Ny app lærer barn å mestre livet

Den norske appen Zupersmart gir barna strategier for å håndtere stress, følelser og vanskelige situasjoner som kan oppstå i hverdagen, forteller spesialrådgiver Belinda Ekornås ved RVTS ØST.

Ungdata og en rekke andre undersøkelser viser at unges mentale helse er under press. Med gratisappen Zupersmart har man nå et digitalt verktøy som kan brukes forebyggende allerede fra tidlig alder.

– Undersøkelser viser at prestasjonspress og skolepress er blitt et utbredt fenomen blant unge i dag. Dersom barn kan lære strategier for å håndtere disse utfordringene, og tankene og følelsene som gir stress, kan det virke forebyggende mot utvikling av angst og større utfordringer i ungdomsårene, sier psykologspesialist og spesialrådgiver Belinda Ekornås ved RVTS ØST.

Spesialrådgiver Belinda Ekornås (Foto: RVTS Øst)

Appen er samtidig ingen erstatning for behandling, andre hjelpemidler og samtaler mellom foreldre og barn, presiserer Ekornås. Men hun tenker at appen kan bidra til at barn tilegner seg noen nyttige strategier for å håndtere hverdagsutfordringer.

– Zupersmart er ikke ment å ta bort stress, men å gi barna verktøy for å håndtere og mestre stress. Ofte opplever både barn og voksne en følelse av å ha mistet kontroll når noe blir vanskelig, og da er det godt å ha noen hjelpeverktøy tilgjengelig for å finne roen, forteller Ekornås.

Zupersmart er ment å gi barna verktøy for å håndtere og mestre stress

Styrketrening for hodet

Målgruppen for appen er barn i alderen 6 – 12 år. Appen er gratis og utviklet av avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med RVTS Øst.

Videre gir appen barna trening i å møte ulike scenarioer, øvelser for å lære strategier, samt animasjoner for å gjenkjenne hva som skjer med kroppen og hodet under stress.

Appen er delt i to hoveddeler. I en del får barna se små fortellinger og sitasjoner som kan oppstå også i deres liv. Tematikken går innom foreldre som krangler, at noen har mye å gjøre (stress), at noen gruer seg for noe, det å være en god venn og irritasjon og sinne.

I tillegg er det følgende temarom med egne øvelser som barna kan gjøre:

  • Slappe av: Øvelser som kan dempe uro i kroppen
  • Tankekraft: Øvelser som kan hjelpe med tanker som oppstår under stress, for eksempel gruble- og bekymringstanker
  • Sove godt: Øvelser som kan gjøre det lettere å sovne og som kan hjelpe barna med å få en roligere søvn
  • Energi: Øvelser som kan gi energi og hjelpe barna å være en god venn
  • Følelser: Øvelser som kan roe følelser i stressende situasjoner, for eksempel engstelse og sinne

Tar utgangspunkt i barnas perspektiv

Ved utvikling av appen har både barn, foreldre, lærere og helsepersonell bidratt med innspill og synspunkter, forteller Ekornås. Barna har gitt eksempler på typiske situasjoner som kan oppleves som vanskelige, samt hvordan innholdet i appen kan fenge målgruppen.

– Selve rådene og øvelsene som gis i appen er forskningsbasert på hva vi vet som faktisk fungerer. Men appen er ingen vidundermedisin, selv om vi har fått gode tilbakemeldinger fra lærere og foreldre som har tatt appen i bruk, sier Ekornås.

Rådene og øvelsene i appen er forskningsbasert på det vi vet fungerer

Med et lekent brukersnitt, flotte animasjoner og en tydelig, pedagogisk oppbygning – er appen designet på barnas premisser.

I tillegg blir barna presentert for en slags «oppskrift» på hvordan de kan møte vanskelige følelser og situasjoner både her og nå og i fremtiden.

– Appen er tredelt. Den viser først en gjenkjennbar situasjon for å normalisere at det er helt vanlig å grue seg eller bekymre seg for noe. Barna er altså ikke alene om å ha det slik. Deretter viser appen hva som skjer i kroppen og hodet når man møter en utfordrende situasjon. Til slutt har appen fokus på hva man kan gjøre ved å lære bort øvelser og formidle råd for å håndtere ulike situasjoner, forteller Ekornås.

Stopp, pust og tenk

For Ekornås er det et poeng at appen ikke bare viser øvelser, men også forklarer hvorfor og hva barna kan oppnå med øvelsene.

– Som eksempel illustrerer små filmsnutter hvordan kroppen kan reagere på en vanskelig situasjon eller en bekymring. Det kan være bilder av urolig sjø som illustrerer magevondt, og etter at de har gjort øvelsen i appen, roer bølgene i magen seg. Da forstår barna bakgrunnen for hvorfor det kan være lurt å gjøre øvelsene og hva de kan bidra med, sier Ekornås.

Hun forsetter: Det handler om å vise barna på en konkret og praktisk måte at uro kan kjennes i magen. Stopper man opp og puster dypt, kan man finne roen igjen. Og da er det også lettere å ta en god avgjørelse når du har fått roet deg ned.

Kan gjerne brukes med voksne og barn

Appen har fått positive tilbakemeldinger så langt og rundet 20. 000 nedlastinger. Blant annet har Ekornås fått tilbakemeldinger fra lærere som har brukt appen for å snakke om utenforskap. Dette har fungert som en samtalestarter i klasserommet.

Appen kan også være med på å normalisere at det er helt vanlig å kjenne på ulike følelser og bekymringer

En familie som strevde med uro på kveldstid ga god tilbakemelding på appen. ZuperSmart har egne øvelser for å håndtere bekymringer og roe ned før legging, noe som i dette tilfellet hjalp datteren.

– Noen barn ønsker å bruke appen på egenhånd, andre setter pris på å gjøre øvelsene sammen med foreldre. Her er det pusteøvelser som fungerer like fint for voksne som for barn. Og ellers er appen ideell for bruk i klasserommet for å lære elevene strategier og som et hjelpemiddel i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Appen kan også være med på å normalisere at det er helt vanlig å kjenne på ulike følelser og bekymringer, sier Ekornås.

Hun legger til at appen kan være fin å bruke også i de tilfellene hvor det er vanskelig å komme i gang med en samtale omkring noe barna strever med.

Les mer:

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.

Foto: hovedbilde (Kleber Cordeiro / Shutterstock)