Foto: Shutterstock

Klaget Googles skoleløsning inn for Datatilsynet

Hva skjer med metafilene? Dette er et av mange spørsmål fra Diana C. Turcu i Bergen som ikke vil at datteren skal bruke skoleløsningen fra Google.

Dataløsningen fra Google brukes av mange skoler i Norge. Elevene bruker Google-apper for å skrive og regne eller sjekke noe på internett, og alle filer og kommunikasjon lagres i Googles sky. Barna kan logge seg inn både på skolen og hjemme. I skoleløsningen lover Google å ikke lage profiler av barna slik selskapet gjør ellers med oss alle.

Men holder Google sine løfter? I USA har staten New Mexico gått til søksmål mot Google, man mener at selskapet har overvåket lærere, elever og familier ulovlig via skoleløsningen G-suite.

Datatilsynet skal sjekke om det er lovlig med Google i skolen

Her hjemme i Norge har tre foreldre sendt klage til Datatilsynet om Googles skoleløsning. En av dem er Diana C. Turcu. Tilsynet har svart med at det skal undersøke om Googles løsning er lovlig.

Barnevakten har fått spørsmål fra foreldre om skoleløsningene er trygge eller om de egentlig lekker personopplysninger. Kommunene på sin side legger til rette for digitalisering av skolen, læreplanene forplikter skolene til å la eleven øve seg i det digitale livet. Men det betyr ikke at enhver dataløsning på skolene er OK.

Det finnes svært billige dataløsninger fra giganter som Google, Microsoft og Apple, det er fristende for skolene å hoppe på noe som er nærmest gratis og som inneholder mange gode funksjoner.

Diana C. Turcu.

Barnevakten stilte Diana C. Turcu noen spørsmål:

– Hvilken informasjon fikk du da skolen innførte Googles skoleløsning?

– Vi ble ikke informert på forhånd. Det ble laget en Google skolekonto til datteren vår uten å be oss om samtykke.

– Fikk du noen valg å ta stilling til i skoleløsningen?

– Nei, ikke i begynnelsen. Men etter vi har klaget på det, har datteren vår fått mulighet til å levere leksene på en USB-pinne.

– Hvilke valg ønsker du å kunne ta?

– Jeg vil gjerne kunne velge å si ja eller nei til de ulike datasystemene som tilbys. Google Classrom er ett system, Itslearning er et annet, skolene har gjerne flere løsninger innstallert samtidig, for systemene tilbyr ulike funksjoner. Jeg ønsker å kunne reservere meg mot de løsningene jeg mener ikke ivaretar mine barns interesser og sikkerhet. Jeg ønsker også at vi kan reservere oss mot bruk av internett i læringsopplegget. Skal man ut på internett, kan man i tilfelle gjøre det via nettleseren Tor som anonymiserer barna på nett. Men hvis det ikke er mulig, så er det best hvis barna i det minste ikke er logget inn med egen konto når de surfer.

– Google lover at i skoleløsningen skal selskapet ikke sende barna persontilpasset reklame. Det Google samler inn av opplysninger i skoleløsningen, er kun for at skoleløsningen skal virke, hevder selskapet. Google sier også at det er skolen som eier filene som produseres i løsningen og at det er skolen som har ansvaret for å eventuelt slette filer. Hva tenker du om dette?

– Google snakker mye om persontilpasset reklame, men det er bare en liten del av problemet. Skolen kan riktignok slette filer, men hva skjer med metafiler og atferdsdata? Det handler for eksempel om måten den enkelte elev formulerer seg på og hvor fort man skriver. All denne informasjonen brukes til å lage personlige profiler, slik saken i New Mexico ser ut til å vise.

– Du sendte inn klage til Datatilsynet, hva gikk klagen ut på?

– Datteren vår måtte lage en veldig personlig presentasjon til en utviklingsamtale. Dette klaget jeg på. Jeg mener skolene, og kommunene som er skoleiere, må tenke mye mer langsiktig. De må ivareta barnas interesser. Filene som lagres, og profilene som lages, kan påvirke barnas liv senere med hvilken jobb de kan få eller hvilken forsikring de kan få. Derfor kan man ikke svelge hele Google-pakken og samtidig la barna dele personlige opplysninger digitalt.

Foreslår nasjonal eller europeisk løsning

En av de andre foreldrene, Anja Salzmann, mener at kommunene ikke har nok kompetanse til å vurdere Googles skoleløsning. Hun mener at kommersielle Google bør byttes ut med regulerte og transperente nasjonale eller europeiske løsninger. Les mer her.

Bli medlem av Barnevakten

Les også