Foto Shutterstock. Bildet viser ei jente som tar seflie.

Politiet har undervisningsmateriell om deling av nakenbilder

Hva er greit å dele av bilder? Politiet har en undervisningsressurs som kalles "Delbart?". Den er til hjelp for lærere eller andre som skal undervise eller holde foredrag om bildedeling.

Politiet har besøkt ungdomsskoler siden 2019 med informasjon om hva slags bilder det er lov å dele. Undervisningsopplegget «Delbart?» passer for ungdom i alderen 13-16 år og deres foreldre og foresatte. Nå har politiet laget et undervisningsopplegg som lærere kan benytte i mellomtrinnet (5.-7.-trinn).

I undervisningsopplegget for mellomtrinnet er det mindre fokus på hva som er straffbart, og man har lagt til rette for at andre enn politiet kan undervise. Både lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og utekontakter har nå tilgang til politiets undervisningsmateriell.

Politiet skriver på sine nettsider: «Politiet har sett mange saker der ungdom sender et nakenbilde til noen de stoler på, men at bildet likevel spres videre. Det legges nå til rette for at barn ned i tiårsalderen lærer om dette.»

Politiet har også laget bilder og GIF-er som kan barn og unge kan svare med når de får uønskede nakenbilder og henvendelser.
Mer informasjon om delbart-videoene finner du her.

Skal du holde foredrag eller en skoletime om dette, er det viktig å lese politiets lærerveiledning.

Les også