Nakenbildedeling

BASISSAK: Få ungdommer deler nakenbilder av seg selv på internett. Mange ungdommer blir allikevel tilsendt nakenbilder, eller mottar spørsmål om å dele nakenbilder av seg selv.

Fakta og informasjon

Et nakenbilde kan være av hele kroppen, kjønnsorgan eller andre seksualiserte fremstillinger av kroppen. Dette kan bli delt i privat chat mellom to personer som enten kjenner hverandre eller er ukjent for hverandre, men bildet kan også bli delt videre til andre parter etter det.

Utvalgte fakta:

Ifølge Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse kommer det frem ulike funn blant ungdom 13 – 18 år. Det er et mindretall på 15 prosent som oppgir å ha delt et nakenbilde. 13 prosent har fått forespørsler om å få betalt for å dele nakenbilder  i form av penger. 2 prosent har fått denne type forespørsel, men i bytte mot gaver.

Antallet som har mottatt et nakenbilder er relativt høyt i Barn og Medier-undersøkelsen. 44 prosent i aldersgruppen 13 – 18 år oppgir å ha mottatt denne type bilder, og 43 % av ungdommene i denne aldersgruppen er blitt spurt om å dele et nakenbilde av seg selv. Omtrent en tredjedel av de som er blitt spurt fikk forespørselen fra en ukjent. Nesten to av ti har fått en slik forespørsel fra en guttevenn og en av ti har fått forespørsel fra en jentevenn.

Det er en økning i antall som mottar nakenbilder basert på alder. Det er også flere jenter enn gutter som oppgir å ha mottatt slike bilder. Det er flest som mottar nakenbilder fra ukjente (33 %), deretter guttevenner og jentevenner (13 %), kjærester (13 %) og en bekjent (11 %).

Ungdom som blir spurt om å sende nakenbilder av seg selv får først og fremst forespørsler fra ukjente (31 %), guttevenner (18 %), bekjente (14 %) og kjæresten (10 %).

Politiet har de siste årene registrert en økning i antall barn som selger seksualiserte bilder og/eller filmer av seg selv (egenprodusert overgrepsmateriale) på internett.

Men før vi ser på hva ungdommen selv sier så er det viktig å merke seg at hvis det sprer seg en oppfatning om at nakenbildedeling er veldig vanlig, kan enkelte kjenne på et press om å gjøre det samme. Det er derfor viktig at mediene omtaler dette på en nøktern måte og bruker riktige tall. Vi må alle være flinkere til å påpeke at de fleste ungdommer ikke sender nakenbilder. 77 prosent i aldersgruppen 13–18 år sier de ikke har gjort det det siste året, ifølge Medietilsynet 2022. Dette tallet vil kunne stimulere flere unge og usikre til å sette grenser og å si nei til nakenbildedeling.

Samtidig er det en økning i antallet som sier at de har delt et nakenbilde sammenlignet med forrige gang undersøkelsen ble gjennomført (15 % i 2022 mot 12 % i 2020).

Motivasjonen for å dele nakenbilder varierer. I en rapport fra Redd Barna i 2018 kommer ungdomsperspektivet frem. Nesten 70 ungdom i alderen 14 – 19 år ble intervjuet.

Oppsummert forteller ungdom om:

 • Å dele nakenbilder er ikke utelukkende negativt. Det kan være en måte å flørte på og som skaper intimitet
 • Jenter uttrykker i større grad enn gutter at mas og press om å sende bilder og også å motta bilder de ikke ønsker, er negativt
 • Behovet for bekreftelse er en viktig motivasjon for deling
 • Å ha nakenbilder av jenter gir gutter status
 • Spenning, press, behov for anerkjennelse og maktutøvelse gjør at det er vanskelig å vite om deling av nakenbilder skjer på et frivillig og likeverdig grunnlag
 • Ungdom har større refleksjon om konsekvenser rundt det å dele bilder av seg selv, kontra det å videredele slike bilder av andre
 • Konsekvensene av å få et bilde videredelt er større for jenter enn for gutter med henhold til ryktespredning, hets, trakassering i etterkant og så videre
 • Mange ungdom vet ikke nok om lovverket

Lovverket

Medietilsynet påpeker at det er ulovlig å sende nakenbilder til noen uten at de har bedt om det, og uansett hvis mottakeren er under 16 år. Les mer om dette her.

Å sende seksualiserte bilder til noen som ikke ønsker det, kan regnes som seksuelt krenkende adferd i straffelovens paragraf 298 og kan kalles for «digital blotting»

Å ha nakenbilder av barn under 18 år er også ulovlig. Dersom noen har eller deler seksualiserte bilder av barn under 18 år, likestiller loven det med seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Dette er straffbart etter straffeloven § 311. Loven er nylig blitt skjerpet og kan blant annet føre til bot eller fengselsstraff på inntil 3 år.

Samtidig er det et unntak i lovverket:

«Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling».

Det er også ulovlig å dele videre nakenbilder. Politiet påpeker at om man er over 15 år, og har vist frem eller videresendt slike bilder, kan man i utgangspunktet bli straffet for det. Barn under 15 år (den kriminelle lavalderen) kan ikke bli straffet. Saken kan allikevel bli politietterforsket.

Barnevaktens råd

Råd til foreldre:

 • Husk at det er vanligere blant ungdom å ikke dele nakenbilder enn å gjøre det, og at det er mye vanligere å motta nakenbilder eller bli spurt om nakenbilder av fremmede, enn at unge eksponerer seg selv. Snakk med barnet og ungdommen din om holdninger, verdier og grenser, og å ta vare på seg selv og andre
 • Snakk med barna om konsekvenser av bildedeling på et generelt plan. Når noe er publisert på nettet, kan det alltid komme på avveie, også i de tilfeller der man har delt noe i fortrolighet med en annen person. Kjæresteforhold kan brytes opp og vennskap kan ende i uenighet hvor sensitive bilder kan bli misbrukt eller delt videre
 • Unngå å påføre barna skam hvis de har delt et nakenbilde som de kanskje angrer på senere. La barna skjønne at du selv har vært ung og vet at det er lett å gjøre ting man kanskje kan angre på. Husk; det hjelper lite med hysteri, tell heller til ti. Og vær den trygge voksne som barna og de unge tør å snakke med også om det vanskelige. Barn og unge trenger voksne som tåler, forstår og hjelper med å håndtere
 • Snakk med barna om hvordan de kan håndtere press og mas fra andre om bildedeling, og vær tydelig med dem for å forhindre at de selv er en som maser og presser andre. Vær obs på at noen kan tilby penger og gaver i spill eller det virkelige livet i bytte mot naknebilder/filmer. Snakk med barna om nett- og spillvenner og at det ikke er greit å manipulere, presse og smigre for å få tak i nakenbilder
 • I og med at mange forespørsler eller bilder kommer fra ukjente, kan det være lurt å veilede barn og tenåringer til å bruke gode personverninnstillinger som begrenser hvem som kan kontakte dem. Mange plattformer som Instagram og Tiktok har egne sikkerhetsmekanismer som begrenser eller forebygger privat chat med fremmede. Det kan for eksempel være lurt å sette kontoen til «privat»
 • Politiet har en egen side for å sende inn tips om seksuell utnyttelse av barn på internett . Du kan også chatte med Politiets nettpatruljer på Facebook eller Instagram og få råd og hjelp. Kontakt politiet på 02800, eller møt opp på nærmeste politistasjon. om det er kriminelle forhold du vil anmelde. På Slettmeg.no kan du få veiledning om sletting
 • Vær selv et godt forbilde på hva du selv deler i sosiale medier. Husk å spørre barna om lov før du deler bilder av dem

Råd til barn og unge

 • Det er helt greit å si nei, og husk at de fleste deler aldri nakenbilder. Si klart fra, blokkere eller la være å svare når noen spør etter et nakenbilde. Å mase om nakenbilder fra noen under 18 år kan faktisk være ulovlig.

Hvis du mottar uønskede nakenbilder fra andre, kan du bruke dette svaret som Politiet har laget (ta bilde og send):

Hvis du mottar spørsmål om sende nakenbilder til andre, kan du bruke dette svaret som Politiet har laget (ta bilde og send):

Bufdir har også en kampanje med svaralternativer som ligger i giffene på Instagram, Messenger og SnapChat under #ikkegreit

 • Hvis du ønsker å dele et intimt og personlig bilde av deg selv, tenk deg først godt om. Tenk over hva du ønsker å oppnå med å dele et nakenbilde. Vurder også hvordan motparten kommer til å reagere, eller hva vedkommende kan gjøre med bildet. Vurder om identiteten din skal være synlig. Vi anbefaler å ikke vise ansiktet
 • Husk at det er ulovlig:
  1. Å ha nakenbilder av noen under 18 år på mobilen sin hvis det er delt uten samtykke
  2. Å sende nakenbilder til noen som ikke har bedt om det
  3. Å dele nakenbilder av andre uten at de har sagt ja til det
 • Har du selv eller har andre delt et nakenbilde av deg, eller du har mottatt et nakenbilde og du er bekymret eller fortvilet og vet ikke hva du skal gjøre? Snakk med en voksen du stoler på! Det kan være forelder, lærer, helsesykepleier, sosiallærer på skolen, politiets nettpatrulje på Instagram eller Facebook (chatte for å få råd)
 • Her er god informasjon fra ung.no om hva du kan gjøre hvis noen har delt nakenbilder av deg

Du kan også chatte med Politiets nettpatruljer på Facebook eller Instagram og få råd og hjelp. Kontakt lokalt politi om det er kriminelle forhold du vil anmelde. På Slettmeg.no kan du få veiledning om sletting.

Du kan også chatte med voksne anonymt og gratis på snakkommobbing.no og korspahalsen.no.

 • Bruk også rapporterings- og blokkeringsmuligheter som finnes i spill og sosiale medier ved uønsket kontakt

Ressurser

For foreldre:

Medietilsynets foreldreguide om nakenbilder og porno

Tips politiet

For barn og unge:

Hallo! En ressurs for mellomtrinnet om deling av bilder

Du Bestemmer: Uønskede hendelser (mellomtrinnet)

Du Bestemmer: Uønskede hendelser (ungdomsskole og videregående skole)

EnSnap-deling av nakenbilder (ungdomsskole og videregående skole)

Ung.no sin informasjonsside for ungdom om nakenbilder

Delbart: Politiets ressurs til mellomtrinnet og ungdomsskolen om deling av nakenbilder

Tips politiet

Politiets nettpatruljer

Slettmeg.no – veiledninger for å få fjernet bilder fra nett

stopncii.org – internasjonal stiftelse som jobber for å få fjernet bilder fra nett

Dubestemmer.no – lær om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Forskning, rapporter og lenker

Barn og Medier, 2022 – nakenbilder

EU Kids Online

Straffeloven

Redd Barnas rapport med ungdommenes perspektiv om deling av nakenbilder

Barn som selger egenproduserte overgrepsbilder, rapport fra Kripos 2021 

Andre relevante saker på barnevakten.no:

https://www.barnevakten.no/nar-er-et-nakenbilde-ulovlig/

https://www.barnevakten.no/statistikk-om-barn-1/

https://www.barnevakten.no/nakenbilde-telefon-inndras/

https://www.barnevakten.no/apple-foreldrekontroll-varsler-om-nakenbilde/

https://www.barnevakten.no/bildedeling-startside/

https://www.barnevakten.no/barn-kan-fa-boter-for-a-dele-nakenbilder/

Foto: Sfio Cracho / Shutterstock.com (hovedbilde), Politiet, Bufdir

Artikkelen er også tilgjengelig som PDF.

(Artikkelen ble opprinnelig publisert 13. desember 2021 og er blitt oppdatert senere)