Foto: Barnevakten

Video for barn om kildekritikk og falske nyheter

Denne videoen om kildekritikk passer for elever i 4.-7. trinn. Barnevakten har også laget Kahoot og oppgaveark. Gavepakke til lærere og foreldre.

Vis Ressurser