Foto: Shutterstock / BearFotos. Bildet viser en mor og en datter som ser konsentrert på en datamaskin.

Ny undersøkelse fra Bufdir om digital oppvekst

Foreldrene i undersøkelsen er mest bekymret for mobbing på nettet. 9 av 10 foreldre mener det skal være aldersgrenser på sosiale medier. 8 av 10 barn har brukt kunstig intelligens.

Undersøkelsen «Trygg digital oppvekst» er utført av Sentio Research for Barne-, ungdoms- og- familiedirektoratet (Bufdir) i juni 2023.

Formålet er å kartlegge foreldres tanker om barnas tilstedeværelse på internett og hvilke kunnskapsbehov de har. I tillegg ønsker man å kartlegge barnas bruk av og holdninger om sosiale medier og internettbruk.

 • 701 foreldre svarte via spørreundersøkese på nettet. Fem av disse foreldrene ble intervjuet en halv time hver i telefonen.
 • 1017 barn og unge svarte digitalt. 14 prosent var under 13 år. De fleste barna i undersøkelsen var 13-17 år.
 • Over syv av ti barn var jenter.
Foreldre er bekymret når barna er på internett:
 • Over halvparten av foreldre oppgir at de har bekymringer i forbindelse med sitt barns tilstedeværelse på internett.
 • Størst andel bekymrede foreldre er blant de som har barn i alderen 7- 13 år. Her oppgir 2 av 3 at de har bekymringer.

81 prosent er bekymret for mobbing og utestenging, og så synker det nedover til 63 prosent som er bekymret for kjøpepress:

 • Mobbing
 • Folk med onde hensikter
 • Kroppspress
 • Hatprat
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Utestengelse
 • Seksuelle bilder
 • Tidssluk
 • Porno
 • Kjøpepress
Hva mener foreldre er positivt med at barn er på nettet?
 • Kontakt med venner (75 %)
 • Digitale ferdigheter (75 %)
 • Lære språk (68 %)
 • Finne informasjon (68 %)
 • Hjelp til lekser (62 %)
 • Underholdning (53 %)

Listen viser hva foreldre mener er fordelene med at barna deres er på nettet.

Hva hindrer foreldrene å følge opp barna digitalt?

De viktigste grunnene til at foreldrene ikke får fulgt opp barnets aktiviteter på nettet er:

 • Barnets privatliv
 • Foreldrene mangler kunnskap
 • Barnet vil ikke involvere eller vise foreldrene
 • Har ikke tid

1 av 3 oppgir at det er ingen hindringer som står i veien for å følge opp barnets aktiviteter på internett. I denne gruppen er det flest unge foreldre under 35 år, som har de yngste barna.

Tips fra Barnevakten: Spill mer med barna.

Bør det være aldersgrenser på sosiale medier?
 • 9 av 10 foreldre mener det skal være aldersgrenser på sosiale medier. 7 av 10 barn og unge mener det samme.

Men hva skal i tilfelle aldersgrensen være? Her spriker svarene. 34 prosent av barna mener at aldersgrensen skal være som i dag (13 år) eller at den bør variere mellom ulike sosiale medier (40 prosent).

Foreldrene mener at aldersgrensen bør være 13 år, 36 prosent mener dette, mens 39 prosent mener aldersgrensen heller bør ligge en plass mellom 14 og 16 år.  22 prosent mener eller at aldersgrensen bør variere mellom ulike sosiale medier (22 prosent mener dette).

Undersøkelsen stilte ingen spørsmål om appenes aldersvilkår og om det er etisk eller juridisk problematisk at de fleste foreldre lar sine barn bryte disse.

Tips fra Barnevakten:

Har familien regler for bruk av internett?
 • 44 prosent av foreldrene sier at de har laget regler for hvor mye tid barna kan bruke på internett. Her er det muligens en kommunikasjonssvikt mellom generasjonene, for kun 24 prosent  barna oppgir at de har slike regler.
 • 9 av 10 barn svarer at de vet hva som er lov eller ikke lov å gjøre på internett.
 • 65 prosent av barna, altså 2 av 3 barn, sier at de kan snakke med foreldrene dersom de opplever noe ugreit på nettet.
 • 30 prosent av foreldrene synes det legges for mye ansvar på foreldre for å hjelpe barnet/ungdommen med internettbruk.

Tips fra Barnevakten:

Barna er opptatt av personvern

En stor andel av barna oppgir at de misliker at mange personopplysninger om dem blir lagret.

 • 8 av 10 barn og unge synes at det er ugreit at opplysninger som hvor de bor og hvor de går på skole blir lagret på internett.
 • Flertallet av barn og unge oppgir at det er ugreit at internett lagrer hvem de er i kontakt med, ha de har søkt etter og hvem vennene er.
 • Drøyt 6 av 10 barn og unge synes det er greit at personopplysninger som kjønn og alder blir lagret på internett.
 • 59 prosent av foreldrene sier at de snakker med barna om personvern.

Tips fra Barnevakten: Startside om personvern

Dette savner foreldrene
 • Omkring 60 prosent av foreldrene ønsker å vite mer om hvilke personer som barna er i kontakt med og hva som lagres om dem.
 • Over halvparten av foreldrene ønsker å vite mer om hva barnet har sett på internett.
 • 43 prosent ønsker å vite mer om hvordan begrense tilgangen til nettsider og sosiale medier.

Tips fra Barnevakten: Startside om innstillinger

Hva ønsker barna å lære mer om?
 • 51 prosent ønsker å lære mer om hvilken informasjon de kan stole på.
 • Videre oppgir 48 prosent at personvern er noe de kan tenke seg å lære mer om. Nesten like mange ønsker å vite mer om hvordan AI-tjenester fungerer, og hvordan unngå reklame.
 • 4 av 10 ønsker å lære mer om hva som er lov og ikke på nettet.
 • 30 prosent av guttene og 40 prosent av jentene ønsker å vite mer om hva de skal gjøre når de opplever noe som er ugreit.

Tips fra Barnevakten: Startside om reklame

Hva med kunstig intelligens?
 • Nesten halvparten av barna ønsker å vite mer om hvordan kunstig intelligens fungerer og hvilken informasjon man kan stole på.
 • 7 av 10 av barna har benyttet den kunstige intelligensen i Snapchat.
 • Nesten halvparten av barna har benyttet ChatGPT.

Undersøkelsen problematiserer ikke at aldersvilkåret er 18 år for ChatGPT er 13 år på Snapchat. Den tar heller ikke opp bruk av ChatGPT i skolen.

Det er for øvrig mange flere barn enn foreldre som har brukt kunstig intelligens. Kun 1 av 3 i foreldreutvalget har benyttet AI-tjenester, mens over 80 prosent av barn og unge oppgir at de har benyttet en eller flere av disse tjenestene.

Tips fra Barnevakten: Startside om kunstig intelligens.

Kunnskapsgrunnlag

I undersøkelsen blir Barnevakten nevnt av en av foreldrene som spør hvilket kunnskapsgrunnlag vi har for informasjonen og rådene som gis. Barnevaktens kunnskapsgrunnlaget kan du lese om her.

(Hovedbildet øverst: Foto: Shutterstock / BearFotos.)