Foto: Barnevakten / Shutterstock

Stavanger har gitt elevene skjermfilter

Kommunene er pålagt å hindre at elever ser skadelige innslag på skolemaskinene. En opplagt løsning er et nettfilter, men Stavanger var helt imot filter i 2020. I mars 2021 ble likevel filter installert. Samtidig etterspør foreldre en hvitliste for de yngste elevene.

Elever på barneskoler og ungdomsskoler får gjerne utdelt hver sin skolemaskin og kan med den få full tilgang til internett, med mindre kommunen har installert skjermfilter som skjuler en god del nettsteder som barn ikke bør se.

Kommunens skoleledelse i Stavanger mente at siden skjermfilter ikke makter å skjule alle skadelige innslag som kan dukke opp på skolemaskinene, er det bedre å droppe filter helt, ifølge denne artikkelen i Stavanger Aftenblad i juni 2020 (krever innlogging).

– Et filter vil ikke være noen absolutt trygghet for at de ikke opplever sider de ikke bør være inne på. I tillegg vil det ikke fungere på andre nettverk enn skolen sitt, sa skolesjef Jørn Pedersen til avisen da.

Elever ned i femårsalderen har fått med seg skolemaskiner hjem i Stavanger, ifølge denne kronikken i Stavanger Aftenblad. Skolemaskinene er av typen Chromebook, det er datamaskiner som inneholder svært få programmer og filer, det meste foregår i skyen når man logger seg på Googles skoleløsning, der er det til gjengjeld mange muligheter.

Man satset på at med opplæring skulle elevene selv forstå hvilke lenker de ikke burde klikke på. Ikke alle foreldre var enige i at elever på seks-syv år kunne makte å opparbeide seg god nok digital kompetanse. For eksempel Roar Idsø skrev et innlegg i Stavanger Aftenblad og klaget på manglende filter. Hans egen arbeidsgiver har filter for sine ansatte, men datteren på syv år hadde fri tilgang til internett via skolemaskinen og Googles skoleløsning.

Idsø ønsket å gjøre skolemaskinen tryggere og forsøkte selv å stille inn Youtube i barnevennlig modus på den, men skolens datasystem nektet ham dette.

Idsø er også FAU-representant ved Våland skole. Foreldreutvalget der klaget til kommunen og ba om at filter måtte bli installert for elevene, og viste til retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet som pålegger skolene å skjerme elevene. Saken var også oppe i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i slutten av mai i 2021.

Håvard Østhus er pedagogisk IKT-rådgiver innen oppvekst og utdanning i Stavanger, han forklarer til Barnevakten:

– Vi mener fremdeles at det viktigste filteret er det som sitter i hodet til elevene. Det er dette «filteret» som vil følge dem resten av livet, og som sier noe om hvilken digital kompetanse de har tilegnet seg i løpet av skolegangen. Samtidig ønsker vi å skjerme elevene fra å utilsiktet bli utsatt for skadelig innhold på internett. Dette er også noe flere foreldre har vært opptatt av. Når det også har skjedd utvikling på det tekniske området, slik at vi med enkle grep kan aktivere innholdsfilter som følger elevbrukerne enten de er på skolen eller hjemme, har vi valgt å gjøre dette.

I Stavanger-skolene har man nå to filtre, det ene er på elevnettet og det andre følger brukeren. Samtlige klassetrinn har fått filter og man har så langt ikke valgt å differensiere filtreringen for de ulike klassetrinnene.

Eleven må være innlogget med sin skolebruker for at filteret skal fungere når skolemaskinen brukes hjemme. Men det er ikke mulig å logge inn med noe annet enn skolebruker på skolemaskinen. Østhus forteller at de har også blokkert muligheten for at elevene skal kunne bruke inkognitomodus, et modus som ville gjort det mulig å logge på med privatbruker.

Det filteret som følger elevbrukeren, er en del av Google Workspace Enterprise for Education. Kommunen kan justere filteret fra administrasjonspanelet i systemet og har valgt å stenge for kategoriene porno og vold.

Hva er skadelig innhold?

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet i 2019 tar utgangspunkt i bildeprogramloven for å forklare hva som menes med skadelig innhold for barn, her forkortet av Barnevakten:

 • Sterkt følelsesmessig opprivende
 • Sterkt kognitivt forstyrrende
 • Nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet
 • Grov vold
 • Skremmende tematikk
 • Diskusjoner om selvskading
 • Måter for å bli veldig tynn
 • Erfaringer med narkotika

Barnevakten kjenner ikke til hvor godt ulike filtre makter å dekke alt veilederen tar opp. Hvis en kommune installerer et filter, kan den som regel også velge hvor strengt filteret skal være. To kommuner som bruker samme filter, kan derfor i praksis være ganske så ulike.

Har stengt tilgang til tre app-butikker

Nettet består av mer enn nettsider. Blant vanlige hull i nettfiltre er spill, apper, chat og e-poster. I Stavangers skoleløsning har man stengt for nedlastning av apper fra Google Play, Nettmarked og Workspace Marketplace. Så har man laget en liste over hvilke apper det er lov å laste ned.

De yngste elevene får ikke ta med seg skolemaskinen hjem

I Stavanger er det for øvrig et politisk vedtak om at 1.-2. trinn ikke skal ta med skolemaskinen hjem. Det samme vedtaket sier at 3.-4. trinn kan ta med skolemaskinen hjem etter dialog mellom skolen og foreldrene/FAU. Derfor kan det forekomme ulik praksis fra skole til skole i Stavanger når det gjelder 3.-4. trinn.

Dette vedtaket førte til stor debatt i 2020 og Stavanger Aftenblad publiserte en del artikler om dette. Begrunnelsen for vedtaket handlet ikke om manglende filter, men politikerne mente det ble for mye skjermbruk totalt på de yngste elevene hvis kommunen påla skolemaskiner inn i hvert hjem.

I Stavanger har man endt opp med filter og en mellomløsning for hvilke elever som tar med maskiner hjem. De aller yngste skal altså ikke ta med skolemaskinene hjem. Skolene skal så ta med foreldrene på råd når det gjelder 8-9-åringene. Eldre barn skal ta med maskinene hjem.

Men brevet fra FAU ved Våland skole klager på at den politiske beslutningen blir for dårlig fulgt opp av skolen: «Det er ikke distribuert informasjonsskriv eller gjennomført dialog med foresatte/FAU i tråd med bystyrets vedtak. Skolen har frem til nå fortsatt sendt Chromebook med hjem i 3. trinn tross flere hendelser ift skadelig/aldersregulert innhold.»

Barnevakten har sendt en henvendelse til Våland skole for en kommentar. Det er fellesferie nå, så det kan hende det drøyer med et eventuelt svar.

(Oppdatering 4. august 2021: Cathrine Malde er nyansatt rektor på Våland skole og har sin første arbeidsdag i neste uke. Hun skriver til Barnevakten: «Uavhengig av denne saken vil vi kontinuerlig arbeide med best mulig plan for utrulling, opplæring av elevenes digitale ferdigheter i samsvar med ny læreplan og kompetanseheving for de ansatte. Dette er et arbeid som jeg ønsker skal skje i dialog med foresatte. Vi vil selvsagt følge opp de politiske vedtak som er fattet og som får betydning for utrulling av Chromebook til våre elever.»)

Ber om en hvitliste for de yngste elevene

Brevet fra Våland FAU i slutten av juni 2021 til den kommunale skoleledelsen indikerer også at filteret ikke er bra nok for barn, fordi kommunen har opplyst om at den ikke gjør forskjell i sikkerhetsinnstillingene for elever og kommunens ansatte.

Våland FAU ber derfor kommunen innføre en hvitliste i filteret for de yngste elevene.

Et filter kan bestå av både hvitliste og svartliste. Hvitliste er en liste over godkjente nettsider som elevene kan få se. En svartliste er en liste over nettsteder elevene ikke skal få tilgang til. En hvitliste for de aller yngste betyr at man kun åpner opp for nettsteder som man mener er ok for barn å jobbe med på skolen. Det aller meste av internett blir da stengt for denne gruppen. Hvis en syvåring får tilsendt en lenke med noe fælt fra en eldre elev, vil lenken ikke virke på syvåringens maskin.

Skolesjef Jørn Pedersen svarer FAU i brev at det vil bli sendt ut informasjon til skolene i god tid før skoleåret 2021-22 starter. «Her vil det både bli påminnelser om det nevnte politiske vedtaket, og annen oppdatert informasjon knyttet til chromebook.»

Kommunens skoleledelse skriver også: «Vi er enige med dere i at de yngre må skjermes i større grad enn de eldre. Dette ligger trolig bak det nevne politiske vedtaket om at disse elevene i mindre grad skal ha chromebooken med seg hjem.»

Skoleledelsen skriver så at hvitlister har fungert dårlig tidligere ved for eksempel eksamener. «Dette handler blant annet om at en nettside kan inneholde mange underelementer og referanser som gjør jobben vanskelig, og dersom en side endrer IP-adresse, må jobben gjøres på nytt. Når vi vet at dette er vanskelig på en eksamen, hvor alle skal ha de samme sidene tilgjengelige, kan vi ikke forstå annet enn at dette ville vært svært tidkrevende dersom samme jobb skulle blitt gjort på alle barneskolene i kommunen, der hver enkelt skole har sine preferanser og ønsker.»

Brevet avsluttes med at skoleledelsen i kommunen ser etter hvilke muligheter som finnes for å gi de yngste elevene et strengere filter.

Barnevakten har vært i kontakt med saksbehandler Østhus frem til det ble ferieavvikling.

(Oppdatering 4. august 2021: Østhus opplyser at det ikke skal være mulig å se Youtube-filmer med aldersgrense høyere enn 13 år når eleven er innlogget med sin skolebruker, men det forutsetter naturlig nok at videoen er gitt riktig aldersgrense av den som har lastet opp filmen. Han forklarer også at kommunens ansatte har samme type filter som elevene, det heter «safesites nettadressefilter» i Google Workspace.)

Er det filter på din skole?

Situasjonen i Stavanger viser at enkelte kommuner er trege til å installere filter. Norge ligger generelt 20 år bak for eksempel USA. Noen kommuner er også motstandere av filter.

Bor du et annet sted enn i Stavanger? Her er noen spørsmål som foreldre kan stille skolen/kommunen:

 • Har skolen skjermfilter?
 • Hvilke klassetrinn gjelder filteret for?
 • Virker filteret kun for nettsider og ikke for apper eller e-poster?
 • Virker filteret kun for bestemte nettlesere?
 • Er filteret laget for barn eller er det en annen type filter, for eksempel et ansattfilter som brukes på arbeidsplasser?
 • Hvilke innstillinger har kommunen eller skolen gjort i filteret?
 • Virker filteret hjemme?
 • Kan barna omgå filteret?
 • Kan foreldrene med innstillinger gjøre skolemaskinen tryggere?

Hvis kommunen svarer at den ikke vil innføre filter, kan du som forelder be kommunen fortelle hvordan den da skal oppfylle retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. Vil det for eksempel sitte en lærer ved siden av hver elev når skolemaskinene er i bruk?

Skjermfilter er ikke direkte påbudt, men det er vanskelig å oppfylle retningslinjene uten filter. Samtidig viser brevet fra skoleledelsen i Stavanger at det kan være en utfordrende oppgave å makte å holde et filter oppdatert. Foreldre kan ikke forvente at et filter er 100 prosent.

Man kan sammenligne det med en skolegård. Selv om man dekker skolegården med madrasser, vil noen elever likevel falle og få strekk i en muskel, man kan ikke beskyttes totalt. På den annen side: En skolegård skal ikke inneholde revesakser og narkotikaselgere. Hadde skolegården inneholdt det, ville man straks ha innført tiltak som kunne beskytte elevene.

Test skolemaskinen til ditt barn

Gå inn på skolemaskinen til ditt barn og åpne for eksempel Youtube. Er det fri tilgang til alt på Youtube, uansett aldersgrense som innslagene er merket med? Youtube finnes både som nettsted og som app. Hvis læreren skal vise en film i klasserommet, må foreldrene gi samtykke hvis filmen har for høy aldersgrense. Men denne sikkerheten glipper hvis elevene gis fri tilgang via skolemaskinen.

Hvordan skolen bør forholde seg til aldersgrenser i spill og apper

Vi har samlet mange artikler om skolefilter på denne startsiden.

Les også