Foreldregruppe kritisk til kunstig intelligens i Osloskolen

Oslo kommune ruller nå ut en betalt versjon av kunstig intelligens på en rekke skoler. Forfatter og medieviter Maja Lunde er bekymret når dette skjer uten forskning, etiske refleksjoner og nedre aldersgrense.

Aldersgrensen for kunstig intelligens er normalt 18 år

Skal du bruke kunstig intelligens gratis, må du som regel være 18 år ifølge vilkårene fra selskapene som leverer kunstig intelligens. Aldersvilkåret kan forsvinne dersom et selskap leier inn kunstig intelligens mot betaling og tilbyr den via sitt eget nettsted. Da er det selskapet som kan bestemme aldersgrensen, for da er det selskapet som har ansvaret for bruken.

Oslo kommune har kjøpt inn lisenser fra Microsoft Azure OpenAI, det er uklart hva som er aldersgrensen der og hva som står i vilkårene.

Randabergskolen innførte samme løsning som Oslo kommune for en tid tilbake.

Barnevakten har flere ganger skrevet at foreldre kan spørre sin lokale skole om hvorfor en tjeneste som normalt har aldersgrense 18 år, tilbys til mye yngre elever. Leverandørene av de kunstige intelligensene skriver selv at tjenestene er risikable.

Også Googles kunstige intelligens Bard har aldersgrense 18 år. (Den heter nå Gemini.)

Utdanningsdirektoratet har slått fast at skolene må følge aldersvilkårene i apper. Skoler kan altså ikke be elevene benytte gratisversjonen av ChatGPT og Gemini.

Det hører med til bildet at kunstig intelligens i noen situasjoner kan være tryggere å benytte enn gammeldags Google-søk, for kunstig intelligens kommer ofte med advarsler hvis noe kan tenkes å være farlig.

Betalversjonen av for eksempel ChatGPT samler ikke inn personopplysninger slik gratisversjonen gjør. I gratisversjonen vil dine spørsmål bli brukt til videre opplæring av ChatGPT.

Maja Lunde: Ungene våre skal ikke være forsøkskaniner
Foto: Oda Berby
Maja Lunde er forfatter og medieviter. Hun er også en av initiativtakerne til Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen».  Foto: Oda Berby.

– Jeg er dypt bekymret over at KI i all hast er rullet ut blant Osloskolens 92.000 elever. Uten forskning som sier at det gir bedre læring. Uten etiske refleksjoner knyttet til at datagrunnlaget er stjålne tekster og at tjenesten mildt sagt ikke er bærekraftig. Uten nedre aldersgrense, slik at små barn, som ikke har nubbesjans til å forstå at de kommuniserer med en tekstgenerator, kan bruke verktøyet, skriver forfatter og medieviter Maja Lunde i Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen».

I denne Facebook-gruppen er det mange som er kritiske til at Oslo kommune har innført kunstig intelligens på skolene.

Maja Lunde stiller flere spørsmål, blant annet om hvem har besluttet at Osloskolen skal ta i bruk kunstig intelligens. Har politisk ledelse og lærere vært involvert?

Barnevakten har stilt Oslo kommune to spørsmål:

– Kunstig intelligens har normalt aldersgrense 18 år. Hva har kommunen gjort for å tilpasse tjenesten slik at den blir trygg for barn?

– Den åpne ChatGPT-tjenesten har aldersgrense fordi tjenesten samler personopplysninger. Osloskolen har derimot en egen Chatbot, som er et alternativ til de kommersielle tjenestene som allerede finnes. I motsetning til den åpne ChatGPT-tjenesten, så lagrer ikke Osloskolens tjeneste personopplysninger, og er et sikkert og trygt alternativ, svarer Trond Ingebretsen som er divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Hvorfor hastet det å innføre kunstig intelligens?

– ChatGPT kom for et år siden, og vi vet at mange av elevene våre allerede bruker det. Det vi nå innfører er en personsikker variant, som gjør at våre elever og ansatte kan bruke KI på en trygg måte.

Her er Osloskolens kjøreregler for elevenes bruk av kunstig intelligens

Oppdatering 13. februar: I følge Julie Remen Midtgarden, skolebyråd i Oslo (H), er det 24 skoler i Oslo som starter med kunstig intelligens, deriblant ungdomsskoler. Dette ble opplyst i programmet Debatten i NRK TV. Det er altså ikke slik at samtlige skoler, med 92.000 elever, starter opp med kunstog intelligens, slik inntrykket var i starten.

Det er Aftenposten som meldte at Osloskolen nå gir elevene tilgang til kunstig intelligens, slik andre medier i fjor varslet at kommunen hadde planer om.

Oppdatering 23. mars: Oslo kommune har kjøpt inn lisenser fra Microsoft Azure OpenAI, ikke ChatGPT, så langt Barnevakten forstår. I artikkelen sto det opprinnelig ChatGPT. Barnevakten forsøker å finne ut om Microsoft Azure OpenAI inneholder ChatGPT eller kun GPT.

(Illustrasjonsbilde øverst: Grorud barneskole i Oslo, foto: Sjur Jansen.)

Denne artikkelen ble publisert 6. februar og ble oppdatert 7. februar med svar fra kommunen og 13. februar med opplysninger som ble gitt i Debatten på NRK 8. februar.

Les også