Foto: Shutterstock / Sasha Matbon. Bildet viser en person som er fortvilet ved siden av en datamaskin.

Fjerner nakenbilder av mindreårige fra sosiale medier

Er et nakenbilde eller en nakenfilm av et barn eller tenåring blitt spredd i sosiale medier? Du kan varsle nettstedet Take It Down som har avtale med flere av de store appene som da vil fjerne bildene.

Seksualiserte filmer og nakenbilder av barn og unge kan oppstå ved at:

  • tenåringen utforsker sin seksualitet og deler bildet frivillig med en venn.
  • overgripere filmer barnet via skjermen ved hjelp manipulering eller trusler.
  • enkelte ungdommer blir fristet av god betaling.

Plutselig er nakenbilder og filmer spredd på internett og det blir en voldsom belastning for den som er filmet. Hva kan man gjøre?

Take It Down fjerner nakenbilder og nakenfilmer

Nettstedet Takeitdown har avtaler med blant annet Instagram, Facebook, Tiktok og Snapchat om å fjerne nakenbilder nakenfilmer av personer under 18 år. De har også avtale med pornogiganten Pornhub som i 2020 måtte slette 10 millioner filmer etter kraftig press for spredning av overgrepsvideoer.

Når du sier i fra til Take It Down, kan de varsle videre til de appene og nettstedene som de har avtale med. Da vil tjenestetilbyderne gjøre det de kan for å finne bildene og fjerne dem.

Man er anonym når man tar kontakt med Takeitdown, dere behøver ikke legge igjen navn og adresse.

Take It Down tar ikke kopi av nakenbildene i dette arbeidet. Hvordan kan da Take It Down vite hvilke bilder som skal fjernes? Du må la Take It Down «skanne» de aktuelle nakenbildene på din maskin,  så lages en teknisk søkekode som Take It Down sender videre til appene.

Bilder består av mange små prikker (pixler) som er plassert på nøyaktige plasser. Ved å skanne et bilde kan man lage et slags matematisk fingeravtrykk av bildet, uten at man har tatt kopi av bildet. Det er ikke mulig å bruke bildets fingeravtrykk til å gjenskape bildet, men man kan bruke fingeravtrykket til å oppdage om det finnes kopier av bildet andre steder. Vi har tidligere skrevet om denne teknikken.

Dere må altså la Take It Down skanne originalbildene, opp til ti stykker, på den enheten der bildene finnes, for eksempel telefonen til barnet. Du skal ikke laste ned kopi fra andre og la Take It Down skanne disse. Hvis det ikke lar seg gjøre å la Take It Down få tilgang til bildene på originalenheten, kan du kontakte cybertipline.org for hjelp.

Kan slette også filmer

Antagelig bruker Take It Down en lignende teknikk for å kunne lage et slags digitalt fingeravtrykk fra også filmer uten å kopiere selve filmen. De skriver i alle fall på nettsidene sine at både bilder og filmer bør ligge på den enheten (for eksempel telefonen) hvor filene originalt ble lagret. Dersom bildene ligger på en annen enhet, kan dere likevel få hjelp.

Tjenesten sørger ikke for at bildene og filmene fjernes fra hele internett, kun fra de appene og nettstedene som Take It Down har avtale med. Det kan lønne seg å være raskt ute med en henvendelse, for kanskje bildene kun er spredd i noen sosiale medier og ennå ikke har blitt spredd videre

Man behøver ikke bo i USA for å få hjelp av Take It Down-tjenesten, også nordmenn kan få hjelp. Man kan også være over 18 år, men bildene må være tatt når man var under 18 år.

Take It Down er en tjeneste som leveres av National Center for Missing & Exploited Children. Men Take It Down er slett ikke perfekt, det kan du lese om her.

Nakenbilder av barn er forbudt

Nakenbilder og filmer av barn under 18 år ulovlig å ta, oppbevare eller dele. Det er et unntak i loven: «Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» (§ 311). Men samtykket kan trekkes tilbake, og da er bildet ulovlig.

Også barn kan straffes

I Norge er kriminell lavalder 15 år. Det betyr at barn over 14 år kan straffes dersom de deler et nakenbilde av en venn uten å ha fått samtykke. Det er ikke vanlig at barn straffes for dette, men Barnevakten har funnet noen eksempler på at barn over den kriminelle lavalder har måttet ut med bøter på flere tusen kroner. Politiet kan også beslaglegge telefonen.

10 TIPS TIL HVORDAN FJERNE NAKENBILDER

FØR BILDENE SPRES:

1) Vær positivt interessert i barnets digitale liv jevnlig, altså før det eventuelt skjer noe negativt. Barnet bør være trygg på å kunne henvende seg til deg som er foresatt. Terskelen er lavere for å ta kontakt med deg dersom dere ofte snakker om barnets digitale liv og du kanskje også spiller med barnet.

2) Snakk med tenåringene om risikoen for at nakenbilder kan spres og at man bør være forsiktig.

Fortell barna at de kan bli:

  • Manipulert av venner fra spill og nettet ellers. Dette kalles grooming.
  • Lokket til å kle av seg på skjermen eller dele nakenbilder mot å motta penger, gratis konsertbilletter eller fordeler i spill.
  • Truet til å sende stadig grovere bilder. Trusselen er at de mindre grove nakenbildene vil bli bli delt med tenåringens familie og venner.

I slike tilfeller er det viktig å tørre å si fra til noen man stoler på og ta skjermbevis slik at overgripere kan bli stanset av politiet.

Enkelte tenåringer deler nakenbilder for de blir fristet av god betaling.

Barn kan også utforske sin seksualitet og kan sende nakenbilder til en venn eller kjæreste uten at det er manipulering eller trusler innbakt. Men så kan det oppstå uvennskap senere og bildene spres. Eller kanskje en tredje venn tyvlåner telefonen og deler bildene.

3) Fortell at det slett ikke er vanlig at barn deler nakenbilder, kun ett av ti barn i alderen 13-16 år har delt nakenbilde. Hvis noen begynner å mase om å få nakenbilde og sier at «alle deler», så er ikke det sant.

Her er forslag barnet kan svare dersom det opplever mas om å sende nakenbilde.

ETTER AT BILDENE SPRES:

4) Samarbeid med barnet. På den ene siden er det viktig å handle raskt slik at bildene blir slettet i de første leddene før de sprer seg videre. På den annen side kan barnet bli fortvilet dersom foreldrene raskt kobler inn både politi, skole og andre foreldre og mister all innflytelse på hvilke tiltak som utføres. Bruk skjønn.

5) Vet dere hvem som har spredd bildene? Vurder om vedkommende, som kanskje er en skolevenn eller eks-kjæreste, kan ha samvittighet til å angre og deretter hjelpe dere å stanse spredningen. Man kan nevne for vedkommende at også barn fra og med femten år kan få bøter ved deling av nakenbilder. Voksne kan få opp til to års fengsel.

6) Er bildene oppstått ved overgrep, kan dere ha rett til gratis bistandsadvokat.

7) Kontakt appene og nettstedene som dere vet at bildene er spredd på og rapporter inn at vedkommende har brutt reglene for bruk av appen.

8)  Få proff hjelp: Send inn anonymt skjema hos Takeitdown.

9) Kontakt Slettmeg.

10) Kontakt politiet.

Her er mer informasjon om nakenbilder. Flere artikler her.

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / Sasha Matbon.)