På Discord snakket guttene om følelser

Veldig mange gutter har dataspill som sin store lidenskap. Samtidig er det å knytte bånd og det sosiale viktigst, ikke bare spillingen i seg selv, forteller Karolin Moberg ved NOVA på OsloMet.

Hvorfor er det så store kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og tid brukt på dataspill blant gutter og jenter? Dette og mer ville forsker Karolin Moberg undersøke gjennom kvalitative intervju med åtte norske gutter i alderen 16 – 18 år og deres mødre.

– Studien ble gjennomført under koronapandemien, men som en av mødrenes sa, de merka ikke store forskjellen i guttenes sosiale liv før og etter pandemien. Det sier noe om hvor stor del av fritiden som tilbringes inne på digitale rom, påpeker Moberg.

Karolin Moberg er forsker 3 ved NOVA på OsloMet. (Foto: OsloMet / NOVA)

Og hele 9 av 10 gutter tilbringer tid med dataspill ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier, 2022). Og det handler om mer enn bare musepeker og grafikk, eller som en av guttene i undersøkelsen selv beskrev:

– Ellers bruker vi bare Discord egentlig til å snakke sammen. Og vi behandler det egentlig som en slags ungdomsklubb. Vi er der, vi henger der hele tiden, vi snakker sammen om alt, ja det er alltid noen der å snakke med og å «være» med da, sant.

Moberg forklarer at mange av guttene tilbrakte mye av våkentiden utenom skole foran PC-skjermen. Gjennom Discord hadde de alltid noen tilgjengelig som de kunne prate med.

– Det som var litt overraskende var at vi så for oss at kommunikasjonen var langt mer global med spillvenner på tvers av landegrenser. For en av guttene var det slik, men for de andre var det stort sett venner og klassekamerater som de pratet med. Altså venner som de kjente til vanlig fra skole, venners venner og fritidsaktiviteter, forteller Moberg.

Hva er Discord: En kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med spill. Les mer om Discord her.

Trygt rom for følelser

Selv om guttene i undersøkelsen møtte de samme vennene fysisk som på nett, var det allikevel et annet rom for å ta opp vanskelige temaer på Discord, ifølge Moberg.

– De beskrevet dette som et sted der man kunne fortelle om å ha det kjipt, og ellers snakke om følelser. Og nettopp det åpnet opp for andre typer samtaler som de ikke hadde når de møttes fysisk. Dette var det flere av guttene som trakk frem i undersøkelsen, sier Moberg.

Det guttedominerte digitale rommet hadde også en annen side, ifølge forskeren. Språkbruken kunne bli hard og kvinnenedsettende. Og dersom guttene skulle innlemme jenter så laget de heller egne chatterom, og på den måten ble jentene holdt borte fra et område som kun var forbeholdt gutter.

– En av guttene beskrev humoren dem imellom som ganske mørk og tidvis morbid. Det var også utveksling av ord som kunne være kvinnenedsettende eller rasistisk. Eller at man snakket negativt om religion. Også mødrene som ble intervjuet reagerte på den tøffe tonen, forteller Moberg.

Ifølge guttene var samtidig språkbruken med på å skape en fellesskapsfølelse. Og generelt viser forskning på maskulititet at menn bruker tøff humor for å knytte bånd, forklarer Moberg.

– Det at guttene har en slik måte å omgås hverandre på har altså både fordeler og ulemper ved seg. Men det er en utfordring at jentene blir holdt utenfor, presiserer forskeren.

Gutter setter pris på brettspill og familieturer

Dataspill hadde en dominerende rolle i guttenes fritid. Skolearbeid, måltider og husarbeid foregikk rundt spillingen, og ble sett på som avbrytelser som holdt dem borte fra spillingen, ifølge undersøkelsen.

– Selv om noen av guttene uttrykte at de i perioder ble lei av dataspill, så satte de ikke nødvendigvis i gang med andre aktiviteter. En av guttene fortalte at det ikke var det noe alternativ å gjøre noe annet enn skjerm. De strevde med egeninitierte aktiviteter. Kanskje er ikke det så rart når alle vennene sitter på Discord, mener Moberg.

Fritidsaktivitet eller at familiene dro guttene med på aktiviteter, fungerte som avleder bort fra skjerm.

– Man skulle kanskje ikke tro at gutter i 16-18-årsalder satte pris på familieaktiviteter, men det var flere som trakk frem dette som noe positivt. Det dreide seg ikke om kostbare aktiviteter som å reise eller noe lignende, men hverdagslige gjøremål som å gå tur sammen, spille brettspill og det å snakke sammen med foreldrene, forteller Moberg.

Les mer:

Alle foto: New Africa / Shutterstock


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.