Foto: Shutterstock / Iryna Inshyna. Bildet viser ei jente i klasserommet, hun holder en mobil.

Vanlig at elevene ikke får bruke telefon på skolen

Barnevakten får nå og da spørsmål om mobilbruk i skolen, fra foreldre og FAU, om hva som fungerer eller ikke. Ballen ble denne gangen sendt videre til en stor gruppe lærere på Facebook.

Denne runden med lærerne i en stor Facebook-gruppe forteller at skolene har i hovedsak to løsninger:
a) Mobilene skal ligge avslått i sekken.
b) Mobilene låses inn i et skap.

Det var ingen av lærerne som fortalte at det var lov å bruke telefoner i klasserommet.

Her er noen av poengene som ble delt i 39 kommentarer i gruppen:

På en barneskole skal elevene helst ikke ha med telefoner, men det er lov å ha telefonen avslått i sekken. I timene bruker elevene nettbrett.

En annen skole har en praksis der elevene må levere inn sin mobil på starten av dagen, og så blir den utlevert ved dagens slutt.

En lærer forteller at tidligere ble alle mobilene samlet inn i starten av hver skoletime, dette for å unngå at elever brukte mobilene til å filme i klasserommet. Nå har skolen sluttet med å samle inn, og dermed føles det mer utrygt. Samme lærer etterlyser at foreldrene griper mer inn dersom eleven misbruker telefonen på skolen og får anmerkning.

På en ungdomsskole samles alle telefonene inn og låses i et skap for hele dagen. Telefonene brukes bare en sjelden gang i undervisningen når elevene skal filme noe. Dette fungerer bra, sier læreren, for elevene er mer sosiale i friminuttene. Samme lærer har for øvrig opplevd at enkelte elever har med to telefoner og leverer kun inn den ene.

Løsningen med å samle inn telefonene får mange likes av lærerne i denne Facebook-gruppen. En lærer sier det er flott å bli kvitt forstyrrelsene fra mobilene i undervisningen.

Det er ikke bare den enkelte skole som kan bestemme mobilregler, en lærer forteller at det var kommunen som bestemte at skolene skal bruke mobilhotell, altså at telefonene låses inn i skap hver dag.

Når telefonene samles inn, kan ikke lenger foreldrene sende meldinger til barna under skoledagen. Meldinger må i tilfelle leses når telefonen slås på når eleven skal gå hjem. Er det noe viktig som foreldrene vil fortelle barna i løpet av skoledagen, må det skje via læreren eller kontoret.

Flere lærere forteller at behovet for mobiltelefon i undervisningen er blitt mindre fordi alle elevene har nå egen skolemaskin.

En lærer påpeker at ifølge opplæringsloven paragraf 2-15 skal undervisningen være gratis, så man kan ikke ta utgangspunkt i at elever skal ha med mobiltelefon til bruk i undervisningen.

På en barneskole var det elever som tok bilder av andre elever i sårbare situasjoner. Andre brukte telefonene til å ringe med i timene. Dermed ble det strammet inn og alle må levere inn telefonene ved skolens start. På denne skolen samler de inn også digitale klokker og spillkonsoller.

På en annen skole har de en regel om at smartklokker skal være skrudd av i skoletiden.

Samtalen med lærerne i Facebook-gruppen kan ikke telle som statistikk, men inntrykket er at det er ganske vanlig at elevene i grunnskolen enten må ha mobilen i sekken gjennom skoledagen, eller at de samles inn i mobilskap ved starten av dagen og deles ut på slutten. Det forhindrer forstyrrelser i undervisningen og hindrer at de bruker telefonene til å mobbe hverandre i skoletiden. Flere lærere peker også på at elevene er mer sosiale i friminuttene uten mobil.

NRK foretok en undersøkelse i 2019, den viste at 4 av 5 skoler har mobilforbud.

Tidligere artikler om bruk av mobiltelefoner i skolen:

2019:

Hvordan bruke mobiltelefon i undervisningen?

2017:

Elevenes syn på mobilregler på ungdomsskolen

Hva er vanlige mobilregler på ungdomsskolen?

Les også:

Åtte tips for å gjøre mobilen mindre masete

Politiet kan inndra barns telefoner

Barnas telefoner kan benyttes til spionering

8 av 10 elever har nå egen skolemaskin