FAU og ansatte ved barneskole gikk sammen for å gi skjermråd til foreldre

For å bidra til et best mulig skolemiljø for elevene, laget FAU og ansatte ved Fagerholt skole en veileder for barnas skjermbruk. Her finner foreldrene konkrete råd for bruk av mobil, sosiale medier og spill.

«En felles veileder kan bidra til økt forståelse for hva som skal til for at barna kan ha gode opplevelser på nett, samtidig som vi sammen kan forebygge utfordringer som digital mobbing og utenforskap, konflikter som dras inn i skoletiden, og redusert konsentrasjon, både hjemme og på skolen.», står det i en veileder for foreldre på Fagerholt skole i Kristiansand kommune.

Veilederen tar opp temaer som mobilbruk, sosiale medier og gaming og føyer seg inn i rekken av initiativ for å samkjøre foreldre på det å sette rammer for barnas digitale liv.

Som eksempel har Øygarden kommune sendt ut informasjonsskriv til alle foreldre om å overholde aldersgrenser på sosiale medier, og noe tilsvarende har lokalt politi og foreldre i Stavanger gjennomført via initiativet «foreldrealliansen».

I veilederen ved Fagerholt skole får foreldre blant annet informasjon om:

 • At skolen er mobilfri
 • At flertallet av foreldrene på skolen mener at 10 år er den tidligste alderen som barna bør få tilgang til egen smarttelefon
 • Mobilbruk kan bidra til kjøpepress
 • Store meldingsgrupper er ikke ønskelig, ettersom ikke alle er med
 • Sosiale fellesarrangementer på fritiden bør være mobilfrie
 • At barna ikke skal ringe eller melde hverandre etter avtalt kveldstid
 • Aldersgrensen på populære sosiale medier er 13 år
 • FAU og skolen anbefaler at barna ikke får tilgang til slike sosiale medier så lenge de er elever ved skolen

Startet med en foreldreundersøkelse

FAU-leder Johan Kristian Andreasen, har tre barn på skolen fordelt på 2., 5. og 7. trinn. Han forteller at veilederen ble til fordi konkrete råd var mangelvare.

– Det var ingen håndbok som vi kunne gå til for å finne konkrete råd. Samtidig går samtaler om barnas digitale liv igjen på de fleste foreldremøter. Og her er mange foreldre delt når det gjelder synspunkt og meninger, sier Andreasen som påpeker at initiativet ikke er ment å være en fullstendig fasit eller pekefinger.

Johan Kristian Andreasen er trebarnsfar og FAU-leder (Foto: UiA)

Det var samtidig et poeng at alle foreldrene ved skolen skulle bli hørt, påpeker Andreasen. Derfor gikk FAU i dialog med skolen, og sendte ut en spørreundersøkelse som over 300 foresatte ved skolen svarte på.

– Her var det noen ulikheter når det gjaldt synspunkt, men også en del meninger som foreldrene var samkjørte på. Blant annet ønsket flertallet å holde aldersgrensen på sosiale medier. Derfor kunne dette bli brukt som konkret anbefaling i veilederen, sier Andreasen.

Involverte skolen fra start

Ifølge FAU-lederen krevde både gjennomføring av spørreundersøkelse og veilederen tid, og det har vært viktig å få skolen med på lag.

– Selv om dette dreier seg om hva som skjer på elevenes fritid, så kan ikke det digitale holdes adskilt fra skolehverdagen. Valgene vi tar som foreldre påvirker skolemiljøet på ulike vis, og derfor var det viktig å få innspill fra de ansatte på skolen, forteller Andreasen.

Og responsen på veilederen blant foreldrene har vært god. Blant annet at veilederen har konkrete anbefalinger, noe som kan gjøre det lettere for foreldre å snakke sammen om temaet allerede fra 1. trinn.

Dette kan utsette presset mange kjenner på tilgang til mobil, sosiale medier, spill og så videre. FAU fra andre skoler har også tatt kontakt med ønske om å gjennomføre noe tilsvarende.

– Vi foreldre står i mange av de samme utfordringene. Derfor kan en veileder som gir konkrete anbefalinger være nyttig på mange skoler. Vi håper at veilederen kan brukes av mange, videreutvikles, og at vi kan dele erfaringer på tvers av skoler, sier Andreasen.

Heier på initativet

Det beste med initiativet er hvordan skoledemokratiet på foreldresiden har fungert, sier Asbjørn Tolo som er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnopplæringen . Både FAU og skolen har samarbeidet og blitt enige i prosessen.

Asbjørn Tolo er seniorrådgiver (Foto: FUG)

– Så har også elevene rett til å bli hørt. Dette er blant annet presisert i den kommende opplæringsloven §10. Og elevmedvirkning er minst like viktig som foreldreinvolvering  i slike saker, påpeker Tolo.

Når FAU og skolen samarbeider om undersøkelser, mener seniorrådgiveren at man også må ta hensyn til nyanser og mindretallet.

– For eksempel om man fastsetter en minstealder for å begynne med egen mobiltelefon, er det fortsatt rom for de familiene som har behov og av praktiske årsaker må ha mobiltelefon tidligere? Og dersom arrangementer på kveldstid skal være mobilfrie for elevene, gjelder dette også for de voksne? Eller at ingen skal sende meldinger på kveldstid, gjelder dette også for spillchat? Man må tenke også på slike nyanser og gråsoner som ikke alltid kommer frem, mener Tolo.

Hvordan gå frem?

Dersom man ønsker å gjøre noe tilsvarende på egen skole kan man:

 1. Først ta opp saken i skolens FAU
 2. Fremme at man ønsker å gjøre dette som forslag fra FAU til skoleledelsen
 3. Utarbeide en undersøkelse (eksempelvis i Google Forms eller Microsoft Forms). Vær obs på å unngå spørsmål som krever sensitiv informasjon eller persondata. La gjerne skolens ansatte få gi innspill til spørsmålene før de sendes ut til foreldrene
 4. Involvere elevene i prosessen. For eksempel via elevrådet
 5. Lage en sammenfatning med fakta og informasjon basert på resultatene i undersøkelsen. Man kan for eksempel publisere dette på en egen nettside, eller som en PDF

Trenger du inspirasjon til spørsmål som kan brukes i spørreundersøkelsen. Her finner du spørsmålene som FAU og ansatte ved Fagerholt skole brukte.

Les mer:

Hovedbilde: Faksimile (skjermdump) av veilederen


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.

(Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 18. januar 2024 og er blitt oppdatert senere)