Foto: Shutterstock. Bildet viser to elever med datamaskiner og en lærer som peker på skjermen.

Nettvett i skolen – tips til lærere og foreldre

Les om digitale skoleløsninger, nettfilter og grep som gjør det digitale skolelivet tryggere.

Nedenfor har vi samlet en del nettvettartikler med informasjon og råd som passer ved inngangen til et nytt skoleår. Artiklene henvender seg først og fremst til foreldre, men er også nyttige for lærere. Husk også at vi tilbyr kurs for lærere, se lenger ned.

Nettvett i skolen – hva bør foreldre gjøre? Vi gir ideer til hvordan foreldre kan påvirke skole og egne barn slik at det digitale skolelivet blir tryggere. Skolechat. Valg av passord. Nettfilter. Og så videre.

Repeter nettvett ved nytt skoleår I denne artikkelen oppfordrer vi til at foreldre benytter høsten til å repetere nettvett-tips for barna. Tipsene passer like bra hjemme som på skolen, så lærere kan gjerne dele disse rådene med elevene.

Hva har foreldre rett til å bestemme i den digitale skolen? Dette er en litt tyngre artikkel hvor vi ikke har alle svarene. Men vi viser en del eksempler på områder der skolen har plikt til å spørre foreldrene om samtykke.

Startside om skoleløsninger Her får foreldre en introduksjon til skolenes datasystemer som elevene må logge seg på. Vi viser også lenker til en rekke artikler som forteller mer som digitale skoleløsninger. Er du lærer, kan du lese artiklene i denne listen og forberede deg på alt som foreldre kanskje vil spørre om.

Startside om nettfilter Skolene er pliktige til å hindre at elevene ser skadelige innslag på skolemaskinene. Dersom skolen mangler filter, kan det hende foreldre vil ta det opp med deg som er lærer, derfor er det greit å være forberedt. Vi gir foreldre en introduksjon om filtre og viser lenker til flere artikler om dette.

Stavanger har gitt elevene skjermfilter Stavanger hadde ikke nettfilter på skolene i 2020, men har installert filter i 2021. FAU er ikke helt fornøyd og etterlyser en hvitliste.

La Barnevakten besøke skolen Inviter gjerne Barnevakten til å holde nettvettforedrag for elever og foreldre. Vi kan komme til skolen eller møte dere digitalt.

Lærerkurs om digital dømmekraft og nettvett Fra høsten 2021 tilbyr Barnevakten nettvettkurs for lærere slik at lærere øker kompetansen før de selv skal undervise elever om nettvett.

Er foreldrene bekymret for at barna skal dele nakenbilder? Sjekk vår startside om nakenbilder. Den viser hvor mange som deler eller mottar nakenbilder, og hva barn kan svare hvis de opplever press.

Regler for deling av bilder At man må be om samtykke før man deler bilder av andre, er noe som begynner å sitte i ryggmargen til barn. Ta gjerne likevel en kikk på vår startside om deling av bilder og filmer, det ligger en del artikler der som går dypere. Eller les om reglene som skoler og barnehager må følge ved bildedeling.

Undervisningsressurser om nettvett Barnevaktens skoleportal viser de aller fleste norske undervisningsressurser innen nettvett. Portalen gjør det enkelt for lærere og foreldre og finne en passende ressurs. Du kan også benytte Barnevaktens egen Hallo!-serie med nettvettvideoer.

Digital oppstart Hvordan kan lærere og foreldre til de yngste skolebarna bidra til en god start og et godt samarbeid på nettvett-praten med barna? Les om foredraget «Digital oppstart».

(Hovedbilde: Shutterstock / Goodluz)