Foto: Shutterstock

5 av 10 foreldre er bekymret for dataspillingen

En ny undersøkelse viser at halvparten av foreldrene er bekymret for barnas dataspilling. Men mye spilling er ikke nødvendigvis et problem, ifølge Blå Kors som behandler folk som er blitt avhengige.

  • 49 prosent er bekymret over sitt barns dataspilling
  • 51 prosent er ikke interessert i dataspill

Dette svarer foreldre i en undersøkelse fra Blå Kors som arbeider både forebyggende og behandlende omkring avhengighet.

14 prosent av foreldrene veldig eller ganske bekymret for barnets spilling, mens 35 prosent er litt bekymret. Dette blir 49 prosent til sammen.

Blant foreldrene som bekymrer seg for barnas spilling, er man mest bekymret for tidsbruken (59 prosent), at barnet blir for lite sosial (42 prosent) og at barnet skal bli avhengig (39 prosent).

Foto: Blå Kors
– Koronatiden er en unik mulighet til å ta del i et spillunivers foreldre ofte ikke tid eller lyst til å delta i. Du ikke trenger å game selv for å vise interesse. Ha gjerne en dialog i etterkant av spillingen, sier Hanne Backe-Hansen som jobber med rådgivning om dataspilling i Blå Kors.

De bekymrede foreldrene er ikke like engstelige for innholdet i spillene (19 prosent).

Enda lenger ned på bekymringsskalaen finner man engstelse for at barna skal bli voldelig eller aggressive (8-13 prosent) eller at barnet skal komme i kontakt med fremmede (11 prosent).

Tallene er hentet Blå Kors-undersøkelsen «Unges spillevaner» 2020, utført av Ipsos.

Legg merke til at prosenttallene i parentes over er hentet fra den halvparten av foreldrene som er bekymret. Med andre ord: Når 39 prosent av de bekymrede foreldrene er engstelige for at barnet skal bli avhengig, utgjør det omkring 19 prosent av alle foreldre.

Sagt på en annen måte:

  • 5 av 10 foreldre er bekymret for barnas spilling.
  • 2 av 10 foreldre er bekymret for at barnet kan utvikle avhengighet.
Mest bekymret for de yngste barna

Andelen som er veldig eller ganske bekymret for barnets spilling, er størst blant personer med barn i alderen 0-4 år (26 prosent), mens den er lavest blant personer med barn i alderen 15-18 år (6 prosent). Gjennomsnittet er 14 prosent.

Foreldre mellom 20 år og 29 år er mest bekymret
Det er en høyere andel personer mellom 20 og 29 år som er veldig eller ganske bekymret for barnets spilling (41 prosent), sammenlignet med gjennomsnittet (14 prosent).
Mye spilling er ikke nødvendigvis et problem

Blå Kors skriver på sine nettsider at mye tid brukt på dataspill, ikke nødvendigvis betyr at det er et spilleproblem eller at man har fått tegn på dataspillavhengighet. Organisasjonen skriver at foreldre bør huske på at noen barn er kanskje stjernen i spillverdenen, men føler seg helt anonym i virkeligheten.

Blå Kors har lang erfaring i å behandle spillavhengighet, og har de siste årene også hatt et større fokus på å bistå familier som har bekymringer vedrørende dataspilling.

To familier forteller om spillingen hjemme

Blå Kors har intervjuet to familier om spilling. I videoen under forteller trettenåringen at de spilte til klokken ett om natten i helgen. Faren svarer at så lenge det ikke går ut over skolearbeidet, er han fornøyd. Sjekk om du kjenner deg igjen i noen av problemstillingene.

Og er du blant de 2 av 10 som er bekymret for spillavhengighet, kan du lese hva Blå Kors skriver om tegn på dataspillavhengighet.

Les også


Ønsker du tips om nettvett, apper, filmer og spill tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Vis Forskning