Foto: Shutterstock.com

Kildesortering på nett

Mer enn noen gang utsettes barn og unge for et enormt fokus på kropp og utseende fra markedskrefter og medier, og mer enn noen gang er kritisk medieforståelse en viktig ferdighet.

Foto: Studio 1 fotografene
Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten.

Om barn, markedskrefter og selvbilde

Fra tid til annen dukker det opp debatter om influensere og deres ansvar i forhold til påvirkning av sine følgere, som i stor grad er våre barn og unge. Det har vært viktige debatter om etiske retningslinjer, og det er nå på plass strengere retningslinjer for merking av sponset innhold. 

Youtube er den plassen hvor de fleste barn og unge kanskje bruker mest tid. Youtube har mye bra, men også mye innhold som handler om utseende. Et raskt søk på «makeup» ga meg kilometervis med sminkevideoer, og i tillegg er det masse reklame. For om lag ett år siden fikk vi Youtube Premium, der vi mot betaling kan slippe reklamen på Youtube, og fra og med januar 2019 må videoer som legges på Youtube merkes med en aldersgrense. 

Vi må hjelpe barn og unge med å sortere budskap, forstå markedskrefter og styrke selvbildet

Sosiale medier har mye reklame, og alle som vil påvirke barn og unge har mange muligheter via influenseres profiler og direkte reklame i sosiale medier. Det er i den sammenheng verdt å merke seg at Snapchat ble nominert til verstingprisen 2018 av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Dette er en årlig gullbarbiekåring som er en pris til den aktøren som er best på å få barn og unge til å føle seg verst, og de nominerte stemmes frem av ungdommer i Norge.

Ja, det er ekstremt mye fokus på kropp og utseende, men det er også en del viktige grep som gjøres med reguleringer, merkingssystemer, prisutdelinger og muligheter for å velge vekk reklame. 

Et godt selvbilde er den beste vaksinen

Men dette er ikke nok! Som omsorgspersoner og foreldre må vi hjelpe barn og unge med å sortere kilder og budskap, vi må realitetsorientere dem og forklare industrien og markedskreftene for dem, og mer enn noe annet er det viktig at vi styrker barn og unges selvbilde! Trygge barn er vanskeligere å påvirke.

Alle barn fortjener en god og trygg oppvekst, men ikke alle barn har rammene rundt seg hvor dette er mulig. At barn og unge tenker positivt om seg selv, og at de har et godt og sunt selvbilde, er en avgjørende ballast på nett, der de hele døgnet har utfordrende oppgaver som handler om kildesortering – både hvem man skal lytte til og hvilke budskap man skal lytte til.

Vær litt ekstra tilstede for barn og unge

Her har vi en jobb å gjøre, både som foreldre overfor egne barn, men også som voksne som kan være litt ekstra tilstede og viktige for de barn og unge som av ulike grunner mangler de trygge rammene og gode forbildene. Det er disse barna som kanskje også mest av alt blir påvirket til «å satse alt på kroppen». Ikke fordi de nødvendigvis mener det er en løsning på problemene, men fordi det andre i livet ikke funker og på nettet blir de lovet lykke og gode resultater. De blir lette ofre for markedskreftene, og de blir et produkt av sin tid. Noen av de ender selv opp med å bli influensere som «ser bra ut», tjener masse penger,  men som lever i en boble, gir dårlige råd og strever videre under fasaden. 

Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen fulgte 1000 ungdommer i Hordaland fra de var 13 år til de fylte 30 år. Forskningen viser tydelig at de som hadde gode venne- og familieforhold i oppveksten har jevnt over et bedre kroppsbilde enn de som ikke har slike nære relasjoner, og det holdt seg stabilt gjennom hele perioden det ble forsket på. 

Vennskap, kjærlighet og trygghet er viktige verdier for alle mennesker. Samtidig som at markedskreftene og mediene i mye større grad må ansvarliggjøres og reguleres, så må vi alle jobbe for at de som vokser opp er glad i seg selv og at de klarer å ta smarte valg i jungelen av stemmer som vil påvirke dem.

Noen råd om utseendepress og selvfølelse

Forbilder

  • Som foreldre og voksne bør vi først og fremst selv være gode forbilder. Vi må være bevisst hvordan vi snakker om oss selv og andre foran barna. Ha fokus på helse fremfor utseende, og på trening og kosthold for å være frisk og sunn, og ikke for å bygge kropp eller slanke seg

Snakk med barn og unge

  • Hjelp barn og unge til å fokusere mindre på utseende og mer på andre egenskaper, og til å verdsette seg selv og andre i et bredere perspektiv
  • Lær barna å være kritiske til medias kroppsideal. Gi dem en virkelighetsorientering og snakk om hvordan industrien virker; at influensere, youtubere og bloggere tjener penger på å påvirke barn og unge, og at de fleste som har noe å selge til dem bruker influensere som liksom snakker fra sitt hjerte og direkte til følgernes hjerter
  • Realitetsorienter barn og unge og snakk om retusjering. De trenger å vite at nesten alle bilder og filmer i reklame og i poster til influensere er retusjerte og «lyver» om virkeligheten, og at dette lett skaper uoppnåelige kroppsidealer
  • Hjelp barn og unge til å bli både kilde- og budskapskritiske. Om mulig, påvirk dem til å reflektere over hvem de velger å følge, og at vedkommende har «noe bra å melde»
  • Følg gjerne de samme bloggere og influensere som barna følger. Det gir mulighet for mange gode og viktige samtaler

Anbefalte ressurser:

Les også

Bli medlem av Barnevakten