Ønsker mindre skjerm i skolen og høyere aldersgrense for sosiale medier

Halvparten av foreldre ønsker en høyere aldersgrense på sosiale medier. Nesten tilsvarende andel ønsker også mindre skjermbruk i skolen. Dette ifølge en undersøkelse som er gjennomført av Opinions samfunnmonitor.

Det pågår en aktiv debatt om man skal øke aldersgrensen for sosiale medier eller beholde den som den er. Typisk svaier dette mellom en 16-årsgrense eller for å beholde 13-årsgrensen slik den er satt i dag (se nederst i artikkelen for en avklaring om aldersgrensene som gjelder for sosiale medier).

Aldersgrensen for sosiale medier varierer mellom ulike europeiske land. Dette på bakgrunn av et EU-direktiv i 2018 som gav landene mulighet til å velge en personvern-aldersgrense mellom 13, 14, 15 eller 16 år. Etter en høringsrunde landet Norge på 13 år, men flere instanser i Norge mente allerede da at vi burde hatt en høyere grense.

I en undersøkelse som er utført av Opinions samfunnmonitor kommer det frem at:

 • 51 prosent av foreldre er for å øke aldersgrensen på sosiale medier
 • 42 prosen er imot
 • Resten «vet ikke»

De spurte er foreldre til barn i grunnskolen. Totalt 1053 personer ble spurt og undersøkelsen ble gjennomført i uke 8 i 2023.

Flertall vil ha mobilfrie skoler

Et neste tema er om hvorvidt skolelever skal få lov til å bruke mobiltelefon i skoletiden eller ikke.

Barneskolen:

 • 8 av 10 foreldre mener det bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen i barneskolen
 • 12 prosent mener ikke dette
 • Resten «vet ikke»

Ungdomsskolen:

 • 6 av 10 foreldre mener det bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen for ungdomsskolen
 • 34 prosent mener ikke dette
 • Resten «vet ikke»

Mindre skjermbruk på skolen

En annen debatt som pågår for fullt er om hvorvidt det brukes for mye skjerm i undervisningstiden på skolen. 64 prosent av foreldre i Oslo vil ha mindre skjermbruk i undervisningen. I Nord-Norge oppgir bare 38 det samme, ifølge en undersøkelse av Opinions samfunnmonitor.

Mange foreldre er også bekymret for skjermbruken til barna generelt.

 • 7 av 10 foreldre oppgir at de er bekymret for barnas skjermbruk
 • Foreldre er også mer bekymret for egen skjermtid sammenlignet med befolkningen generelt. 44 prosent av foreldre er bekymret for skjermtiden sin, og i den generelle befolkningen oppgir 29 prosent det samme
 • Hele 7 av 10 foreldre ønsker også å endre seg og redusere tiden de tilbringer foran skjermen

Aldersgrenser, kort forklart:

 • 13-årsgrensen er satt ut ifra personopplysningsloven, altså har tjenestetilbydere ikke lov til å samle inn opplysninger fra barn som er yngre enn dette, med mindre foreldre gir tillatelse.
 • I tillegg kan tjenestetilbyderne sette en egen aldersgrense i vilkårene som er absolutt. For Tiktok, Snapchat, Zoomerang, Instagram med flere, er denne grensen satt til 13 år. Whatsapp har denne satt til 16 år.
 • I app-butikkene finner man også en egen aldersmerking. Denne er ikke juridisk eller bindende, men veiledende og sier noe om hvem innholdet i appen egner seg for.

Les mer:

Hovedbilde: Shutterstock / Tzido Sun


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.