen. Forbrukertilsynet har derfor lansert et nytt opplæringsverktøy for mellomtrinnet med mål om å øke barnas kritiske sans.

En gang i tiden var det enkelt å avsløre reklame som avbrudd på TV-sendingen og i ukeblader. Samtidig har dagens reklametrykk rettet mot barn og unge blitt langt mer kompleks, forklarer underdirektør i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel.

– I dag blandes reklamen med alt mulig annet av innhold som barn og unge ser. Det kan være i et spill, eller på sosiale medier i form av influensermarkedsføring for eksempel. Det er på mange måter blitt vanskeligere å avsløre reklamen nå, sier Dietzel.

Bilde: Nina Elise Dietzel (Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet)

Hun nevner at også at unge omgås reklame stort sett på de fleste arenaer som de ferdes. Det kan være på skolen, på bussen, i sosiale medier, apper og spill.

– Barn selv sier at de utsettes for mye reklame. Medietilsynets undersøkelser viser at 7 av 10 barn mente at de fikk for mye reklame i sosiale medier. Derfor er det viktig at unge får kunnskap om reklame slik at de også kan forholde seg kritisk til den, mener Dietzel.

Egen reklameskole for barn

På oppdrag for barne- og familiedepartementet lanserte Forbrukertilsynet Reklameskolen i fjor. Da med oppgaver for ungdomsskoleelever. Nå er det mellomtrinnet som kan bryne seg på fem filmer, 10 interaktive oppgaver og forklarende tekster. Tre av filmene er nye for barneskolen.

– Innholdet er konkret og gjenkjennelig fra elevenes egen hverdag. Opplegget passer i skolen, men det er samtidig utformet slik at barn kan jobbe med oppgavene på egenhånd eller hjemme med foreldrene sine. På den måten kan også de voksne få større innblikk i reklamen som unge møter på. Barn eksponeres gjerne for en annen type reklame enn det foreldrene gjør, påpeker Dietzel.

Undervisningsopplegget tar for seg temaer som målrettet og retusjert reklame, virkemidler, lovlig og ulovlig reklame, vurdering av avsender og mer.

– Målet med ressursen er at elevene skal bli bedre til å gjenkjenne hva som er reklame. Vi beskriver det som å ta på seg «reklamebriller» for å bli mer kritisk til det man ser. All reklame er laget for å påvirke, men når man vet mer om hvordan markedsføringen fungerer, lar man seg kanskje ikke påvirke i like stor grad. Målet er at barn skal bli mer kritiske til reklamebudskap slik at de kan ta gode og selvstendige valg, forteller Dietzel.

Hun fortsetter: Reklame har mange virkemidler for å påvirke oss. Det kan være fargebruk, ordvalg, humor for at man skal like reklamen, eller musikk som gir en god følelse slik at man får lyst til å kjøpe produktet. Dette er alle eksempler på temaer som barna vil lære mer om i Reklameskolen.

Testet og tilpasset

Opplæringsverktøyet har allerede være ute i ilden på fire barneskoler. Etter noen runder med testing og tilbakemeldinger, er opplegget blitt tilpasset målgruppen.

– Vi ser at filmer og interaktive oppgaver treffer godt. Tekstene er også tilpasset, og opplegget dekker flere kompetansemål innen norsk og samfunnsfag. Ellers følger det med en lærerveiledning slik at pedagogen kan finne praktiske tips til gjennomføring, forklarer Dietzel.

Dietzel vil også legge vekt på at opplæringsverktøyet får frem hva som kan være lovlig eller ulovlig reklame.

– Og nettopp dette skillet kan være nyttig for barn å bli mer bevisst på. Som tilsyn er vi avhengig av å få inn tips også fra barn om reklame som kan være direkte ulovlig. Så vi ønsker absolutt at barn tipser oss om reklame de reagerer på, sier Dietzel.

Les mer: