Foto: Shutterstock / PV productions. Bildet viser ei jente i sofaen, med teppe rundt seg, hun ser på telefon og har datamaskin på fanget.

Barn ser skremmende nyheter og propaganda fra krigen i Ukraina

TIPS OG RÅD TIL FORELDRE: Med Russlands invasjon av Ukraina kan det være bra å ta en alderstilpasset samtale med barna om krigsnyheter. Grusomme videoer og propaganda kan dukke opp på barnas telefoner.

I disse dager får barn i alle aldre med seg nyheter om Russlands krig mot Ukraina. TV-en står gjerne på med krigsnyheter i flere timer hver dag. I tillegg kan mange barn følge med på krigen døgnet rundt på sin egen telefon – alene.

Barnekonvensjonen sier at barn har rett til å bli beskyttet mot skadelig medieinnhold. Samtidig sier den at barn har rett til å skaffe seg informasjon om verden. Disse to rettighetene må vektes mot hverandre. De yngste barna bør ha størst nyhetsbeskyttelse.

Informasjon om krigen bør være tilpasset barnets alder og modenhet. Dette er selvfølgelig utfordrende når barna har sin egen smarttelefon.

Sosiale medier kan vise fæle bilder

Husk at i sosiale medier er det ingen redaksjon som redigerer bort de verste bildene. Videoklippene i sosiale medier kan derfor være mer skremmende enn hva barn kan se i tradisjonell presse.

De sosiale mediene tror også at din niåring er minst tretten år, på grunn av vilkårene, og tar ikke nødvendigvis høyde for å skjerme yngre barn med filter.

Propaganda og falske innsamlinger

Fortell barna at når det er krig, spres det også mange falske nyheter, videoklippene kan stamme fra helt andre kriger flere år tilbake, eller så kan påstandene være propaganda. De falske nyhetene kan komme i de vanlige kanalene som for eksempel Tiktok.

Det vil også dukke opp falske pengeinnsamlinger til ofrene i Ukraina. Noen slike kan se ut som en sending som går live, men så er det egentlig en film som går i loop. Skal dere gi penger, så er det tryggere å benytte de kjente organisasjonene. Bare sørg for at dere er på det ekte nettstedet hvis dere skal gi.

Nye husregler for en stund?

En løsning for at barnet skal bli mindre skremt, er at barnet må ta en lengre pause fra sosiale medier, men det er nok å overdrive hvis barnet bruker sosiale medier på en isolert og smal måte fra før, kanskje barnet kun chatter med noen få venner og ikke ser innslag fra fremmede brukere.

Foreldre bør altså sette seg inn i hvordan barnet bruker de ulike appene, og hvordan innstillingene er, og selvsagt ta hensyn til barnets alder.

Hvis barnet pleier å se innslag fra andre brukere, kan dere snakke sammen om hvordan man kan unngå å oppsøke krigsvideoer, altså ikke søke etter innslag ved hjelp av tagger som viser videoer og bilder fra krigen. Det gjelder å ikke gi algoritmene mat, de får med seg at barnet stanser litt opp ved en krigsvideo og kanskje ser videoen to ganger. Det tolker algoritmene til at barnet gjerne vil se flere krigsvideoer.

En undersøkelse fra Australia i 2021 viste at algoritmene reagerer raskt hvis du søker etter noe negativt. Barnet kan havne i en spiral der algoritmene viser stadig mer fra krigen.

Hvis appen inneholder en knapp for «nei takk til flere slike filmer», så kan du be barnet bruke den knappen oftere.

Du kan også oppfordre barnet til å ikke spre videre skremmende innslag til sine venner.

En bevisst bruk av mediene er også på sin plass. Det er lov å ta pause fra krigsnyhetene nå og da.

Blir det for mye krigsnyheter i barnets app, og barnet preges med dårlig søvn eller lignende, er en mulighet å bruke en mer barnevennlig sosial app for en stund. For eksempel appen Signal inneholder ikke redaksjonelle innslag, men da må i tilfelle vennene bruke samme app hvis alle skal kunne chatte.

Nyheter laget for barn

Det finnes også nyhetskanaler for barn, slik som Framtida Junior og  NRK Supernytt, se gjerne nyhetene sammen med barna slik at du kan forklare.

Lytt og la barn fortelle

Det er viktig at barna selv setter ord på det de ser og hører, de kan ha fanget opp mer om krigen enn hva foreldrene tror. Da er det fint at voksne lytter til hva barna forteller. La dem gjerne tegne ting de har sett på nyhetene, for å bearbeide sterke inntrykk.

Fortell om gode nyheter

Vis barna også positive nyheter, mange vil hjelpe eller støtte Ukraina. Det samles inn penger, det ytes innsats fra hjelpemannskaper og så videre.

Spørsmål fra barna

Gjør deg klar til å svare på spørsmål fra barna:

 • Kan krigen komme til Norge?
 • Hvorfor har Russland startet krig mot Ukraina?
 • Hvem er Putin?
 • Hva er Nato?
 • Hva er EU?
 • Hva er sanksjoner?
 • Dør det folk i krigen?
 • Hva gjør Norge for å hjelpe Ukraina?
 • Vil det komme flyktninger til Norge?

Barn ønsker som regel korte svar, ikke lange foredrag.

Et vanlig råd er at de yngste barna trenger først og fremst trygghet, du må forklare hvorfor Norge anses som trygt. De litt eldre barna har også behov for å forstå det fulle bildet.

Klinikk for krisepsykologi i Bergen gir tips og råd om hva du kan si til barna angående Ukraina.

Barnevaktens tips – oppsummert
 • Lytt til barna og snakk med dem om krigen
 • Gi eventuelt nye retningslinjer for mediebruken
 • Beskytt de yngste fra sterke inntrykk
 • Se tilpassede nyheter sammen med de større barna
 • Oppfordre til mediepauser fra krigen
 • Unngå krigstagger
 • Ikke del krigsvideoer
 • Vær obs på propaganda
 • Bruk gjerne foreldreinnstillingene i appene mer aktivt

Oppdatering: Les også dette intervjuet: Hvordan snakke med barn og unge om sterke nyheter?

Les også:


Ønsker du tips om nettvett, apper, filmer og spill tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.