Søkeresultater

Youtube undersøkes for brudd på personvernet overfor barn

ICO er Storbritannias datatilsyn som kan gi bøter ved brudd på personvernregler. Tilsynet har startet en undersøkelse av Youtube. Det er nettstedet Tech Monitor (og mange andre) som melder dette. Det er privatpersonen Duncan McCann som har sendt inn klagen til ICO, han er for øvrig leder av organisasjonen 5Rights som arbeider for barns digitale

Barnevaktens høringssvar til personvernkommisjonens rapport

Personvernkommisjonen leverte sin rapport (NOU 2022:11) til regjeringen 26. september 2022. I dag, 10. februar 2023, er høringsfristen. Direktelenke til PDF av utredningen Her er Barnevaktens høringssvar Mye bra i utredningen som Barnevakten støtter! Den sier at personvern må være en menneskerettighet og offentlig sektor kan stimulere til personvernvennlige produkter. Den synliggjør en bekymring overfor

Barn kan lære om personvern og nettsikkerhet med gratis Minecraft-leksjoner

Minecraft er fortsatt veldig populært både på spillkonsoller og nettbrett til hjemmebruk, og i form av egen skoleversjon med Minecraft Education. I tillegg til fri fantasi, bygging og gjøremål som handler om å overleve i villmark, finnes det egne Minecraft-verdener som lærer barn og unge om forskjellige konsepter. Man kan undersøke kroppens anatomi, besøke Den

Personvern: Tenk

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.) Her er merknadene til ressursen: Ressursen Snakk får gult lys fordi den kan føre brukeren ut til andre nettsteder og man kjenner ikke nødvendigvis til personvernet der. Det hele kan løses ved å gi brukerne, hvis de er yngre

Personvern: Rollemodeller mot mobbing

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.) Her er merknadene til ressursen: Utgiveren Redd Barna samler inn kontakt-info/adresser når du bestiller/laster ned ressursen. Utgiveren Redd Barna har svart at ressursen ikke samler inn noen personopplysninger. Dato for utfylling av utgiverens selvrapportering: 9. desember 2022 Dato for

Personvern: Spillark

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.) Her er merknadene til ressursen: I denne ressursen kan man komme videre til andre ressurser eller andre nettsteder, det betyr at personvernet på disse stedene ikke nødvendigvis er sjekket av ressursen. Det hele kan løses ved å gi brukerne,

Barnevaktens pilotprosjekt om personvern

Norske skoler ber elevene bruke ulike apper og ressurser, en del av disse handler om nettvett. Barnevakten har samlet omtaler av norske nettvettressurser i en oversikt som kan sorteres på ulike måter slik at det blir enkelt for lærere å finne en passende film, quiz eller oppgave. Vi viser hva ressursene går ut på og hvor

Personvernskjema for nettvettressurser

Læringsressurser innen nettvett finnes i mange varianter, for eksempel video, app, nettside eller PDF. Enkelte slike ressurser samler inn personopplysninger. Foreldre og lærere skal med tiden kunne se i vår oversikt hva slags personopplysninger som en ressurs samler inn. Det vil hjelpe dem til å avgjøre om de skal ta ressursen i bruk eller ikke.

Personvernkommisjonens forslag til beskyttelse av barn

Den nye utredningen (NOU 2022:11) er på 242 sider med 140 anbefalinger og tiltak, og ble levert til regjeringen 26. september 2022. Direktelenke til PDF av utredningen Lederen av personvernkommisjonen, John Arne Moen, skriver dette om barn i forbindelse med overleveringen av NOUen (Barnevaktens utfetinger): «I samtale med elever i grunnskolen som vi har deltatt

Personvernet i skoleapper må løses med selvrapportering

Barn har personvernrettigheter enten de er elever der skolen har ansvaret eller de er hjemme der foreldrene har ansvaret. Det er kommunene som har ansvaret for elevenes personvern på skolen. Det er så vanskelig med personvern at stadig flere, blant annet lærerorganisasjoner, mener at hver enkelt kommune ikke klarer jobben alene og at staten må

Personvernbøter som gjelder barn

I mange land må apper, nettsteder, kommuner, skoler eller selskaper be om samtykke fra foreldrene dersom man skal samle inn personopplysninger til barn under 13 år. I Europa har vi GDPR-regler og i USA er det COPPA-regler. I Norge er det Datatilsynet som utsteder bøter eller irettesettelser. Oversikten nedenfor er ikke en fullstendig liste, men

Kommunene og skolene henger etter med personvern

Foreningen Kins jobber med datasikkerhet i norske kommuner. Nylig sendte foreningen innspill til personvernkommisjonen. Samtidig strammer EU inn og gir innbyggerne, og spesielt barn, flere digitale rettigheter. Hvordan blir de digitale skoleløsningene skrudd sammen om noen år?

Kommunene og skolene henger etter med personvern

Det er kommunene som eier skolene der barna dine går. Barnevakten har flere ganger skrevet om sviktende personvern i skolene. Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (Kins) har 300 norske kommuner som medlemmer. Kins sendte nylig innspill til personvernkommisjonen. Barnevakten har sett et sammendrag av innspillene, det gir tydelig beskjed om det er et stykke igjen før kommunene

Svikt i personvernet i norske skoler

Bouvet er et konsulentselskap som lager digitale løsninger for sine kunder. Selskapet har de siste månedene snakket med skoleledere, lærere og skoleeiere i syv kommuner samt aktører som KS, IKT Norge og Datatilsynet. I tillegg har man sett nærmere på en del av appene og verktøyene som lærere tipset hverandre om under koronaen. Bouvet-rapporten om

Nytt verktøy sjekker at lærere ivaretar elevenes personvern

Når skolene ble koronastengte 12. mars i fjor måtte elever og lærere gå over i en digital undervisning av uante dimensjoner. Blyanter og bøker ble over natten erstattet med digitale chatterom og læremidler, og lærere måtte finne løsninger på helt nye utfordringer for å gi elevene undervisningen de trengte. – Det dukket også opp nye

Sviktende personvern da kommuner innførte Googles skoleløsning

Datatilsynet retter pekefinger mot kommunene Bergen, Sandnes og Strand. Det betyr ikke at alle de andre kommunene i Norge har alt på stell ved sine skoleløsninger, for det er bare de tre kommunene som Datatilsynet har undersøkt etter at foreldre klaget dem inn. Skolene har som regel flere dataløsninger som veves inn i hverandre, man

Gi barna bedre personvern med ny Iphone-oppdatering

Med jevne mellomrom oppdaterer Apple operativsystemet til Iphone og Ipad. I tillegg til at man får bedre beskyttelse mot virus og sikkerhetshull, får man også tilgang til en rekke nye funksjoner. Med den nyeste Iphone og Ipad-oppdateringen får man blant annet bedre sikkerhet og personvern – noe Apple også har hatt fokus på tidligere. Sjekk hvilke

Klager på dårlig personvern i Tiktok

Det kinesiske selskapet bak den populære appen Tiktok fikk i 2019 en bot på 5,7 millioner dollar av amerikanske myndigheter og lovet å rydde opp ved å slette informasjonen som selskapet ulovlig hadde samlet inn om barna, slik som navn, e-postadresser og andre personlige opplysninger. Men opprydningen mangler, hevder organisasjonene som sendte inn klage i

Ny personvernlov til barnas beste

PERSONVERN: Visste du at det nå er 13 års aldersgrense for bruk av sosiale medier? Nye regler for behandling av personlige opplysninger styrker barn og voksnes rettigheter, men fører også med seg noen dilemmaer for foreldre.

Personvern

Personvernerklæring i Barnevakten Oppdatert 09.08.2018 Personvernerklæring Er du opptatt av hvordan dine personopplysninger blir ivaretatt av Barnevakten? Da har du kommet til rett sted! Nedenfor vil du kunne lese hvordan vi i Barnevakten håndterer personopplysninger, og gir deg informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Vi håper du finner det du leter etter her.

Hvordan skal foreldre forholde seg til den nye personvernloven?

Barneombudet og Medietilsynet tar altfor lett på skolebarnas liv i sosiale medier, sier Ane Dahl Torp i et intervju i Morgenbladet 8. juni. Dette etter hennes debattinnlegg i Aftenposten 5. juni, hvor hun etterlyser mer tydelighet om dette med 13-års grense i sosiale medier. Flere har engasjert seg i debatten, og Medietilsynets direktør Marit Velsand

Slik påvirkes barnet ditt av de nye personvernreglene

Datatilsynet definerer personvern som retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Det kan for eksempel dreie seg om opplysninger som adresse, epost og telefonnummer, eller et bilde der man kan bli identifisert. – Også informasjon om hvem man kommuniserer med, stedsplassering (bruk av mobilens GPS), innholdet i kommunikasjon med andre, logg

Slik tilpasser Momio seg de nye personvernreglene

(Artikkelen er fra 2018. Se en nyere omtale av appen her.) Momio er utviklet av danske Momio ApS, og er en blanding av spill og sosiale medier med barn mellom syv og tretten år som målgruppe. Etter innføringen av nye personvernregler i Europa, har Momio endret seg for å tilpasse seg barns bruk av sosiale

Personverndagen 2018: Hva ble sagt om barna?

Den internasjonale personverndagen er 28. januar. Det er en dag myndigheter og organisasjoner bruker til debatt om personvern. I år falt dagen på en lørdag, derfor var det først 30. januar at Teknologirådet og Datatilsynet inviterte til foredrag og paneldebatt. Tore Tennøe fra Teknologirådet og Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet holdt foredrag om de siste

Personvern i sosiale medier: Hva kan jeg dele?

(Artikkelen er fra 2017) Det kan være hyggelig å dele opplevelser med venner på sosiale medier. Men skal man dele bilder og video av andre på nett må man huske å få et samtykke fra den eller de man tar bilder av, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver hos Slettmeg.no. – Dersom man ønsker å dele

Oktober er personvernmåned

Seminaret ble arrangert 9. oktober, og innledet den andre uken i Nasjonal sikkerhetsmåned som har personvern og informasjonssikkerhet som tema. Se opptak fra seminaret her: Dine personopplysninger er gull verdt! Skolene er slett ikke best i klassen Datatilsynet har utført tilsyn i offentlig sektor, og det var ikke oppløftende, fortalte Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon under

Dette bør du vite om de nye personvernreglene

Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018 og gjelder for EU – og Norge. En uoffisiell oversettelse av den nye loven er på over 49 000 ord, så det er mye å sette seg inn for alle som samler inn opplysninger om deg og barna. Det gjelder for eksempel når et spill logger

Nye personvernregler styrker barns rettigheter på nett

Vi ser på dette som positivt, og den nye lovendringen vil styrke både voksne og barns rettigheter når det gjelder beskyttelse av personopplysninger, sier Laumann. Ifølge seniorrådgiveren trer loven i kraft 25. mai 2018. – En av de viktigste endringene er at det gis større ansvar til virksomheten for at passe på at de følger

Når andre foreldre bryter ditt barns personvern på nett

Noen foreldre sjekker gjennom barnas mobil for å følge med på hva de gjør på nett og for beskytte dem mot fare. Dette er et dilemma som berører flere parter enn bare i eget hjem, sier Petter Bae Brandtzæg. – Barn snakker sammen i grupper og andre barn har ikke gitt samtykke til at du

Tiktok-sjefen klarte ikke å overbevise kongressen om at appen er trygg

USA vurderer å forby appen Tiktok som 150 millioner amerikanere bruker. Politikerne mener at appen er avhengighetsskapende og at den sprer feilinformasjon og kinesisk propaganda og at den er skyld i flere dødsfall blant unge i USA.  Tiktok er allerede forbudt blant statsansatte i en rekke land fordi man anser appen som en sikkerhetsrisiko. En

Snapchat

ANMELDELSE: Snapchat er en app for å kommunisere med venner og i grupper med bilder, tekst og video som «fordufter» etter visning. I tillegg kan man se videoer og innhold fra brukere over hele verden. Les om gode råd og nyttige innstillinger i appen.

ChatGPT har muligheter, men er ikke alltid til å stole på

«Lag en argumenterende tekst om hvorfor mobilbruk er bra for ungdom». På bare noen sekunder produserer ChatGPT overraskende troverdig tekst basert på informasjon fra internett. – ChatGPT er en språkmodell som produserer tekst basert på enorme mengder med data. Den kan lage all slags tekst enten det er kreative tekster eller fagartikler. I tillegg oppleves

Ni skoler i Skottland drev ulovlig digital ansiktsgjenkjenning av elevene

Over 2500 elever ble i en kommune i Skottland tatt bilde av hver gang de skulle hente lunsj i skolekantinen. I det de passerte matdisken, ble det brukt kameraeer som gjenkjente hvem de var, systemet trakk deretter penger fra den enkeltes konto. Systemet var satt opp slik at en skoleansatt tok et stillbilde av den

Minecraft

ANMELDELSE: Kreativt byggespill gir barna muligheten til å lage alt det fantasien måtte se for seg. Her kan man bygge på egenhånd eller sammen med venner.

Norge har lavest aldersgrense for personopplysninger i Europa

Flertallet av landene i Europa har høyere aldersgrense for innsamling av personopplysninger enn Norge. Norske barn må være minst 13 år før appene kan samle inn personopplysninger. I Tyskland må barna være minst 16 år. I Norge kan appene i teorien be om samtykke fra foreldrene for å bryte aldersgrensen, det sier loven. Men i

Barnevaktens innspill til digitale rettigheter for barn

Bildet viser barne-, familie- og forbrukerminister Kjersti Toppe (SP) som holder et av sine innlegg på innspillsmøtet om barns forbrukervern i digitale medier. Hun sa at straks man bruker digitale medier, så anses man som en forbruker. Etter at Barnevakten deltok med muntlig innlegg i dette innspillsmøtet, sendte vi inn noen forslag skriftlig til Barne-

Høringssvar fra Barnevakten til Ytringsfrihetskommisjonens NOU

Ytringsfrihetskommisjonen leverte sin utredning  til regjeringen 15. august 2022. Høringsfristen var 16. februar 2023. Direktelenke til PDF av utredningen Her er Barnevaktens høringssvar Barnevaktens innspill til ytringsfrihetskommisjonens NOU Dette mener Barnevakten: Stiftelsen Barnevakten jobber for at barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere Visjonen er et målbilde som er svært aktuell i et

Barnevakten oppfordret barneministeren til å gi barna algoritmerettigheter

Statsråd Kjersti Toppe fikk med seg elleve innspill fra ulike foreninger, tilsyn og ombud fredag 17. februar 2023. Tonen i innspillene var at barn bør få flere rettigheter og at man bør påvirke de store tech-aktørene sterkere. Fra Barnevakten stilte Sjur Jansen (bildet over) som er redaktør for nettsidene. Barnevaktens budskap var at det er

TikTok

ANMELDELSE: Populær underholdningstjeneste gjør det enkelt å se og dele korte videosnutter med andre. Foreldre bør gjøre seg kjent med innstillinger i appen som kan gi barn større privatliv og redusere mengden skadelig innhold.

Slik manipuleres og overvåkes barn av spill og apper

De aller fleste gratisapper sporer aktivitetene til barna, sier Finn Myrstad som er fagdirektør i Forbrukerrådet. Kontaktlister, lokasjonsdata og annen informasjon som burde ha vært privat, blir samlet inn for at apptilbyderne skal tjene penger.  – Dette kan innebære informasjon som hentes ut av mobiltelefonen, eller fra selve bruken av appen. Blant annet kartlegges barnas

Porno

BASISSAK: Stadig flere unge ser porno, og noen ser dette for første gang i barneskolealder. Samtidig mener unge selv at de påvirkes av porno både på godt og vondt. Her kan du lese fakta og råd om dette emnet.

Forskningsprosjekter om barn og medier får 1,4 millioner i støtte

Det kom 39 søknader til Medietilsynet om tilskudd til medieforskning for 2023. Både forskere og masterstudenter søkte. 17 prosjekter ble innvilget. Fem av disse har en viss tilknytning til barn og unge: «Kjønnsstereotyper og transgressive spillkarakterer». 27.000 kroner. Prosjektet ledes av Ida Martine Skjerlie Gard. «Sosiale medier som læringsverktøy på videregående.» 27.000 kroner. Prosjektet ledes