Demp mobilmaset ved hjelp av en knapp

Med bare et tastetrykk kan man så lenge man ønsker dempe anrop, meldinger og varslinger fra diverse apper. Slik kan barn og unge gi seg selv små pauser i hverdagen fra mobilmaset.

Smarttelefonen gjør det lett å lytte til musikk, holde kontakt med venner og forbruke underholdning og læring. Men med et hav av apper som også varsler og krever oppmerksomhet til alle døgnets tider, kan mobiltelefonen bli et forstyrrende element.

I en undersøkelse blant 6000 barn i Vestfold og Telemark i alderen 10 – 13 år, forteller nesten 1 av 3 at de har brukt mobilen når de egentlig skulle ha sovet, og nesten 1 av 4 har holdt på med mobilen når de skulle ha gjort skolearbeid.

Andre ungdom kjenner på et krav om å måtte være tilgjengelige hele tiden. Og dersom de ikke svarer tidsnok på meldinger, kan de oppleve sosiale sanksjoner, for eksempel ved at andre blir lei seg eller sure fordi de føler seg ignorert, ifølge dybdeintervjuer med 16-åringer.

Mindre mobilmas med en knapp?

En teknisk løsning hjelper ikke på alle problemer. Men kanskje kan den bidra litt på veien.

Ved hjelp av foreldreinnstillinger (iOS/Android) kan man sette opp tidsplaner for når barnas mobil ikke skal brukes. I tillegg kan man muligens forskyve maset noe for de aller yngste ved å gi barna en «dumtelefon» eller klokke man kan ringe med, i stedet for en smarttelefon.

Samtidig kan det være fint å vite at det også finnes en «knapp» både på iPhone og Google-telefoner der man kan få øyeblikkelig pause fra anrop, meldinger og andre mobilvarslinger. Denne kan enkelt slås av og på etter behov, eller så kan man sette opp egne tidsplaner og detaljstyre pausene alt ettersom.

Dette kan være relevant i situasjoner som:

  • Når barn og unge skal sove
  • Når man gjør lekser
  • Om man ser på en film med familie eller venner
  • I skoletiden
  • Når man er på et sted hvor det skal være stille
  • Ved familiemåltider
  • Når man selv kjenner at man trenger en pause fra mobilen

For de yngste setter kanskje foreldrene opp innstillinger som styrer overnevnte via foreldreinnstillinger. Kanskje er dette konseptet mest beregnet for litt eldre barn eller ungdom som styrer mobiltiden selv. Eller for de som vil supplere styringen av tid i tillegg til foreldreinnstillingene.

På iPhone/iPad

Denne funksjonen heter på iPhone fokus. Og man trenger tilgang til operativsystemet iOS 15 eller iPadOS 15 eller senere for å bruke denne. Ved å slå på fokus dempes/avslås telefonanrop og varsler fra apper.

Man kan slå av og på fokus-funksjonen midlertidig eller lage en detaljert tidsplan dersom man ønsker det. I tillegg, kan man slippe gjennom anrop fra bestemte kontakter eller varslinger fra utvalgte apper for eksempel.

Midlertidig pause

For å slå på fokus, sveiper man(drar ned) fra toppen på høyreside på skjermen. Da dukker det opp en menylinje, og her kan man trykke på fokus for å slå denne funksjonen på eller av. Denne er da påslått helt til man slår den av igjen.

Om man ønsker å skreddersy litt mer, finner man flere innstillinger for fokus ved å gå inn på innstillinger og så velge fokus. Her kan man lage egne tidsplaner for når man skal sove, gå på skole og så videre.

Her er det bare fantasien og knotingen med detaljer som setter grenser. Eventuelt kan man kun forholde seg til den generelle innstillingen ikke forstyrr. Der kan man velge å tillate anrop fra bestemte kontakter eller favoritter om man ønsker det. Eller motsatt: rett og slett dempe anrop fra ønskede kontakter.

Videre finnes det en egen meny der man kan velge å dempe varsler fra apper, eller tillate at noen apper slipper gjennom. Her kan det jo hende at man ønsker varsler fra for eksempel meldinger, mobilbank, Vipps, skolekommunikasjon – eller hva det måtte være.

Hva om det er et nødstilfelle?

Husk å legge til «tillat varslinger fra» og velg kontakter som skal slippe gjennom, selv om fokus er påslått. Det er også mulig å bruke funksjonen tillatt gjentatte anrop. Dersom noen ringer en andre gang innen 3 minutter, slipper de gjennom.

Det samme gjelder for apper, velg tillat varslinger fra og så ønsket app. I tillegg er det mulig å huke av på tidskritiske varslinger for apper.

På Google-telefoner (Android)

Kjært barn har mange navn, og den samme funksjonen som er nevnt over, heter ikke forstyrr på Google-telefoner (Android). Ved å slå på ikke forstyrr dempes/avslås telefonanrop og varsler fra apper.

Man kan slå av og på ikke forstyrr-funksjonen midlertidig eller lage en detaljert tidsplan dersom man ønsker det. I tillegg, kan man slippe gjennom anrop fra bestemte kontakter eller varslinger fra utvalgte apper for eksempel.

Midlertidig pause

For å slå på ikke forstyrr, sveiper man(drar ned) fra toppen på høyreside på skjermen. Da dukker det opp en menylinje, og her kan man trykke på ikke forstyrr for å slå denne funksjonen på eller av. Denne er da påslått helt til man slår den av igjen.

Merk: fremgangsmåte kan varierer fra telefonprodusent.

Om man ønsker å skreddersy enda mer, finner man flere innstillinger for ikke forstyrr ved å gå inn på innstillinger og så velge varsler og ikke forstyrr. Her kan man lage egne tidsplaner for når man skal sove, gå på skole og så videre.

Her kan man justere mange ulike detaljer og grenser. Eventuelt kan man kun forholde seg til en generell innstilling. Og man kan velge å tillate anrop fra bestemte kontakter eller stjernemerkede kontakter om man ønsker det.

Videre finnes det en egen meny der man kan velge å dempe varsler fra apper, eller tillate at noen apper slipper gjennom. Her kan det jo hende at man ønsker varsler fra for eksempel meldinger, mobilbank, Vipps, skolekommunikasjon – eller hva det måtte være.

Og man kan lage egne kategorier for når man sover eller er på skolen, og så angi tidspunkt på dagen der ikke forstyrr slås på automatisk.

Hva om det er et nødstilfelle?

Husk å legge til «hvem kan forstyrre» og velg kontakter som skal slippe gjennom, selv om ikke forstyrr er påslått. Det er også mulig å bruke funksjonen tillatt gjentatte anrop. Dersom noen ringer en andre gang innen 15 minutter, slipper de gjennom.

Det samme gjelder for apper, velg apper som kan forstyrre og så ønsket app.

Les også