Minecraft får med elevene som strever faglig i skolen

Minecraft er mer enn et populært spill, det kan også motivere elever som strever faglig, ifølge Miriam Modalsli ved Statped.

Minecraft nevnes på topplisten blant barn og unge 9 – 18 år og byr på langt mer enn bare underholdning og tidsfordriv, ifølge Miriam Modalsli som er seniorrådgiver ved Statped.

Stadig flere elever får tilgang til det populære spillet gjennom Microsofts skoleløsning og kan med det skape læringsgnist og motivasjon for mange barn.

Foto: Privat
Miriam Modalsli er seniorrådgiver ved Statped

– Det finnes altfor mange som har for få mestringsopplevelser knyttet til skolen. Her snakker vi om elever som strever faglig og som har kommet i en negativ spiral der de ikke mestrer undervisningen. Den tradisjonelle undervisningen med fokus på lesing og skriving treffer ikke alle, og det å gi en annen innfallsvinkel til læring er viktig. Å finne aktiviteter der alle kan delta er derfor en av skolens viktigste oppgaver, mener Modalsli.

Med erfaring i grunnskolen og som spesialpedagog har Modalsli møtt mange elever som har hatt utfordringer med å henge med i skolehverdagen. Derfor brenner engasjementet stort for at lærere bør ta i bruk dataspill i skolen.

8 av 10 barn er interessert i dataspill, og skolen kan tenke på å bruke dette inn i undervisningen. Dataspill er et spennende medium som mange barn er naturlig opptatte av. Man kan gå inn og ta del i spillverden ved å ta valg og skape interaksjon på en måte som ikke er mulig i en skrivebok, forteller Modalsli.

Leser opp tekst for elevene

Microsoft er mye brukt som skoleløsning både med e-post og skrivefunksjoner i Word og Powerpoint. Noen verktøy som støtter elever som strever faglig, er også bakt inn i Minecraft.

– For eksempel så går det an å bruke «engasjerende leser». Det er en funksjon i spillet som leser opp tekst, eller som lar barna diktere tekst slik at dette blir skrevet ned for dem. Minecraft Education Edition har også en notatblokk der man kan legge inn bilder og tekst på samme måte som med Book Creator. Og så er det mulig å ta skjermopptak slik at elever kan vise og spille inn stemme der de forteller hva de gjør i spillet, forklarer Modalsli.

For mange elever kan dataspill være en bedre måte å vise kunnskap på enn ved å svare på en skriftlig oppgave eller prøve, mener Modalsli.

– Elever som strever med å skrive får andre redskaper til å vise hva de kan. Ta et annet eksempel, dersom elevene jobber med viktige funksjoner i en by i samfunnsfag, så er det kanskje mer læring å faktisk bygge sykehus, politistasjon og skoler i Minecraft og så fortelle om det i et skjermopptak. Det er en helt unik mulighet til å lage noe i Minecraft, og skaperglede er et viktig nøkkelord her, sier Modalsli.

Bygger moskeer og miljøvennlige skoler

Modalsli har flere eksempler på hvordan Minecraft brukes i skolesammenheng. I faget KRLE har elever bygget religiøse bygninger og i andre sammenhenger har barn laget miljøvennlige utgaver av egen skole.

– Som jurymedlem i en konkurranse fikk jeg vurdere elevers bidrag når de skulle lage en miljøvennlig utgave av sin egen skole. Her så jeg at elevene var kreative og hadde mange gode ideer. Noen bygget vindmøller og vannkraft i tilknytning til skolen, så det er mange muligheter til å tenke utenfor boksen, forteller Modalsli.

I tillegg ser Modalsli at mediet skaper mye samarbeid på tvers av elevgruppa og at det overhodet ikke er en ensom eller stillesittende aktivitet som mange lærere og foreldre kanskje frykter.

– Det ser man jo også i disse store nettbaserte spillene som barna hiver seg ut i på fritiden. Der sitter barna og leder store grupper på tvers av land og driver med problemløsende oppgaver sammen med andre. I den ene enden er det mye negativt fokus på barn og spilling, men jeg ser at det er mye samarbeid, problemløsing, kritisk tenking og ikke minst språk. Samarbeidet er heller ikke satt i en kunstig gruppe, men en naturlig setting der barna må bruke ferdighetene sine og jobbe som et lag, mener Modalsli.

Hvordan ta i bruk spill i undervisningen?

Start i det små, er rådet fra spesialpedagogen. Lærere bør ta utgangspunkt i et kompetansemål eller et tema som de jobber med og se hvordan spillet kan brukes i sammenheng med dette.

– Det finnes ingen nybegynnerfeil, så her er det lov til å prøve seg frem. Men det er viktig å ha en klar tanke om hva man ønsker å oppnå ved å innlemme dataspill i undervisningen. Som lærer må man ramme det inn pedagogisk for at elevene skal få et læringsutbytte. Og da må man ha med læringsmål og kriterier. En av kanskje de største gevinstene med å bruke dataspill er at man bygger en relasjon til elevene, sier Modalsli.

Hun oppfordrer også lærere til å sette seg inn i andre spill som kan brukes i andre sammenhenger.

– Nasjonsbyggerspillet Civilization har jo noen lignende elementer som Minecraft. Ellers så kan jo Life is Strange nevnes som eksempel. På tiendetrinn er det et kompetansemål som handler om å reflektere over egen identitet, selvbilde og grenser. Og spillet viser en jente som står ovenfor store, etiske dilemmaer. Jeg tror at det er viktig som lærer å erfare at spill kan brukes som en ressurs for læring på samme måte som tekst, bilder og video, mener Modalsli.

Hun oppfordrer også lærere til å søke konkrete tips hos Statped og hos andre aktører som spillpedagogene.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.