Foto: Shutterstock / lunopark. Bildet viser to elever med skolesekk, i bakgrunnen det danske flagget.

Blir danske skoler flinkere enn norske til å undervise om IT?

På en konferanse i september 2022 i Danmark la man frem forslag til hvordan skolene bør utvikles for å ruste landet til den digitale fremtiden.

På konferansen tok man utgangspunkt i Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger som er et samarbeid den danske regjeringen inviterte til i 2021, med digitale eksperter og bransjeorganisasjoner. Det resulterte blant annet i en visjon om å bli verdens beste digitale offentlige sektor.

Etter at dette samarbeidet la frem sine forslag, holdt man en konferanse for å diskutere veien videre. Verter på konferansen for de 200 deltakerne var ADD-projektet, ATV, Den Nationale Alliance for digital Teknologiforståelse, Digital Dogme og IT-Universitetet.

Danmark er allerede et av verdens mest digitaliserte samfunn. De neste årene skal 44.000 nye medarbeidere i det offentlige arbeide med velferdsteknologi for eldre, kunstig intelligens for automatisk saksbehandling og mye annet.

Når det gjelder utdannelse i Danmark, var anbefalingene fra Digitaliseringspartnerskabet og konferansen blant annet at teknologiforståelse må bedre inn i grunnskolen. Man må også tenke helhetlig om hele utdannelsesløpet, noe som betyr at de som underviser i grunnskolen, må være dyktige innen IT. Derfor må man legge mer penger på bordet for å øke kompetansen i hele utdannelsessystemet, man bør ikke lenger bare satse på lokale ildsjeler på ulike skoler. Man må rett og slett bestemme ambisjonsnivået for grunnskolen og så følge opp med finansiering.

Du kan lese mer om denne konferansen i denne PDF-en.

Foto: Shutterstock / lunopark.

Les også

Barnevaktens innspill til den digitale skolen

Det er mye bra med digitalisering, men det bør følges opp med flere statlige retningslinjer, uttrykker Barnevakten i et høringsinnspill til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Ny plan for digitaliseringen i skolen

Regjeringen har laget en ny plan for digitalisering i barneskoler, ungdomsskoler og videregårende skoler. Planen inneholder tiltak om personvern, kompetanseheving for lærere og innkjøpsportal for digitale læringsmidler.

Barnevakten ga nettvettråd til ministeren

Den nye barne- og familieministeren Kjersti Toppe har ansvaret for regjeringens arbeid med å trygge barn på nett. Mandag besøkte hun hovedkontoret til Barnevakten i Bergen for å lytte til Barnevaktens erfaringer. Hun fikk også noen klare utfordringer.

Myndighetene skal sørge for en trygg digital oppvekst

Barn og unge skal få en tryggere digital oppvekst, har regjeringen bestemt. I dag er det mange statlige aktører som gjør innsats på feltet som en del av mange andre oppgaver. Medietilsynet har fått ansvar for å koordinere den statlige innsatsen og kalte inn til et nettmøte som du kan se nedenfor.

Politiet styrker nettvett-arbeidet

Politiet er i gang med å styrke lokalt nettvett-arbeid – med Barnevakten og IT-bedriften Easify som partnere. Barnevaktens råd og veiledning blir tatt i bruk av politiet for å forebygge nettkriminalitet blant barn og unge i flere kommuner i Norge. Lier kommune er først ut.

Digitale skoleløsninger uten nasjonale retningslinjer

Datatilsynet har fått foreldreklager på Googles dataløsning som mange skoler i Norge benytter. Tilsynet skal nå sjekke lovligheten og sikkerheten i denne skoleløsningen. Er det også behov for flere nasjonale retningslinjer?