Kunstig intelligens er løs kanon i nyhetene

800 journalister jobbet med nyheter for Microsofts eget nettsted MSN. Nå er det knapt noen journalister igjen, for nyhetene hentes inn av kunstig intelligens. Det betyr at det er mindre faktasjekk og kildekritikk. Hvor ser barnet ditt nyheter?

Kunstig intelligens er den nye redaktøren

Barn og unge ser gjerne nyheter i sosiale medier som ikke er redaktørstyrte. Det er neppe mange – unge eller voksne – som har tid eller ork til å utføre kildekritikk i slike kanaler. I tillegg til sosiale medier finnes nettsteder som fremstår som redaktørstyrte, men som helt eller delvis har en AI som sitter ved redaktørroret.

Kvittet seg med alle journalistene

MSN ligger på 51. plass av verdens mest besøkte nettsteder og er dermed oftere besøkt enn for eksempel nyhetskanalene CNN og BBC. Grunnen til de store besøkstallene for MSN er at nettstedet ligger installert som oppstartside på alle Microsoft datamaskiner.

I 2020 fikk flere hundre journalister i MSN beskjed om at de mistet jobben, for AI skulle ta over.

Men når kunstig intelligens sitter som redaktør, da kan falske nyheter slippe gjennom, hevder CNN i en omtale av konkurrenten MSN.

AI-redaktør uten etisk vett

Microsoft har avtale med ulike nyhetsleverandører som selskapet henter stoff fra og som vises frem på MSN. En av avisene som leverer nyheter til MSN, er The Guardian.

MSN er utstyrt med AI som velger ut nyheter fra leverandørene. I tillegg produserer AI-en spørreundersøkelser basert på hva som står i nyhetene. Dette gjøres ganske sikkert for å engasjere leserne i noe artig som kan gi flere klikk. Problemet er at AI-en ikke har etisk vett.

En nyhet gjaldt en kvinne som lå død i et basseng. Da lagde AI-en denne spørreundersøkelsen (se bildet øverst):

Hva tror du er grunnen til at kvinnen døde?

  • Mord
  • Ulykke
  • Selvmord

Nyheten om kvinnen som døde, var hentet fra avisen The Guardian, men spørreundersøkelsen var noe som Microsofts AI hadde funnet på selv. Sjefen i The Guardian uttalte etterpå at først og fremst er en slik spørreundersøkelse svært ubehagelig for de etterlatte, men i tillegg ødelegger den også ryktet til The Guardian, for leserne tror at det er The Guardian som har laget den.

Høyrevridd eller venstrevridd

Selv om en nyhetskanal er redaktørstyrt, er ikke det en garanti for at kanalen er opptatt av å være så objektiv som mulig. Det kan hende kanalen har en agenda. Eller det kan hende at journalistene er så preget av den kulturen de har vokst opp i at nyhetsdekningen blir farget av det.

Derfor kan det være en idé at man følger med på flere redaktørstyrte nyhetskanaler, fra innland og utland, for å få en bredde i dekningen av nyheter.

Men hvordan oppmuntre både unge og voksne til bredde i nyhetsdekningen når man blir hektet på å se superkorte innslag i sosiale medier?

De yngste barna bør slippe å se nyheter med fæle innslag, det gjelder både redaktørstyrte kanaler og sosiale medier (se lenker med tips nedenfor). De eldre barna kan du forsøke å motivere til å følge med på flere redaktørstyrte kanaler. Sett deg ned med barna og snakk om nyheter og hvilke kanaler som barna følger med på. Husk at det finnes også nyhetskanaler som er laget for barn, for eksempel Aftenposten Junior og NRK Supernytt.

Les også