Foto: Shutterstock / FAMILY STOCK. Bildet viser ei jente som skriver på et tastatur.En slags gjennomsiktig skjerm viser avkrysningsbokser.

Forskningsprosjekter om barn og medier får 1,4 millioner i støtte

17 prosjekter med medieforskning får til sammen 4,6 millioner i støtte fra Medietilsynet. Støtten blir fordelt på ti forskningsprosjekter og syv masteroppgaver. En del av dem handler om barn og unge.

Det kom 39 søknader til Medietilsynet om tilskudd til medieforskning for 2023. Både forskere og masterstudenter søkte. 17 prosjekter ble innvilget. Fem av disse har en viss tilknytning til barn og unge:

«Kjønnsstereotyper og transgressive spillkarakterer». 27.000 kroner. Prosjektet ledes av Ida Martine Skjerlie Gard.

«Sosiale medier som læringsverktøy på videregående.» 27.000 kroner. Prosjektet ledes av Anna Mork Holm.

«Sharenting – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier.» 620.000 kroner. Prosjektet ledes av Oslomet – Clara Julia Reich.

«Toxic atferd i spill – et problem for alle, men verst for jenter?» 396.000 kroner. Prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning – Beate Wold Hygen.

«Overraskelsesboks eller pengespill: Unge dataspilleres forhold til lootboxes.» 360.000 kroner. Prosjektet ledes av Oslomet – Anita Borch.

Er du interessert i lootbokser og pengebruk i spill? Les:

Er du interessert i jenters kår i spill? Les:

Er du interessert i videregående skole? Les:

Er du interessert i deling? Les:

Støtte til medieforskning

Les fullstendig liste over hvem som fikk tilskudd

Er du interessert i forskning, undersøkeler og statistikk innen barn og medier, har vi samlet en del her.

Bildet øverst: Shutterstock / Family Stock.